Tag Archives: Daniel Oded

Live: Formella ansvar och moderna metoder

“Varför går han genom Peter om inte Peter har ett formellt ansvar?” frågar Håkan Roswall om att Daniel Oded, den jobbiga annonsleverantören, kontaktar Peter för att “sparka” på TiAMO och anakata.

Jag vet inte med Håkan Roswall, men jag brukar försöka kontakta folk i närhet till de man vill nå ifall man inte kan nå personerna ifråga. Utan att de skulle ha ett formellt ansvar över deras verksamheter.

Hobbyverksamheter har inte toppstruktur.

PS. Det är starka liknelser i denna syn som på den demokratiskt grundade folkrörelse som bedrev FRA-kampanjen utan vinstintresse. Ingen som styr. Ingen som får betalt. Kanske att någon tände gnistan, men majoriteten har gjort det i bemärkelsen att det behövs och att det är rätt. DS.