Tag Archives: flattr

#payablogger (or other creators I suppose)

I’ve noticed the Flattr(?) campaign to pay-a-blogger. This is their campaign video:

I’m not sure what to think of the video really, though I find the idea interesting. Two thoughts strike me immediatly:

 • Bloggers often blog because they can’t afford anything else. They don’t go scuba-diving because there’s not enough money – thus supporting your blogger perhaps means they get less time for blogging (but of course a higher quality of life, most likely)
 • Bloggers (the ones that matter) often do other things too (like work). Several people I know have projects that take up much more time than their blogging – so remember that not only active blogs are worth supporting! Bloggers do research, development and communication besides just writing.

But on to the subject: I’ve already asked for economical support to protect this blog from surveillance by seeking protection in the Swedish constitution – but as the #payablogger race is still on, I might as well ask someone to incorporate my blog in their payablogger-support.

Other choices of bloggers to support, as I’m honestly quite happy with what I’ve gotten so far, are:

 • Hannes Mannerheim for his attempts to introduce people to real social media (Quitter is StatusNet instance).
 • Johan Ekblad for his work on swedeCopy – a filesharing site for friend and family user groups
 • …whoever reminds me of their work and that they’re also a blogger that I must’ve forgotten. The above two are just the most recent people I’ve noticed doing good deeds.

Gogo Flattr rangers!

Förfrågan om läsares stöd till utgivningsbevis

Jag har tänkt göra något som jag tvekat kring mycket länge – och det är att be om donationer för att skaffa utgivningsbevis. Detta i och med växande risktagande och allt större utsatthet för felsteg från polisväsende och motsvarande aktörer. Jag anser (sådär allmänt ohövligt och pompöst) att mitt behov av grundlagstadgade rättigheter är stort nog för att berättiga denna förfrågan till allmänhetens välvilliga sponsorer. Detta behov kommer kanske främst av att jag utför det mesta jag gör under riktigt namn.

Utgivningsbevis är nödvändigt för att hävda rätt till yttrandefrihet på en hemsida. I ett idealt samhälle bör detta givetvis gälla samtliga skribenter, oavsett media, publikationsfrekvens eller ekonomiska tillgångar. Det är ju en mänsklig rättighet att yttra sig pseudonymt, anonymt och via proxy utan förföljelse och förtryck därav. Eftersom vi dock ej lever i ett idealt samhälle behöver man istället ansöka om utgivningsbevis för 2000kr hos Patent- och Registreringsverket eller Radio- och TV-verket. PRV för tryckt skrift och RTVV för webbpublicering – där det senare är vad jag är intresserad av.

En skrift har grundlagsskydd enligt TF och en webbplats/databas får grundlagsskydd genom att utgivningsbevis utfärdats. Grundlagsskyddet innebär att webbplatsen får ett skydd mot censur och att myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publiceringen av innehållet. Meddelare (källor) har rätt att vara anonyma och får inte eftersökas.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Utgivningsbevis [2011-11-16]

Det är alltså min upplevda verklighet att behovet för mitt personliga skydd genom yttrandefrihet och tryckfrihet börjar bli reellt. Jag besitter känsliga uppgifter från privatpersoner som uttalar sig i förtroende till mig gällande såväl välvilliga som subversiva projekt. Givetvis gör jag mitt bästa för att anonymisera (gärna radera) tillhörande loggar och lagrar detta endast krypterat eller enbart i hjärnan. Däremot kan man förstås alltid ha missat saker, en del projekt är flytande och information till/på mailservrar kan ofta vara svårskyddat. Avlyssning är ett specifikt hot jag lagmässigt vill säkra mig från vilket är relevant med en del av mina publikationer.

Däremot är 2000kr är inget jag gärna pungar ut från egen ficka i första taget. Min månatliga ekonomi består kortfattat av summor under existensminimum och ingen typ av bidrag inblandat. Samt att jag inte besitter någon slags förmögenheter. Därav denna förfrågan till internet.

Jag är alltså av övertygan att utgivningsbeviset – vilket “garanterar” källskydd, skydd från avlyssning och dylikt – är av stor vikt för framtida publikationer kring känsliga ämnesområden. Pågående rättsprocess(er?) mot mig som person gör att risken till beslagtagning och fördröjd återlämning av hårdvara hotar framtida journalistisk verksamhet på bloggen/runtomkring.

+ att det förstås ökar möjligheten att ta del av nytt, fräscht och spännande material jag gärna publicerar offentligt.

Att hjälpa till med finansieringen

Jag efterfrågar 2000kr för utgivningsbeviset + 100kr för konkursfrihetsbevis. Alltså totalt 2100kr. Alla bidragna summor leder till målet – och det som saknas därefter lägger jag förstås ut själv. Blir det pengar över har jag specifierat användningsområden nedan. Utgivningsbeviset ska registreras inför 2012 – varefter det gäller i 10 år.

Stödets användningsområden

 • Skaffa utgivningsbevis hos Radio- och TV-verket för blog.mmn-o.se eller annan domän jag kontrollerar och ansvarar för publicering på.
 • Om det önskas av respektive enskild donator, publicera tack till denne på “About”/”Om”-sidan för domänen jag framgent använder mig av.

Eventuellt överskotts användningsområden

 • Initiera journalistikprojekt med motsvarande slags anonym brevlåda som Wikileaks och SRs Radioleaks använder – efter idén med öppna brevlådor.
 • Utöka mängden decentraliserade backuper för redundans om redaktionell utrustning ändå beslagtas.
 • Stödja framtagande av intressant och viktigt material som förtjänar grundlagsskydd. Tänk säkerhetsanalyser.
 • Stöd till andra människor som vill behöver utgivningsbevis och medföljande grundlagsskydd.

Betalningsmöjligheter

Minsta lilla bidrag är välkommet. Många bäckar små, ni vet. Ange något smart som referens/meddelande vid eventuell överföring, så jag vet vad det handlar om.

 • Lättast: Bankkonto hos Swedbank: 8420-2, 994 783 389-4 till Mikael Nordfeldth.
 • Coolast: Flattr-donation på valfri summa
 • Sista utvägen: Paypal till mmn@hethane.se
 • Kontant: Förslagsvis inte, det är en opålitlig transaktion på distans. Men om du vill

Så framöver ett tag kollar jag varje kväll hur mycket som dykt upp på respektive konto och presenterar det tydligt här på blog.mmn-o.se så resultatet kan följas.

Jag testkör donationskampanjen i en vecka – till och med 30 november. Resultatet presenteras 1 december och då ska jag även se till att ha skickat iväg formuläret. Du är välkommen att bidra – vare sig det är ekonomiskt eller med tips, trix, hjälp, material att publicera eller idéer att bolla. Eller typ uppmärksamma mig om att jag fått något om bakfoten.

Buzzin’ & flattrin’ up teh internets

Det var ett tag sedan jag skrev om Flattr förra gången. Mikrobetalningar som INTE ÄR PAYPAL. Whoo! Och då hade det varit officiellt “på gång” i säkert ett år eller mer vad jag kan minnas.

Men nu har det till och med gjorts en beskrivande video. Så saker händer. Så länge det går framåt, liksom. Jag väntar gladeligen på den dag någon – i detta fall brokep och hans förslavade underhuggare – botar världen från Paypalaids i hjärnan.Copyriot har redan en Flattr-knapp, förövrigt.

Jag hittade det genom Thomas Tvivlaren som får stå för videovisningen då jag är på för mycket löpande fot för att skriva mer nu.

Paypal begone!

No more shall Paypal steal from the masses.
No more shall Paypal without explanation, requiring 20 rounds of mailing random identity scans to end up in the trash can, close accounts for unsuspecting users.
No more shall Paypal seem like an alternative at all for striving Internetians.

I welcome Flattr, the future of online content payments, with open arms.

PS. I love you, brokep. Will you marry me? I promise I won’t stalk you if you marry me. DS.