Tag Archives: Annika Öster

Det blev ingen dator… än.

Det blev ingen cd var en tidig lokaltidningsbesvikelse (innan bloggen). Jag funderar på att arrangera en bild där jag står och ser ledsen ut. För trots att förundersökningen har lagts ner har jag hittills inte fått hämta ut datorerna som beslagtogs för knappt ett år sedan.

Bitterheten ökar och bombhoten dyker upp (psst, det där är planerande av terrordåd, så är jag avlyssnad, spårad och förföljd i pseudodemokratins namn ännu?). Dessutom är det publicerat av Västerbottens Kuriren, vilket gör att de förmodligen är medbrottslingar. Så det är bara att börja avlyssna hela tidningsredaktionen också – med lagstöd! Fuck the messenger immunity, som majoriteten av våra riksdagsledamöter tycker.

Jag har alltså i vart fall inte fått hämta ut datorerna från polisens beslag ännu av den enkla anledningen att polisen inte hävt beslaget ännu. Åklagarmyndigheten i form av kammarchefen Annika Öster har varit oerhört hjälpsam under slutfasen av denna förundersökning. Kjell Jannesson, åklagare tillika förundersökningsledare mot mig, har väl varit mindre tillgänglig så att säga. När Kjell-Janne den 10 december beslutade att lägga ner förundersökningen skickades ett elektroniskt beslut till polismyndigheten – och jag skulle “inom kort” kunna hämta ut datorerna. Igår for jag till polisstationen med mitt juridiska ombud men fick tyvärr nobben. “Beslaget har inte hävts” sade de i receptionen.

Anledningen var antingen glömska eller ledighet. Den tidigare för ärendet handhavande polisen Mats Bruhn, alltså den som beslutade om tillslaget, lämnade i november över uppdraget till Martin Hansson vid polisen i Umeå. När jag var förbi igår – 10 dagar efter att beslutet förmedlats – hade denne person ännu inte hävt beslaget. Han var nämligen ledig till 31 december!

Martin Hansson ska givetvis också få ha ledigt. Frågan är dock varför inte beslaget kunnat hävas av någon annan polis i så fall. Efter flera försök idag att kontakta hans chef Helen Kelly – med upptaget-ton i luren – fick jag när jag väl kom fram meddelandet att hon är ledig till 3 januari. Vad in i helletuna? Vem kontaktar jag då? Vid det här laget hade klockan blivit så mycket att hinna till polisstationen innan 15:00 (då de stänger receptionen) vore omöjligt.

Imorgon blir det ett nytt försök tidigare på morgonen med alla papper i handen, namn på ansvariga och en obesegringsbar bitterhet. Jag lämnar nog bombbältet (terror, krut, spädbarnsmjölk, FRA och SÄPO!) hemma den här gången dock.

Min kritik kan sammanfattas med att polismyndigheten i Umeå fungerar oerhört dåligt. Inte nog med att beslut om husrannsakan tas utan giltig grundärendehanteringen därefter är högst kritiserbar den med. Jag har hittills inte haft någon möjlighet att hämta ut min personliga egendom från polismyndigheten på grund av ledigheter och dylikt trots beslut som styrker den rätten. Min konkreta åsikt är att – med anledning av dess samhälleliga betydelse – polisen ska kunna fullfölja beslut oavsett högtider och ledighet.

Kosta vad det vill i OB-tillägg, men att en religionsbaserad högtid ska påverka den sekulära statens rättsväsende finner jag förkastligt.

Ytterligare väntan på utredning

Åklagaren Kjell Jannesson i utredningen mot mina beslagtagna datorer har skickat ytterligare påminnelser till polisens tekniska utredare, senast var det 11 oktober enligt kammarchefen Annika Öster. Detta efter att jag har mailat en fråga om vad som faktiskt händer. Nu är det en väntetid på max 2 månader innan myndigheterna anmäler varandra. Dvs att ärendet (mellan myndigheterna, inte mot mig) tas till länsrätten, enligt vad jag uppfattade.

Det betyder alltså att om tekniska utredningen inte gör vad de ska på 2 månader, alltså kopiera mina hårddiskar, så lär jag se ännu mer väntetid framöver. Utredningar om att utredningar inte blir utredda etc… Eftersom Åklagarmyndigheten inte får svar från Polismyndigheten i tid så anmäler de varandra, istället för att … ja, jag vet inte vad. Studera de fakta som finns och bedöma att husrannsakan aldrig borde ha gjorts?

Möjligheten att de bedömer fallet på nytt, för att antingen lägga ner eller driva vidare, finns således inte. Kjell Jannesson har nämligen gjort bedömningen att han helt enkelt behöver mer material (dvs än förhören med mig och trafikstatistiken) innan han bedömer huruvida 200KiB/s riskerar att slå ut Umeå kommuns nätinfrastruktur. Denna bedömning kiljer sig diametralt från vad alla jag känner – facebookare och nätverkstekniker såväl som pappersvändare – anser och tycker sig veta. Eller för den delen vad fysikaliska lagar förespråkar.

Ett brev till Åklagarkammaren i Umeå

Följande skrev jag alldeles nyss till åklagarkammaren i Umeå. Förhoppningen är en påskyndad utredning eller – vilket vore det sundaste – en nedlagd utredning.

Nu i efterhand märker jag att media-utlåtanden från kommunen handlade om 1/3 av trafiken och inte bandbredden, men orden växlades om vartannat för 8-9 månader sedan. Frågan är väl mest intressant vad kommunen sade till Mats Bruhn för att skapa en demonisk bild av den lilla datapenetreraren.

Faktumet kvarstår dock att jag omöjligen – ett påstående baserat på naturlagar som resultat av infrastrukturen i sig – kunnat förbruka tillräckligt med kapacitet för att vara ett dilemma på kommunens nät.

Från: Mikael Nordfeldth
Till: registrator.ak-umea@aklagare.se
Ämne: Fråga om utredning av K1121-10
Datum: Wed, 06 Oct 2010 11:05:40 +0200

Hej, jag har på senare tid förgäves försökt kontakta åklagare Kjell Jannesson via telefon. Han har varit ofta varit på sammanträde fram till en viss tid varefter han omedelbart varit på tjänsteresa. Därför mailar jag istället.

Mailet rör ärende K1121-10 och mitt namn är Mikael Nordfeldth, kontraktsinnehavare för det relevanta kontoret samt idag – sedan mer än 8 månader tillbaka – misstänkt för dataintrång samt berövad datorer essentiella för min verksamhet i kontoret såväl som utanför.

I januari 2010 utsattes jag alltså för ett tillslag på mitt kontor på Hamnmagasinet i Umeå, vilket var resultatet av en anmälan från någon individ på Umeå kommun. Denna anmälan tolkades baserat på hörsägen/telefonsamtal och bekräftades som “misstanke om dataintrång” av jourhavande förundersökningsledare Mats Bruhn, vad jag förstått, inför ett tillslag den 19 januari 2010.

Vid min egen inspektering av de bevis som lagts fram, som jag verkligen behövde pressa ut från kommunen, har jag inte funnit något som på något sätt kan styrka misstanke om dataintrång. Den trafikmängd som skulle vara exceptionellt hög enligt anmälan kunde rent fysiskt (dvs enligt _naturlagar_) aldrig faktiskt nå till den grad som Umeå kommun hävdade i media dagarna efter tillslaget, dvs “en tredjedel av deras bandbredd”.

Noteras bör även att jag personligen behövde söka upp polis på dagen av tillslaget för att lämna mitt förhör, trots att den anmälande parten (Umeå kommun) var fullkomligt medveten om att jag som privatperson stod ansvarig för kontorsutrymmet. Det får mig att tro att de medvetet utelämnat mitt namn vid anmälan.

Men åter till ärendet för detta mail. Min förfrågan till åklagarkammarens Kjell Jannesson, alternativt kammarchef Annika Öster, är ifall denna utredning kan avgöras och gå vidare till åtal eller
läggas ner snarast möjligt eftersom det orsakar bekymmer för mitt liv och jag känner mig direkt utsatt av maktmissbruk och särskild från Sveriges grundlagstadgade likhetsprincip om likhet inför lagen.

För att sätta saker i perspektiv utsattes alltså Umeå Universitet för ett tillslag från polisen i början av september 2010 där en dator beslagtogs. Denna dator återlämnades inom en månads tid. Mitt fall har nu varit aktivt(?) i strax 9 månader och vad jag förstått har inte ens
teknisk utredning av det beslagtagna materialet påbörjats.

Varje dag som passerar orsakar ekonomisk skada och därav osäkerhet för min privata, sociala och ekonomiska, tillvaro.

För att sammanfatta:

* Min konkreta förfrågan är alltså ifall en åklagare ansvarig, antingen direkt eller genom chefsposition, för förundersökningen snarast möjligt kan ta beslut i frågan. Alternativen som jag, som inte jobbar med det förvisso, ser är att lägga ner utredningen i brist på bevis, kräva påskyndad teknisk utredning eller vilken annan åtgärd som nu än gör att något sker och att denna utredning och brottsmisstanke inte blir alltför utdragen.

* Utöver detta önskar jag gärna göra – ännu en – formell begäran om att återfå det beslagtagna godset snarast möjligt. Ifall jag behöver lämna in en sådan på annat sätt än skriva i detta mail önskar jag kontaktas via mail eller telefon för att få veta hur en sådan begäran skall göras.

Mvh,
Mikael Nordfeldth
mmn@hethane.se
070-5657637