Tag Archives: förfrågan

Mail till Ulf Persson vid Umeå kommun

Mailkonversation följer och uppdateras allteftersom…

—-

Date: Wed, 17 Mar 2010 17:25:09 +0100
From: Mikael Nordfeldth <mmn@hethane.se>
To: <ulf.persson@umea.se>
Subject: Förfrågan om nätstatistik gällande Hmag-uttaget

Hej Ulf,
jag önskar härmed formellt en kopia av den statistik som är relevant för polisanmälan som föranledde husrannsakan mot projektkontoret på Hamnmagasinet (2010-01-19) där jag, Mikael Nordfeldth, var verksam.

Jag misstänker att det bör falla under någon slags offentlighetsprincip. Förefaller det inte så vore det väl snarare en trevlig gest att delge denna statistik som ändå kommer att dyka upp utifall en rättegång blir aktuellt i frågan. En offentlig verksamhet bör ej vara rädd att tillhandahålla aktuell information.

Tidigare har det från kommunens håll uttalats siffror mellan 20-30% av förbrukningen i kommunens administrativa nät (dvs inte kapaciteten) och jag vill helt enkelt få svart på vitt vad som faktiskt gäller. Däribland den faktiska belastningen i absoluta siffror som man hävdar berättigar rubriceringen “dataintrång” genom att “blockera tillgång” alternativt “allvarligt stör eller hindrar användningen” till uppgifter som nämns i Brottsbalk 4 kap. 9 c §, vilket är vad misstanken om dataintrång gentemot min person förlitar sig på.

Vad jag önskar delges från Umeå kommun rent konkret är:

  • Information om vad som hävdades/påtalades till polisen innan husrannsakan
  • En 1:1-kopia av den information polisen delgetts till förundersökningen

Vad jag förstått så rekommenderar er jurist att inte vidarebefordra denna information. Därav önskar jag ett utlåtande kring ovanstående förfrågning skriftligt :)

Tack & bock i vart fall!

—-

Date: Thu, 18 Mar 2010 13:56:04 +0100
From:
Ulf Persson <ulf.persson@umea.se>
To: Mikael Nordfeldth <mmn@hethane.se>
Subject: SV: Förfrågan om nätstatistik gällande Hmag-uttaget
Hej,

Jag har mottagit ditt mail med dina önskemål, jag återkommer snarast möjligt.