Tag Archives: debattartikel

VK skriver om bedrägeri-utredningen

Nu har Sven Björkland skrivit en artikel i Västerbottens Kuriren om de rättsliga turerna kring Mifare-korten som SMS-biljetterna till bussarna i Umeå/Västerbotten/Norrland. SVT rapporterade också [01:55] om detta på morgonen. “Otack är världens lön” tror jag stämmer rätt ofta, à la SR P4 Västerbotten.

Det bästa jag kan göra i detta tillfälle är att länka min debattartikel som jag inte tror publicerades när jag skrev den i våras: Fri mjukvara hade löst busskortproblemen.

Vad jag lärt mig sedan dess är att Sverige numera har ett ramavtal för öppna programvaror som åtminstone samtliga landsting och Umeå kommun kan nyttja. Eftersom de som äger Länstrafiken i Västerbotten är Västerbottens landsting samt kommunerna i länet kan detta lämpa sig ganska väl.

Sedan är frågan hur mycket de lagt ut för själva utrustningen – själv har jag hört groteska summor. Jag kan dock personligen konstatera att c:a 1000kr/buss är det absolut maximala jag hade lagt ut för hårdvaran. Om det på något udda vänster kostat mer än så per buss är det inget mer än att kasta skattemedel i sjön.

Den bästa lösningen för kommun och landsting är den utan dyra konsulter, extrem administration, sjukliga kontrollbehov etc. etc. Ung Pirat kommer sannolikt att föreslå nolltaxa i kollektivtrafiken och väva in detta i sitt politiska arbete efter den politiska kongressen i Norrköping 3-4 december.

Anonymitet viktigare än kontroll

Debatten om “näthat”, kommentarer och tidningsartiklar på internet har blossat upp rejält. Det pratas om förtal hit och rasism dit, påhoppningar och hånande. Precis som i skolan och på arbetsplatser alltså, jämte allting bra som följer av att tillåta öppen kommunikation.

Rädsla väcks förstås hos den ovane när den läser kommentaren “judesamen slår till igen” följt av en generisk invandrarkritisk debatt. Trots att inlägget skrivits och bemötts tusen gånger om diskuteras det nu om inte “motortomten64” med flera borde fråntas lekplatsen i nättidningars kommentarsfält. Självklart finns ingen skyldighet att förmedla alla tredjeparters harranger till sina läsare – varpå ett slags spamfilter behöver användas. Eller ska man rentav kräva ID-handling till varje kommentar?

Internets öppna och fria natur.

De sidor som väljer att kräva ID har missat något viktigt med internet och samhällets öppna och fria natur. Det är i sin grund kommunikativt, precis som att man inte begär ID-handling när man inleder en bekantskap utan istället bygger upp ett förtroende. Läsare som känner sig hemma återkommer, bidrar och skapar ett mervärde.

Internets historik lär oss att den mest öppna och fria lösningen är den som lyckas bäst. Nättidningar som inte tillåter pseudonym kommentering kommer att försvinna – en “väktarvägg” avskräcker besökare precis som “betalväggar” gör.

Anonymitet är dessutom mycket viktigt. Bara senaste året har den slagit stora slag för demokrati, yttrande- och åsiktsfrihet. Inte bara i Nordafrika och Mellanöstern, där anonymitet hållit dissidenter vid liv, utan även för organisationer som Wikileaks.

Värdet i anonymitet är varför Piratpartiet principtroget kämpar vidare för ett fritt och öppet samhälle. Dagens debatt må handla om frispråkiga internettroll, men samma infrastruktur skyddar whistleblowers, hjälper människor att socialisera, sprider kultur och välter omkull diktaturer.

Riksdagspartierna avvecklar sakta det fria internet, genom allt från Trips till FRA och Ipred. Om nu även media, “den tredje statsmakten”, ska gå samma väg är det hög tid att stå emot. Även om några högljudda rötägg ibland överröstar den konstruktiva diskussionen får vi inte glömma att det är vår, allas, yttrande- och åsiktsfrihet som står på spel!

Risken finns att de öppna debattutrymmena minskar i antal. Det är fyra år mellan Sveriges anonyma riksdagsval – men vad händer med diskussionen däremellan, med idéer och debatter, när ingen längre kan yttra sig anonymt?

Publicerat under Ordet Fritt i Västerbottens Kuriren 2011-09-07

Replik: Piratpartiets reviderade manifest visar partiets styrka

Västerbottens Kuriren publicerar idag en debattartikel där jag besvarar Mats Olofsson, debattredaktör på VK, och hans kritik mot Piratpartiets “sjökort”. Debatt och kommentarer får gärna skickas in på VKs artikelsida.

Personligen har jag redan mailat Mats Olofsson bland annat på grund av hans “Svar Direkt”:

Vad Piratpartiet egentligen tycker är rätt svårt att reda ut. Rikta kritik mot ett parti som försvarar sig med att det redan bytt åsikt är inte helt lätt.

Diskussionen som förs i Piratpartiet är nyttig. Men ett parti bör inte byta åsikt som andra byter skjorta. Att i det perspektivet skylla andra för röstfiske är rätt magstarkt.

Mitt mail som förklarar att PP aldrig bytt åsikt sedan skapandet 2006 (även om jag inte nämner de första, snabbt omarbetade principprogrammen) lyder:

Hej Mats,

jag måste ha varit otydlig i mina formuleringar eftersom jag nyss hade arbetat länge med att skicka in revisioner av sjökortens formuleringar när min debattartikel författades. Eftersom undertexten som publiceras i VK lyder att partiet “är flexibelt och har redan ändrat åsikt” känner jag för att förtydliga mig.

Det andra stycket i min text behandlade processen som manifesten hade genomgått innan publikation. Problemet var som sagt en rörig framställning som inte visades upp i förväg utan – som jag skrev – skickades till pressen direkt. Den upplagan hann alltså inte kritiseras av partiets medlemmar i sin helhet – vilket var en viktig del av den kritik som exempelvis jag förde internt mot de första versionerna:

http://blog.mmn-o.se/2010/08/02/ett-ofardigt-valmanifest-fran-pp/
http://blog.mmn-o.se/tag/piratpartiets-valmanifest-2010/

Det du upplever som att partiet “ändrat åsikt” är alltså att enstaka medlemmar i partiet lyckades föra in deras personliga åsikter i ett dokument som inte granskades tillräckligt noga. De första versionerna hade alltså direkta principiella felaktigheter när man jämför med Piratpartiets principprogram: http://piratpartiet.se/principer

Felaktigheterna jämte partiets politik återfinns alltså inte i dagens manifest – vilket är ett så tydligt tecken man kan få på att Piratpartiet inte alls har ändrat några åsikter. Principprogrammet fastställs årligen på medlemsmöten och är grunden för styrelsens arbete i sin helhet.

Vad som antyds med “flexibelt” har alltså inget med partiets åsikt att göra. Piratpartiet har inte ändrat åsikt ö.h.t. sedan 2006 då det skapades.


Mikael Nordfeldth
http://blog.mmn-o.se/
mmn@hethane.se
070-5657637

Själva repliken var följande:

Mats Olofsson skrev onsdag 11 augusti vass kritik mot Piratpartiets valmanifest. Han nämnde exempelvis omdömeslöshet och auktoritära hotelser, något även jag personligen kritiserade internt i partiet. Som riksdagskandidat kunde jag inte ställa mig bakom bland annat manifestets yrkanden om fängelsestraff.

Det fanns problem i organisationen kring sjökortens formulering. Sammanställningen var alldeles för rörig och manifesten skickades till press direkt utan förhandsvisning. Detta reagerade många mot. Till skillnad från många traditionella partier är dock Piratpartiet flexibelt. Styrelsen beslutade snabbt att öppna upp sjökorten för diskussion. Mats Olofssons krönika behandlade alltså en redan förkastad upplaga.

Onsdagen 11 augusti, efter ungefär en veckas intensiv revidering i samråd med partiets medlemmar, höll styrelsen ett nytt möte. Snart publiceras den nya versionen med en stark medlemsförankring.

Skillnaden mot förut är de sakpolitiska problem vilka bland annat Mats Olofsson kritiserade. Formuleringarna är nu antingen borttagna eller tillrättalagda, t.ex. hoten om fängelsestraff och det naiva förslaget att “informationsinnehav i samtliga fall avkriminaliseras”. Förtydliganden görs även om att lagar kring barnporr ska gälla faktisk barnporr och inte tecknade bilder. Barnporrdebatten i sig var en reaktion på Uppsala tingsrätts dom (B6344-09) mot en serieöversättare för just sådant innehav.

Övrigt kritik Mats Olofsson lyfter är den vanliga “grisen i säcken”-retoriken. Det bygger tyvärr på en falsk tro att partier måste ha åsikter även om halva partiet misstycker. Piratpartiet står som bekant utanför vänster/höger-skalan. Låt mig därför tydligt konstatera Piratpartiets åsikt i frågor utanför principprogrammet: Ingen alls, men vi röstar som majoriteten.

Va? Jo, på grund av paketpolitik glöms viktiga frågor bort och ersätts med populistiska slagord. Alla riksdagspartier skriker “rätt till jobb, skola, vård och omsorg” men skillnaden i realpolitik är marginell. Piratpartiet röstar precis som Sveriges folkvalda majoritet i dessa frågor enligt vår vågmästarstrategi: Det block som anammar Piratpartiets politik kan – med vårt stöd – bilda regering.

Mats Olofsson tycker även att sjökorten borde ha skickats till de andra partiernas riksdagskandidater. Faktum är att sjökorten är i så kallad “public domain”- utan upphovsrätt. Vår önskan, förhoppning – och faktiska mål – är att inte behövas i framtiden. Partier är välkomna att piratkopiera vår politik. Tyvärr verkar det dock inte ske – se t.ex. riksdagens aktiva hot mot tryckfrihet (tittförbud), brevhemlighet (FRA-lagen) och meddelarskydd (Ipred).

För egen del vore mitt politiska engagemang mycket svalt om inte Piratpartiets fokuspolitik funnits. Principiellt kan jag inte rösta på ett parti vars politik oftare bryter mot mina övertygelser än vad de stämmer överens. Något som är en växande trend särskilt för ungdomar som är politiskt intresserade men ej involverade i partipolitik.

Framtidens engagerande politik är den som kan behålla fokus, får genomslag och inte bara handlar om politiskt korrekt röstfiske. Piratpartiet behövs på den politiska arenan eftersom dess politik inte förs av dagens riksdagspartier.


Mikael Nordfeldth
Valkandidat, Piratpartiet