Tag Archives: Biblioteksföreningen

Förläggareföreningen vill urholka biblioteken

Ända sedan de forna sumerna för flera tusen år sedan har biblioteken använts för att lagra, indexera och inte minst tillgängliggöra information. Viktiga texter, lagar, religiösa skrifter, filosofi, vetenskap och skönlitteratur har med tiden fått sin plats i dessa litterära huvudstäder. På senare tid kan vem som helst även låna film och musik med en marginell samhällelig kostnad. Därför vill Piratpartiet utveckla och förbättra biblioteken även när Förläggareföreningen hotar att låsa in sina medlemmars verk.

Problem har uppstått mellan Förläggareföreningen och Biblioteksföreningen i förhandlingarna om e-böcker och dess relaterade kostnader. En e-bok är en digital kopia av en bok och går att för inte mer än bråkdelen av ett öre göra till närmast oändliga antal nya, perfekta kopior. Därför saknas det rimlighet att betala dagens kostnad av 20kr per utlåning – särskilt om det begränsas till endast en utlåning per “bok”. För endast en sådan avgift hade istället hela världens uppkopplade befolkning kunnat få tillgång till varsin personliga kopia.

Konsekvensen av att Förläggareföreningen vägrar böja sig för ovannämnda restriktioner är inte bara att bibliotekens ekonomi faller platt för dessa hutlösa priser. Den största faran är att stora kulturarv riskerar försvinna. Inte längre skulle böckerna (m.m.) kunna tillgås för alla utan endast genom biblioteken med fysiska kopior, något som blir ohanterligt med den mängd ny kultur som produceras dessa dagar! Ska biblioteken fylla sina syften framöver behöver de tillåtas bli moderna!

En lösning som lämpar sig perfekt i en uppkopplad värld är fräschare lagar och regler som ger undantag i upphovsrätten för bibliotek att bevara och tillgängliggöra kultur. Biblioteken ska tillåtas kopiera och sprida digitala verk åtminstone till de med bibliotekskort, exempelvis genom en slags “The Library Bay”. Biblioteksersättningen kan tillsvidare utgå som vanligt genom detta system. Det är en mycket lägre kostnad än dagens system och en maximal vinning för såväl kulturskapare som konsumenter och samhället.

Det är tydligt för mig att det är en sådan lösning Niclas Lindberg, generalsekreterare på Biblioteksföreningen, önskar från Sveriges politiker. Det är en sådan samhällsutveckling Piratpartiet vill bidra till att förverkliga.