Tag Archives: elallergi

Elöverkänslighet är inte en diagnos

Elöverkänsligas förening i Umeå har på sistone skrivit relativt många insändare till den lokala pressen. Ofta förmedlas uppfattningen att lite stöd finns för dessa olyckligt drabbade personer som utger sig för att vara överkänsliga gentemot elektromagnetiska fält.

Vad som brukar utelämnas är att det helt saknas vetenskapliga studier som stärker deras teorier om sjukdomsliknande besvär från omkringliggande magnetfält i vardagen. De studier som gjorts visar snarare på andra problemkällor, såsom stress eller andra emotionella och psykiska besvär.

FASS är en välanalyserad och officiell sammanställning av läkemedelfakta. I FASS konstateras att blindtester har utförts som ej kunnat påvisa samband mellan påslagen elektricitet och besvär. Elkänsligas bekymmer beskrivs där liknande symtomen vid exempelvis depression, såsom oro och ångest. En klar skiljelinje dras mellan elkänsliga och bildskärmkänsliga, där det senare snarare hänvisas till problem med gamla CRT-skärmar och/eller dålig arbetsmiljö.

Till de elöverkänsliga: Detta är menat med all tänkbar respekt. Min mening är att det är föga nytta att slåss mot väderkvarnar. Era upplevda problem har med största sannolikhet en annan orsak än “el- och mikrovågor” som Inger Nilsson (ordförande i nämnd förening) vill mena i sina insändare. FASS menar att kontakt med psykolog kan vara av värde.

Kognitiv beteendeterapi beskrevs redan 1998 som en framgångsrik behandlingsmetod mot elöverkänslighet av Uwe Harlacher, Lunds universitet 1998, omnämnd i Bulletin årgång 16 nummer 4 [Internet archive].

Jag undrar förövrigt när elöverkänslighet, som utvecklats från uttrycket “elallergi”, rättas ytterligare och framöver refereras till som “elfobi”.

Internet sabbar även för DJs

Oh noes. I nivå med el-allergi har nu en dude kommit på att han är “wifi-allergiker”. Han är dock inte först ut med detta.

Men precis som att internet förstör för alla världens kreatörer, så även för denna DJ (som då lever på andra personers skapade musik). Bildtexten på den första länken säger att han “lost out on thousands of pounds of work”. Det här betyder givetvis att han drabbas dubbelt negativt!

Men nä, jag tycker bara det är dumt. Jag skäms lite över att ge duden uppmärksamhet.

Sätt stopp för elallergi, ta bort ordet helt och hållet

Det är verkligen det dummaste fenomenet jag stött på. Elallergi. Och det finns till och med ett riksförbund!

Nu råkar det ju vara så att människor som kan väldigt lite om väldigt mycket brukar göra korkade uttalanden. Vi har sett det i riksdagen, vi har sett det i företagsplaneringar och vi har sett det i privatliv. Här är beviset på att det även sker i udda riksförbund för påhittade sjukdomar.

Stoppa rivningen av det fasta telenätet

Elöverkänsligas Riksförbund startar nu en namninsamling:

Till Regeringen:
Stoppa rivningen av det fasta telenätet
TeliaSonera vill inte längre underhålla det fasta telenätet. När stolparna blir gamla och dåliga eller exempelvis vid stormskador river man därför ledningen.

  • För svårt elöverkänsliga medför detta att man blir helt utan telefon!
  • Utan fast ledning kan man inte heller få bredband via ADSL eller motsvarade.
  • Det fasta telenätet fungerar även vid strömavbrott och i elfria stugor.

Notera hur den tekniska kompetensen är totalt frånvarande i självanalysen av deras argument. Det bör avskaffa dem rätten att uttrycka sig om saker som drivs av elektricitet. “Utan fast ledning kan man inte heller få bredband via ADSL eller motsvarade” säger de.

Men what le crap-the-shit-hell? ADSL innebär ju MER elektromagnetisk strålning i/runt hemmen än t.ex. optofiber.

Jag förstår visserligen att de inte vill ha radiolänkar, då det kanske skulle förvärra den påhittade sjukdomens symptom. Men om man nu måste bo ute i skogen så kan man väl ändå välja en by där man grävt ner fiber? Eller se till att få det nedgrävt.

Eller bara klara sig utan intarwebs, eftersom man ändå är “allergisk” MOT SIN DATOR.

Update 2008-02-07 18:10

GT.se har en debattartikel som kräver samma rätt till en god vårdnad för elallergiker som alla andra. FASS beskriver att några av symptomen på “sjukdomen” är trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, oro och ångest. Jag hade inte haft något problem att erbjuda “känsliga för elektromagnetisk strålning” en lika-som-sjukdomen obevisad behandling för de symptomen: ljusterapi. EHEHEHEHEEEE!