Tag Archives: EU-parlamentet

Miljöpartist röstade för hårdare tag mot fildelare

Gallo-rapporten, som nämndes tidigare idag av internet, mig och en massa media, visar sig vara ett intressant exempel på hur inget paketpolitiskt parti är att lita på i enskilda frågor.

Miljöpartiets representant Isabella Lövin i EU-parlamentet röstade för antagandet av detta yttrande från en EU-parlamentariker som säger att hårdare tag mot icke-kommersiella fildelare behövs. Okej att det var en massa andra saker med, såsom varumärkesskydd och liknande, men stöder man rapporten i helhet stöder man följaktligen allt vad den tar upp.

För er miljöpartister som stöder fildelning och kanske t.o.m. är kritiska mot EU så kan det nämnas att Isabella Lövin är en av miljöpartisterna som tycker att EU-samarbetet är bra, dvs det fri handel-projektet som även verkar för upplösandet av nationers suveränitet.

För mig personligen var åtminstone detta en av de anledningar att jag valde att aldrig rösta på Miljöpartiet igen (vilket jag gjorde 2006). Jag kan inte rösta på ett parti som aktivt stöder Europeiska Unionen och faktiskt tror att det går att vända till Sveriges fördel. Ska man lyckas med något sådant behövs en helt annan typ av samarbete.

Nu har jag skickat iväg ett mail till Isabella Lövin och hoppas på ett svar som ger klarhet i huruvida hennes ja till Gallo-rapporten var hennes egna initiativ, eller om hon anser att det går i led med Miljöpartiets politik i övrigt. I vart fall kan vi konstatera ännu en gång att paketpolitik inte är att lita på.

Anledningen till att röster kan hamna på snedden såhär är högst sannolikt eftersom partiprogrammet säger för mycket och att enstaka folkvalda aldrig företräda det i helhet. Mailet jag skickade lyder förövrigt såhär:

Hej, jag noterade genom Christian Engström att du röstade ja till Gallo-rapporten i EU-parlamentet:
http://christianengstrom.wordpress.com/2010/09/22/mp-kraver-hardare-tag-mot-fildelare/

Detta strider mig veterligen enligt den syn på fildelning och upphovsrättsproblematiken som Miljöpartiet stoltserar med. Huruvida du “endast sade ja till en del” (t.ex. varumärkesskyddet) är i denna fråga irrelevant eftersom ditt ja även stärker hotet mot fildelare.

Var detta ett eget, medvetet beslut som individuell parlamentariker eller tycker du att ditt ja passar in med Miljöpartiets informationspolitiska åsikter?

Om du har möjlighet får du även gärna redovisa hur du ser på upphovsrätt, avkriminalisering av fildelning för icke-kommersiellt bruk och ifall detta – enligt dig eller andra – är i strid mot de grönas politik.