Tag Archives: Bah! Humbug.

Kreativiteten som verktyg och plåster

I onsdags natt började jag fila på det här inlägget, efter ännu en kväll med livemusik i vardagsrummet. Tankarna vandrade kring drivkraften bakom ideellt engagemang. Det som får oss att göra saker för andra. Hur vi använder verktyg i vardagen för att gå vidare och utvecklas. Do-It-Yourself, verktyg för terapi, deltagarkultur, idealism, egoism – call it what you will.

Låt mig inte bli rant-filosofisk. Det gör mest bara onytta. Dock vill jag framföra de konkreta funderingar jag har i sammanhanget.

  1. Viljan att efterlikna och härma
    Det mest grundläggande i mänskligt beteende. Att göra som andra. Informationsutbyte i kombination med flockbeteende. Man tar influenser från tredje part – kalla det kopiering, influenser eller inspiration. Det grundar sig i att sikta mot något man vill uppnå.
  2. Motivation/engagemang
    Det behöver sås ett frö för att något ska gro. Att få en idé baseras på erfarenheter eller att kombinera upplevelser. För att finna engagemanget behövs känslan att göra något nytt/spännande.
  3. Uppmuntran och möjlighet
    Även om det går att göra saker själv är det sällan man orkar lika långt. Att dra oket är jobbigt och uppmuntran eller konkret hjälp brukar vara nödvändigt för att slutföra sina uppgifter. Här behöver alla en slags morot – och inte minst verktyg för att få tummen ur.

Kreativiteten i sin tur används ofta för att dela med sig av upplevelser, tankar och känslor. Det man skapar eller tänker ut vill man sprida vidare.

Det finns många som använder kreativitet och t.ex. musicerande för att växa som person. Det finns ännu fler (dels genom överlappning mellan grupperna) som tar till sig av andras verk för att växa som person. Av naturliga skäl är detta mestadels ungdomar. De som experimenterar och ser till att skapa brukar göra det i samband av formandet av sin identitet – något som sedan även ofta hänger kvar senare i livet.

Och nu när jag låtit detta inlägg ligga ett par dagar har det hänt en jättemassa på fronten för amatörkultur i Umeå. Bevarandet av replokaler i Ungdomens Hus, Umeå, ligger på tapeten. Att skyffla över ansvaret för den verksamheten på studiecirklar t.ex. är bara dumdristigt. Så det här blir inte det sista man hör i striden, så att säga.

…och vi kallar oss “Umeå Ungdomskommun”.
Bah! Humbug.

Silently malfunctioning harddrive

There are some hardware difficulties which are easy enough to manage. Either your computer stops/reboots every once in a while – check the PSU or faulty memory. Or maybe your harddrive is making the click of death. It might even be as obvious as a bulgy, leaking capacitor on the motherboard.

But when you start noticing new ways for a computer to silently fail, you’re up for an interesting – though frustrating – night without sleep.

The other night the server for Asian DVD Club stopped responding. Sure enough I hopped on my bike and got to the server just to see that it still reacted on Num Lock switching, but there was no VGA output.

Bah! Humbug.

Having gone through a memory check, PSU change, Live USB boot, and even a motherboard switch etc… I had broken it down to the harddrives. Granted, I had my suspicions to start with because the disk activity LED was kept lit whenever the computer crashed or stopped responding.

But there were no DMA errors. S.M.A.R.T. didn’t notice anything peculiar. It was as fast as usual and wouldn’t immediatly crash on a high load. The server _seemed_ to be running ok (for my tests) when I unplugged the disks from my secondary IDE controller – but lo, I was fooled. I just didn’t try it hard enough

A couple of hours later, I dd if=/dev/sda of=/dev/sdb to a different drive (fortunately only 20GB system drive) and popped it in. Smeg me sideways, it “didn’t work”. I booted from the new disk and all, even fscked all the filesystems and stuff.

So I was confused. I took my mind off things and came back after a while. What I didn’t think could have been a problem apparently was. The old system drive was connected to the secondary IDE controller. The new system disk to the primary. Then why on Earth would Linux freeze up when accessing the old drive?

Sigh. By this time I had already reinstalled Ubuntu server 9.04 (jaunty) to make sure it wasn’t ReiserFS spooking up. Now everything is ext4 and cleanly installed – aka barely configured.

And it seems to all be working fine. The only problem I actually had was a harddrive that would lock up the IDE controller (both of them even!). Even though it seemed perfectly healthy.