Tag Archives: apple

Svar till “Skickat från min”-reklam

Brukar ofta svara på signaturen i mail där personen gör reklam för den som producerat telefonen (Apple, Microsoft…), särskilt om denne jobbar för en offentligt finansierad verksamhet.

Här är två exempel, båda skickade i retur till tjänstemän på Umeå kommun:

> Skickat från min Windows Phone

Skickat från fri mjukvara som till skillnad från proprietära alternativen inte orsakar barnarbete, dåliga arbetsförhållanden, säkerhetshål, bakdörrar eller bekymmer för varken privatpersoner, företag eller offentliga organisationer.

Sedan en av enhetscheferna för ungdomsverksamheten:

> Skickat från min iPhone

Tack för reklamen. Detta mail skickades från en telefon som kör fri, öppen mjukvara och vars leverantör till skillnad från Apple _inte_ har en miljöfientlig strategi för planerat åldrande genom outbytbara batterier, proprietär mjukvara, fjärravstängning av telefoner som lämnats in på tredjepartsservice m.m.

Fri mjukvara, öppna standarder och nätneutralitet hos Region Västerbotten

Mailade iväg till Thomas Hartman som jobbar som kommunikatör på Region Västerbotten:

Hej Thomas!

Jag undrar vad det finns för policy inom Region Västerbotten kring användningen av fri mjukvara, öppna standarder och nätneutralitet.

Mycket av RVs arbete handlar ju om näringsliv, hälsosam konkurrens, regional utveckling etc. så jag undrar alltså om det finns någon slags nedskriven tankegång kring den digitala världens viktigaste frågor på dessa områden.

T.ex. är det ju viktigt att motverka monopol i form av t.ex. Microsofts slutna specifikationer av dokumentformat (.docx, .doc) som endast kan implementeras och läsas pålitligt om man ingår i affärsavtal med Microsoft.

En kanske lite modernare fråga är ju förstås den om nätneutralitet och eftersom AC-Net är en del av Region Västerbotten (eller hur det nu ser ut organisatoriskt) är jag mycket intresserad av att höra om ert arbete kring detta.

Vidare har jag sett en ofantligt stor användning av inlåsta, restriktiva och miljöovänliga Apple-produkter (omöjliga att återbruka pga plattformsinlåsning, ej utbytbara batterier…) hos anställda hos Region Västerbotten, hur går resonemangen kring detta och hur fungerar det ihop med eventuella krav och policies kring miljöpåverkan som ni arbetar med?

Piratpartiet borde ha lämnat Skypeskutan för länge sedan

Nu tycker jag att det inte finns ett endaste uns av försvar kvar för Skype-användning i den debatt som nu ett tag legat på is inom Piratpartiet. Först ska jag förklara vad vi hade kunnat göra om XMPP fick samma utrymme som Skype – där samtliga punkter är direkta kontraster till vad Skype omöjliggör för användare:

 • Obegränsad anpassningsmöjlighet. Varesig partiets aktivister är funktionshindrade eller ej, vare sig man är fattig och har dålig hårdvara eller ej, vare sig användaren befinner sig mitt i tumultet i Syrien eller diskuterar våfflor på Trästockfestivalen – så hade vi alla kunnat kommunicera, koordinera och organisera.
 • Byggande av framtiden. Partiet hade legat i teknologins framkant och kunnat erbjuda alla aktivister en stabil, öppen och fri metod att kommunicera som kan integreras i så gott som vilken teknologi som helst det kommande decenniet och längre fram.
 • Budgetnedskärning med förbättrad funktion. Gratis röst- och videokommmunikation via våra “smartphones” – vare sig man är ansluten på 4G, 3G, wifi eller landlina. XMPP erbjuder ej censurerbar kommunikation över datatrafik och man kontrollerar infrastrukturen själv – så t.ex. Telia inte kan tvinga en att betala mer för mindre.

Så vi borde ha lämnat Skype bakom oss för länge sedan. Inte nog med att det alltid varit ett slutet protokoll med endast proprietära klienter. Inte nog med att meningsmotståndaren Microsoft köpte upp Skype och man således med Skype-användande aktivt gynnar mjukvarupatent, molnifiering och upphovsrättsförstärkning. Inte nog med att Skype samarbetar för avlyssning av politiska dissidenter och dylikt…

…numera är det dessutom så klart det kan bli att Skype, med Microsoftstyret, överlåter privata konversationer till den övervakningsentitet som önskar ta del av dem.

Det finns inte en chans att jag kan acceptera partiets aktiva stöd för Skype som kommunikationsplattform. Inte för styrelsearbete och inte för organisering. Någon måtta får det vara.

Lösningen som idag erbjuder mer och bättre funktionalitet än Skype heter XMPP. Piratpartiet har redan – under helt egen kontroll – den infrastruktur som behövs. Det enda som behövs är att folk lever som de lär. Det finns fria, öppna klienter för användning av XMPP-nätverket som det enda hindret hittills för att använda har varit personfaktorn. Folk har inte velat göra det.

Så Piratpartiet bör – om organisationen ska verka som den lär – omedelbart avbryta användningen av Skype som mjukvara och protokoll.

Annars, vad kommer härnäst. Ska Anna Troberg skaffa en iPhone och göra reklam för SF Bio?

Hur bemöter man “Skickat från min …”?

Om folk skickar saker till ens brevlåda med uppenbara reklambudskap, hur ska man bemöta det? Jag tycker i alla fall att man ska upplysa dem om att de gör det (standardinställning etc.) men särskilt även vilka de gör reklam för.

Det är väl ungefär detsamma som att stå och vänta på att Spira dimper ner i brevlådan hemma för att sedan öppna dörren och förklara att det inte alls är “samhällsinformation”. Samt att Svenska Kyrkan minsann inte alls vinner särskilt många trovärdighetspoäng hos mig, oavsett hur PK man har blivit senaste decenniet eller två.

Såhär försöker jag bemöta folk som gör reklam i min inbox. Länkarna är förfinade för att passa det här inlägget bättre:

> Skickat från min iPhone

Nej till reklam, tack! Så här kommer lite antireklam:

Får jag be om att det inte görs reklam för Apple i min inkorg? Ett företag vars fabriker har så dåliga arbetsförhållanden att människor begår självmord – och kontrollbesök möts av en teater snarare än verklighet?

Att de sedan arbetar aktivt för att försämra datormarknaden och ta bort viktig funktionalitet i en allberäkningsmaskin (möjligheten att köra valfria program) med hjälp av den vinst de tar ut för sina överpriserade produkter är ju en annan rätt hemsk sak. Samt att de spårar ens geografiska rörelser och mellanlagrar ens sms i USA.

Sedan förbehåller de sig rätten att stänga av program man lagligt köpt och installerat. Det om något borde väl vara en varningsklocka för att inte använda deras produkter.

En tidigare variant med annan sakupplysning har varit följande:

> (Skickat från min iPhone)

Brrr, ta bort den där iPhone-signaturen. Skriv istället något i stil med: “Apple är ett avskyvärt företag som låser in sina användare vilket skadar kreativitet och innovation. Dessutom stämmer de konkurrenter med redigerade bilder som bevisgrund bara för att hjälpa sin egen marknadsposition.”

Resultatet blev:

> (Skickat från min skitlur)

Score!

Behöver vi en modernare konkurrenslagstiftning?

Jag kan inte säga att jag är insatt i svensk konkurrenslagstiftning så utöver vad jag ämnar ta upp som förslag inför framtida revideringar kan jag inte uttala mig särskilt. Följande är dock en analys av pågående sabotage av informationsbranschen som utförs av enskilda leverantörer och i framtiden riskerar att hämma innovation och utveckling i förmån för enskilda leverantörers marknadsposition.

Först och främst är det kanske svårt att arbeta in detta i konkurrenslagstiftningen då en del tolkningar av situationen är “hårdare” konkurrens. Att två leverantörer som Apple och Microsoft försöker låsa in sina kunder i sina respektive plattformer kan ses som knivskarp konkurrens – eftersom det inte är kartellverksamhet. Men bara för att de inte samarbetar betyder inte att det skulle vara hämmande för handelsutbyte.

Det finns idag tre stora varumärken för allsyftesmaskiner (general purpose computing) med inriktning på mobilitet: Apple, Android och Microsoft. Tyvärr är fri mjukvara en svårtillgänglig dröm än så länge och de projekten har inte fått en rättvis chans på marknaden ännu. Så låt oss fokusera på marknadens dominerande leverantörer:

 • Apple: Största enskilda leverantör på marknaden för handhållna datorer med telefonfunktionalitet. Låst plattform (både mjuk- och hårdvara).
 • Android: Enbart en mjukvaruplattform. Google ansvarar för varumärke och utveckling men publiceringen av hård- och mjukvara är öppen för alla.
 • Microsoft: Knappt märkbara på marknaden. Låst plattform (både mjuk- och hårdvara). Argumentationen nedan gäller även om man grupperar dem med Apple.

Vi kan kortfattat säga att marknaden för kraftfulla (“general purpose”) telefoner respektive surfplattor domineras av Apple- och Android-plattformer. Det är en mycket intressant situation där å ena sidan en “helhetslösning” från enhet & mjukvara till att företaget ska ha sista ordet på vad du ö.h.t. får göra med produkten. Å andra sidan finns en öppen, inbjudande miljö med en uppsjö olika hårdvarutillverkare bakom där slutanvändaren erbjuds mer personliga och konfigurerbara lösningar.

Det obskyra i situationen här är att en låst plattform kommer att kedja fast användaren med metoder såsom svårigheter att migrera eller ren och skär inkompatibilitet. Om utvecklare t.ex. inte får samma chans att göra mjukvara på Apples plattform eftersom Apple vägrar godkänna den så begränsas kraftigt möjligheten för mjukvarukonkurrens sinsemellan. Allsyftesmaskiner är gjorda just för att köra vilket program som helst – alla begränsningar utöver de fysikaliska (klockfrekvens och utrymme) är påhittade och påtvingade av leverantörer.

Så varför kan man t.ex. inte enkelt installera Android på en iPhone?
Varför förbjuder Apple deras kunder från att köra mediaspelaren VLC?
Varför tillåts Microsoft tvinga leverantörer att handikappa datorerna?
Och hur kan Sony utan bekymmer retroaktivt förstöra funktionalitet?

Jag kontaktade Konkurrensverket och frågade vad de anser om situationen och fick en ganska bra jämförelse med kopiatorer. En vanlig företeelse är att köpa kopiatormöjligheter snarare än en kopiator i sig – och i avtalet kan det stå att du endast får använda leverantörens tonerkassetter. Detta anses en rimlig överenskommelse och ger en slags säkerhet i avtalet för båda parter att kopiatorn underhålls såväl som att kunden t.ex. inte köper kinakopior som gör att leverantören saknar inkomst.

(Nu är detta förstås inte riktigt samma sak, utan en bättre liknelse till Apple hade varit att kopiatorerna var inställda på att t.ex. bara kopiera text och inte teckningar. Eller att det finns en låda för A3-papper men att det är förbjudet att fylla det med papper. Men bortsett från de fundamentala poängerna i min argumentation…)

Så min tanke är att vi behöver en modernare konkurrenslagstiftning. En hårdvaruplattform ska endast låsas å konsumenten uttryckliga vägnar och i samtliga fall ska köparen levereras all nödvändig utrustning/information för att ta bort denna begränsning. Dessa villkor ska gälla samtlig allsyfteshårdvara som säljs på öppen marknad för slutkonsumenter.

Piratpartiet bör absolut ge sig in på denna diskussion.

PS. Är vad som behövs en definition av processor (allsyftesmaskinen) och kanske en konsumenträttighet att man inte utan goda skäl fråntas rättigheter att bruka den produkt man köpt? Vilket lagrum bör man ö.h.t. fokusera på?

Steve Jobs committed indirect suicide

Choosing not to operate an aggressive and deadly – though likely treatable – form of cancer should reasonably be considered committing suicide. Especially when instead choosing to treat it with “alternative methods” like dieting and whatever.

Skepticblog.org report on Steve Jobs’ dumb choices which led to his obviously definitive death. Of course one should be careful when assuming causes of deaths and consequences of decisions, which is why I paste this from scienceblogs.com:

So, is it possible, even likely, that Jobs compromised his chances of survival? Yes. Is it definite that he did? No, it’s not, at least it’s not anywhere as definite as Dunning makes it sound. In fact, based on statistics alone, it’s unlikely that a mere nine months took Jobs “from the high end to the low end of the survival rate,” as Dunning puts it. That’s just not how insulinomas usually behave from a biological standpoint. They’re too indolent, and that’s not even taking into account issues of lead time bias and other confounding factors that would make comparisons of operating early versus operating later not as straightforward as one might think.

Each respective source in the story:

 • http://www.cultofmac.com/2709/steve-jobs-treated-his-cancer-at-veggie-restaurant/
 • http://scienceblogs.com/insolence/2009/03/dr_dean_ornish_turn_away_from_the_dark_s.php
 • http://tech.fortune.cnn.com/2008/06/13/steve-jobs-life-after-the-whipple/
 • http://money.cnn.com/2008/03/02/news/companies/elkind_jobs.fortune/index.htm?postversion=2008030510
 • http://www.nytimes.com/2008/07/23/technology/23apple.html?bl&ex=1216958400&en=0d31b1999828e3cc&ei=5087%0A
 • http://scienceblogs.com/insolence/2011/10/steve_jobs_neuroendocrine_tumors_and_alt.php

Karin Bojs hos DN.se har sammanfattat händelseförloppet på svenska också.

MeeGo kommer till ny Nokia-telefon

Inte bara kommer man att kunna köra MeeGo på Nokias N900, de släpper till och med en ny telefon (codename: Lankku). TT verkar ha nått ut med den nyheten i alla fall. Ett stort lyft för fri mjukvara – och öppna plattformer. Ett stort slag i ansiktet mot de som snärjer in användare, stävjer kreativitet och förbjuder innovation (läs: Apple). Eller bara gör det krångligt och oflexibelt (läs: Google’s Android).

Moreover, it’ll run MeeGo Harmattan, ship in Q3 to folks in Europe, boast a 960 x 540 screen resolution, include an 8 megapixel AF (read: not EDoF) shooter and sport a frame that’s just marginally thicker than the iPhone 4 — reportedly, anyway.

MeeGo är ett fullfjädrat Linux-baserat operativsystem som klarar av att köra så gott som vilken applikation som helst som är skriven för vilken dator som helst. Till skillnad från iPhone och Android, där du behöver ett specialutvecklingskit och ibland inte ens får distribuera programmen (läs: iPhone). I princip gäller det att om ett program finns för Ubuntu Linux så kan du köra det på en MeeGo-plattform. Sedan finns det förstås hårdvarubegränsningar, men du behöver i alla fall inte leva med brutalt handikappade, begränsade och inlåsta “appar”.

Jag har skrivit mycket om fördelarna med MeeGo’s Nokia-ägda företrädare Maemo – som jag alltså kör på min Nokia N900. Alltså ett fullfjädrat operativsystem utan påhittade begränsningar. Särskilt förbättrar det ens möjlighet att kontrollera sin egen, köpta hårdvara – istället för att överlåta det till ett privatägt amerikanskt företag, eller liknande.

Mer information finnsNokias hemsida benämnt “Swipe” verkar det som. Engadget har fått hålla i telefonen och presenterar exempelvideos. Själva telefonen är ju dock inte intressant, utan det är operativsystemet (förutom kanske Nokias Swipe-specialare) som gäller. Licensmässigt är MeeGo (mjukvaran, inte trademarket nödvändigtvis) helt okej för vilken leverantör som helst att implementera i sin telefon – och för utvecklare är det en standardiserad drömmiljö. Telefonen i sig har dock inte ens ett löstagbart batteri enligt Wikipedia:

Battery: BV-5JW 1450 mAh Li-Ion battery (non user removable)

…så då fortsätter jag att använda min N900 då, eftersom MeeGo såväl som dess applikationer kan köras på den likaså. Då har jag ett tangentbord också. Tji fick ni.

http://www.engadget.com/2011/06/20/is-this-nokias-lankku/Lldddddddd

Apple förbjuder dig att filma konserter

Det är ju nästan så man inte kan tro det. Första april eller något. Men Apple är Apple och det förvånar mig egentligen inte särskilt mycket. Med ekonomiska intressen i iTunes, nära band med skivindustrin, lojal användarbas och fascistisk policy på program till sin hårdvara – då är det inte undra på att Apple vill förbjuda sina kunder att filma konserter. Detta går att utröna från en patentansökan de nyligen gjort.

A patent application filed by Apple revealed how the technology would work.

If an iPhone were held up and used to film during a concert infra-red sensors would detect it.

These sensors would then contact the iPhone and automatically disable its camera function.

Det här är ju värre än att man inte kan använda en iPhone om den är “för varm”. Man kan ju ställa sig frågan vilket syfte man inte får spela in i – för upphovsrätt kan väl ändå inte vara så jävla kinkigt numera? Samt att personen som filmar har betalat för sin biljett. Förmodligen kommer detta i praktiken endast erbjudas The Big Four-artistrelaterade arrangörer, men teknik är teknik är teknik och kopierbar. Även om det är patenterat. Alltså slår tanken mig att censurfunktionen kan aktiveras även utan specialhårdvara, med tillräckligt mångas hackares engagemang.

För att tilllägga en mycket seriös och dyster tankegång till detta så börjar man fundera på vem som kan hindra inspelning. Om det blir på en konsert så är det kanske inte hela världen, förstås. The Big Four-skivbolagen, som lär jubla över detta, är ju inte särskilt intressanta ur artistaspekt i vilket fall. Det finns nog med hemmafilmat material av Britney Spears-konserter och dylikt på internet. På så vis kanske de gör en samhällstjänst.

Däremot vill jag gärna erinra mig hur viktiga amatörfilmerna från Tunisien, Egypten, Libyen etc. är. De som rapporterar diktaturernas maktmissbruk, brott mot mänskligheten och händelseförloppet i en massrevolution av sällan skådad storlek. Det kommer inte att kunna hända i framtiden, när diktaturer kan skaffa sig egna kamera-handikappare.

Betänk även den lokalare nyheten om polisen på tunnelbanan. Tänk om någon fick för sig att förbjuda inspelning och fotografering på tunnelbanor. Tekniken kommer ju att finnas tillgänglig, och säkert “öka tryggheten”. Ja det som Jesper Nilsson råkade ut för förvisso aldrig skett, då han inte tagit fram sin mobilkamera (en iPhone som inte hade kunnat fota), men tänk så mycket efterspel till den debatten som aldrig hade ordats. Trycket som kom av #gategate skulle aldrig ha uppstått.

Den största oron för gemene Svensson ligger väl dock i att någon hackar eller kopierar systemet – och förenklar användningen. Då behövs det förmodligen inget större än en tändsticksask för att din handhållna superdator ska bli lika dum som en Nokia 3310.

Ta avstånd från de som aktivt försämrar sina tjänster och produkter.
Finansiera inte en avveckling
av funktionalitet och kommunikationsmöjlighet.
Främja fri mjuk- och hårdvara – med vilket detta bakåtsträvande omöjliggörs.

Kom ihåg att om du lagt minsta krona på en iPhone, iPad, iPod, deras programutbud eller gjort reklam för något av det – då har du medfinansierat ovannämnda patent. Du har alltså med egna blodiga händer bidragit till produktutveckling som inte bara påverkar dig och dina vänner negativt. Det kan rentav hämma en demokratisk utveckling genom att censurera och omöjliggöra dokumentation och kommunikation.

PS. pettter nämner på IRC att det förstås inte är Apple som förbjuder att filma på konserter – det kravet står arrangör och artist för (genom skiv- och bokningsbolag). Där har han helt rätt. Jag vill dock mena att det fortfarande, med ovanstående resonemang, är oförsvarbart att med godtycklig kontrollmetod styra när man får och inte får fotografera – istället för att överlåta det ansvaret till den individ som brukar hårdvaran.

SVT Get – hur man laddar ner från SVT Play

Uppdatering: Jag har slutat hålla koll på SVT Play-koden och själv istället övergått till att använda mig av svtplay-dl (finns i Debians paketförråd i alla fall, säkert Ubuntu också). Detta är absolut smidigast att komma igång med snabbt.

Man kan även använda Mikael Frykholms svtplaydump.

Originalinlägget nedan:

Igår eftermiddag slängde jag ihop ett hastigt och lustigt bash-script som möjliggör nedladdning från SVT Play utan kvalitetsförsämring: SVT Get.

Eftersom SVT Get är fri mjukvara kan du granska källkoden direkt. För närvarande fungerar det genom att använda sig av andra fria mjukvaror, såsom bash, curl och rtmpdump, för att ladda hem och tolka hemsidan SVTPlay.se.

Hos SVT Play så finns all information man behöver för att ladda hem deras videoklipp. Det känns ganska självklart egentligen, men många tror att “streaming” är något annat än “nedladdning” – men oavsett vad du gör så får du hem informationen till din dator. Kan du se det kan du kopiera det – alltså kan vi spara ner informationen på din dator. Att det sedan blir en perfekt digital kopia är bara en bonus av kopimi.

Bash-script fungerar endast (typ) i terminalmiljö på ett POSIX-kompatibelt system om man kör bash som skal. Kortfattat får du igång den på tre sekunder om du kör Ubuntu Linux t.ex, men förmodligen tragglar vanliga Windowsanvändare efter ett par mil om de försöker förstå sig på användandet… Så något behöver förstås göras åt det, för allas tillgänglighet.

För att råda bot på Windowsproblemen finns dock givetvis planer på att styra upp något i stil med plugins till Firefox etc. Källkoden för folk som vill se regexps till sed etc, och själva metoden för att kolla vad som är vad i form av programström och så vidare finns att granska i källkodsträdet på GitHub. Förhoppningsvis så bidrar folk med källkod till andra programmeringsspråk, förbättrar metoden och gärna bygger plugins till saker och ting på eget initiativ.

Tillsvidare är alltså instruktionerna till för ett helt vanligt installeras-på-en-timme-Ubuntu-Linux – så testa gärna det operativsystemet om du vill testa ladda ner från SVT Play. Inget kommer gratis, med fri kultur tillkommer krav på fri kunskap! Det lär förvisso gå igång i Mac OS X också, bara man styr upp ‘rtmpdump’. Hur man nu gör det i Apple’s konstiga, icke-modifierbara och mycket krångliga operativsystem (i förhållande till Ubuntu).

För att ladda hem och testa rekommenderar jag att kika in hemsidan på svtget.se. Därefter kan ni försöka ladda hem en perfekt digital kopia av den välrenommerade och intressanta Press Pause Play från strömsidan hos SVT.

Kom dessutom ihåg, strömmande existerar inte. Allt är filer.
Kan du se det kan du kopiera det.

Apples vilseledande marknadsföring – en konsumentfråga

Jag har börjat bli less på Apple med sina inskränkande produkter och desinformativa kampanjer. Dels hatar de fri mjukvara och försöker aktivt att indirekt motverka dess utveckling och utbredning på flera nivåer. Vidare säljer de oerhört begränsade wannabe-handdatorer som endast får köra “godkänd” mjukvara – istället för att överlåta mjukvaruförtroende till användaren. Kom igen, man får inte ens byta batteri själv på sin iPhone/iPad utan måste lämna in till särskilda, Apple-godkänd, servicebutiker.

A movie about trusted computing by LAFKON.

Förtroende är en djup övertygelse om sanning och vad som är rätt – och kan inte påtvingas. […] Ifall du får någons förtroende har du etablerat ett förhållande baserat på kommunikation, delade värderingar och erfarenheter. Förtroende beror alltid på ömsesidighet.

Denna process har blivit omformad av datorindustrin. Nu gör ett mikrochip den uppgiften åt dig. Industrin kallar det “förtrolig datoranvändning”. […]

Industrins tolkning av förtrolig datoranvändning liknar detta – för att bekämpa hot och göra datoranvändning mer pålitlig. Den stora skillnaden är att du kan inte bestämma själv vad som är pålitligt och ej. Detta eftersom de redan bestämt för dig – och de har redan bestämt att inte lita på dig.

Om de inte litar på dig – varför skulle du lita på dem?

Essensen av texten ovan är oerhört viktig. Ifall ens användande av teknik ska vara pålitlig och förtrolig måste användarens värderingar tas i beaktande. Med Apple (och givetvis många andra, och inte bara Microsoft) och övrigas idéer om “säkerhet”, “trygghet” och dylikt för datoranvändarna fördummar och begränsar man potentialen i t.ex. ens “smarta telefon” – och gör det till en leksak snarare än ett verktyg.

Begränsningarna i din korkade telefon är förstås ett oerhört stort ämne i sig och jag inledde detta inlägg med ett helt annat ämne – nämligen den vilseledande marknadsföringen. Därför planterar jag snarare fröet om “trusted” computing, som visas i filmen ovan, för senare diskussion. Men ämnena väver absolut in i varandra, med frågan om hur mycket ansvar en användare måste ta – samt vilket förtroende man kan ha för en leverantör när den behandlar en som skit.

Jag har länge kritiserat iPod/iPhone/whatever för att inte möjliggöra batteribyte utan att bryta mot garantin. En del användare har inte upplevt detta som ett problem – batteriet är ändå ganska påkostat – men faktum är att det orsakar en inbyggd funktionsnedsättning för framtida bruk. När batteriet är dött – och de har sällan levnadstid på särskilt många år – och hårdvaran i övrigt fortfarande fungerar… Varför skulle man då behöva bryta upp produkten för att återställa den till ett nästan helt nytt skick? Det är väl den mest grundläggande regeln för design av mobil hårdvara, efter portabilitet, att batteriet är utbytbart?

Eller för den delen SIM-kort. När du vill byta abonnemang med din iPhone – vad gör du då? Ja de senaste iPhone (4) har ett konstigt påhitt i form av “micro-SIM”, som de förmodligen är ensamma om att använda. Konsekvensen är givetvis att du inte kan använda vanliga SIM-kort. Eller kanske den helt galna idén att använda hårdvaran som en handdator istället för en telefon? …visst det går väl, men vad kan du faktiskt göra för något produktivt med den – och vad låter Apple dig göra? Självbestämmande känns annars som en självklar funktion i en teknisk pryl från 2000-talet.

Tänk dig din laptop – tänk om någon hade krävt att godkänna varenda program du installerar. Tänk om du hade behövt ange kreditkortsnummer för att installera programmen i första början. Tänk om du inte hade kunnat byta ut batteriet. Tänk om du inte fick välja internetleverantörVarför tillåta de begränsningarna i telefonen?

Och varför börja tillåta samma begränsningar i ens faktiska laptop? Joserdu, för om du köper t.ex. en Macbook Pro från Apple – och säkert vanliga Macbooks snart – så kan du inte byta ut batteriet själv. Seriöst. De kallar det ett “innovativt, inbyggt batteri” och menar att det på något sätt skulle vara “ett genombrott” och nyskapande (…”innovativt”) när det egentligen är bakåtsträvande samt försämrar villkoren för datoranvändaren. Ännu sämre är det när säljpitchen lyder:

“Avancerad sammansättning och adaptiv laddning klarar upp till 1000 fullständiga laddningscykler – nästan tre gånger så lång livscykel som de flesta batterier i bärbara datorer.6 Eftersom MacBook Pro-batteriet räcker i upp till fem år förbrukar MacBook Pro bara ett batteri under samma tid som en vanlig bärbar dator förbrukar tre. Det är bättre för både dig och miljön.”

…och om man tittar längst ner på sidan – vad ser man då gällande garantin? Joserduo, faktumet att de inte alls utlovar 5 års garanti alls. För standardköp är garantin för hela paketet endast ett år och inte ens om man betalar extra blir det längre än tre år. Så vem går man till och klagar till när deras batteri kollapsar efter 3 år och 1 dag – och man endast har vilseledande marknadsföring att referera till?

“En Mac levereras med 90 dagars kostnadsfri telefonsupport och ett års begränsad garanti. Om du köper AppleCare Protection Plan kan du förlänga skyddet till tre år från den dagen du köpte din Mac.”

Ovanstående klagomål ämnar jag skicka till Konsumentombudsmannen eftersom det absolut definitivt kan orsaka att människor tror att Apple på något som helst sätt skulle leverera en produkt som håller längre än andra leverantörer. Som det impliceras genom deras garantiavtal är så självklart inte fallet.

(Givetvis kan hackers, avancerade användare och sådana som läser på djupt kringgå majoriteten av ovannämnda problem. Men vilket förtroende har man i en leverantör som medvetet bygger in funktionsnedsättningar? Eller för den delen sparar din geografiska position.)