Tag Archives: danowsky

Att göra en Ipred-anmälan, del 6

Nu är papperen inlämnade! Den som snackar med Umeå tingsrätt bör (när papperen tagits om hand och stämplats och grejs) kunna få ut en kopia av min ansökan om informationsföreläggande.

Nämnas bör att fortfarande så vet man inte ens i Solna om Danowskys papper ger resultat. Ipred har inte fått någon effekt ö.h.t. än utöver anmälningar.

Jag väntar alltså på beslut om hur tingsrätten ska bedöma min ansökan, om det finns en avgift ö.h.t, ifall jag skrivit något felaktigt eller om det saknas information t.ex. Med tanke på att det är min första ansökan skulle jag bli förvånad om det godkänns rakt av. Fast det är ju baserat på Danowskys heliga skrifter, så varför inte…

Det enda som saknas är screenshot av GPS-synkroniserad klocka. Min klocka synkroniserar tyvärr endast efter en tidsserver som går efter atomur, inte geografisk lokation på vår planet. Sedan kör jag Ubuntu och använder mig av klienten Transmission också och överlåter verifikationen till de hash-algoritmer som SHA1-standarden som används i BitTorrent tillåter. Istället för att “verifiera” nedladdningen med en proprietär nätverksniffare för 129-429 EUR (Commview, att jämföra med Wireshark).

För att säkerställa absolut korrekt tidsangivelse har min dator kontinuerligt synkroniserat tidpunkt med GPS.

//Anders Nilsson, datageni @ Antipiratbyrån

Liksom… WHAT THE FUCK?! Sida 9 i Danowskys ansökan (sidan är skriven av Anders Nilsson vid Antipiratbyrån) bör kompetenskonkursförklara hela fadäsen.

Live: Danowsky avskriver hela målet?

<MMN-o> AHAHAHA
<MMN-o> Danowsky sade nyss att ingen tilltalad har sett det som relaterat till immaterialrätt
<MMN-o> det är väl att erkänna att de INTE gjort det för att kränka upphovsrätten?
<MMN-o> Därav är hela syftesangivelsen felaktig.

Danowsky sade alltså att vad TPB-killarna gjort har gjorts UTAN att relatera det till immaterialrätt. Det var ju det enda, uppsåt alltså, som höll upp “medhjälp till tillgänggliggörande av material av eventuellt upphovsrättskyddad art” – det enda TPB gör.

Danowsky fattar INTE ALLS vad en tracker är. Han beskriver websidans funktionalitet (dvs cachening av torrents) som angripelse på Samuelsons påpekan att TRACKERN fungerar som vidarebefordran.