Tag Archives: elektricitet

Elöverkänslighet är inte en diagnos

Elöverkänsligas förening i Umeå har på sistone skrivit relativt många insändare till den lokala pressen. Ofta förmedlas uppfattningen att lite stöd finns för dessa olyckligt drabbade personer som utger sig för att vara överkänsliga gentemot elektromagnetiska fält.

Vad som brukar utelämnas är att det helt saknas vetenskapliga studier som stärker deras teorier om sjukdomsliknande besvär från omkringliggande magnetfält i vardagen. De studier som gjorts visar snarare på andra problemkällor, såsom stress eller andra emotionella och psykiska besvär.

FASS är en välanalyserad och officiell sammanställning av läkemedelfakta. I FASS konstateras att blindtester har utförts som ej kunnat påvisa samband mellan påslagen elektricitet och besvär. Elkänsligas bekymmer beskrivs där liknande symtomen vid exempelvis depression, såsom oro och ångest. En klar skiljelinje dras mellan elkänsliga och bildskärmkänsliga, där det senare snarare hänvisas till problem med gamla CRT-skärmar och/eller dålig arbetsmiljö.

Till de elöverkänsliga: Detta är menat med all tänkbar respekt. Min mening är att det är föga nytta att slåss mot väderkvarnar. Era upplevda problem har med största sannolikhet en annan orsak än “el- och mikrovågor” som Inger Nilsson (ordförande i nämnd förening) vill mena i sina insändare. FASS menar att kontakt med psykolog kan vara av värde.

Kognitiv beteendeterapi beskrevs redan 1998 som en framgångsrik behandlingsmetod mot elöverkänslighet av Uwe Harlacher, Lunds universitet 1998, omnämnd i Bulletin årgång 16 nummer 4 [Internet archive].

Jag undrar förövrigt när elöverkänslighet, som utvecklats från uttrycket “elallergi”, rättas ytterligare och framöver refereras till som “elfobi”.

Datalagringsdirektivet på gång i Sverige nu

Efter regn kommer åska, efter åska kommer lång (1 år) lagring av känslig data i syfte att koppla samman individer, övervaka personers relationer till varandra och jagvetintevad-men-allt-är-möjligt. Visst, samtlig data ska inte lagras, men privata organisationer ska tvingas spara “fotspåren“. Ni kommer ihåg att man inte kan veta vem som är bakom ett skyddat IP-nummer? Nu kan man.

Det känns så overkligt. Varför händer detta i Sverige?

Det är egentligen gamla nyheter. Datalagringsdirektivet (eller “fotspårslagen”?) är ju klubbat i EU sedan många år sedan och pushades för av Thomas Bodström, Socialdemokraternas justitieminister. Nu tar Moderaterna/Alliansen över sina bröders arbete och avslutar det. Är ni förvånade? Nu har ju Bodström till och med lyckats framstå som värsta rättsäkerhetshjälten.

Enligt Thomas Bodström skulle en lagringstid på endast ett halvår göra det svårare att bekämpa grov organiserad brottslighet.

–Det blir lite bättre för Hells Angels, lite sämre för polis och åklagare och det har ingen som helst betydelse för den personliga integriteten.

Det är däremot skönt att åtminstone Johan Linander är öppen om att det betyder att pissa på svenskars privatliv.

“Det är en liten ytterligare integritetskränkning, men väldigt viktigt för polisen.”

Johan Linander

Advokatsamfundet är dock på de sundas sida och frågar sig om det inte är brott mot svensk grundlag.

– Det här är ett oerhört stort ingrepp i den personliga integriteten. Det är ett paradigmskifte att börja övervaka och registrera människor som inte är misstänkta för brott

Anne Ramberg

I 2010 års tvåpartisystem är inget alternativ acceptabelt ur integritetssynpunkt. Båda regeringsalternativen vill veta vad du gör och när. Vad är nästa steg? Jag tror att samma strategi som Piratpartiet har inför EU kan tänkas vara lämpligt för oss i riksdagsrundan nästa år. Samt att satsa på kommunvalen.

Ett kvart sekel har gått och idag efterlyser jag, med samma vurm som Per Gahrton hade, just ett sådant parti: ett parti fritt från blocklojalitet, som öppet och offensivt vågar ifrågasätta det allt mer vulgära konsumtions- och tillväxtsamhälle som socialistiska och borgerliga partier gemensamt skapat.

Birger Schlaug

Birger, det finns redan ett nytt parti. Piratpartiet. Det ifrågasätter inte “konsumtionssamhället”, men om en piratideologi etablerades skulle konsumtion inte vara så problematiskt. Ett samhälle med färre lastbilar som fraktar kompakta plastskivor, kilometerlånga filmrullar etc. hade gett uppskov till stora lättnader för tillväxtens konsekvenser.

Elektricitet (dvs data; information, kultur, nöje) är både förnybar och (snart) praktiskt taget oändlig. Att använda sig av modern teknologi är det första steget mot en bättre värld – även för Birger Schlaug.