Tag Archives: chrisk

Cecilia Malmströms fortsatta missriktade censuräventyr

Cecilia Malmström, svensk EU-kommissionär och förespråkare av a cleaner internetCleanternet. Nu senast vill hon ha inträngande EU-övervakning mot nätbrott. Hennes egna ord är att det här är “en början för mer samarbete och uppmärksamhet kring nätbrottslighet”.

Min tolkning är att hon bl.a. vill röja vägen för framtida förslag gällande nätcensur (jämför: Internet Kill Switch) – trots nyligen (återigen) bevisad ineffektivitet och skevhet i censuren. Detta delvis eftersom eventuella sidor som blir “blockerade” (DNS-filtrerade, så det går man lätt runt) inte faktiskt polisanmäls. Man kan ju fråga sig hur dessa idoga lagstiftare kan föredra nätcensur framför faktisk brottsutredning.

EU-kommissionen vill att det ska finnas övervakning och rapportering dygnet runt mellan medlemsländerna om virus- och nätattacker.

Jag förstår inte riktigt hur denna människa faktiskt resonerar. Vad är hon ute efter? Vi har redan massiv rapportering om aktuella mask- och virusattacker globalt från diverse antivirusföretag, typ Panda Security och t.ex. Symantec. Vilken myndighet skulle genomföra den här övervakningen liksom – och vad inkluderas egentligen i “nätbrott”?

PandaLabs har f.ö. en bra intervju med Anonymous och följer deras arbete rätt väl.

Monitoring their communications over the past few weeks reminded me of the 1976 scene from the movie “Network”, where Peter Finch gets everyone to yell out of their windows, saying “I’m mad as hell and I’m not going to take this anymore!”

Internet är globalt.
Internet är indviduellt.
Internet är anonymt.
Internet är du och jag.
We are Anonymous.

[youtube 3adw9oLBkBI]