Tag Archives: analog

De analoga replokalerna blir kvar

De riktiga replokalerna i Hamnmagasinet, Umeå får vara kvar. Åtminstone tills man genomgått den demokratiska proceduren och åtminstone bjudit in de verksamma för en dialog. Det sker nu på onsdag som tidigast (kolla nedan).

En samrådsgrupp ska sättas ihop med folk som nyttjar utrymmena, arbetar i fritidsgårdverksamhet, politiker och verksamheten etc. Det var vad Lena Sandlin (ordf. fritidsnämnden) kunde lova idag, med konstant instämmande av Lennart Johansson (vice ordf.). Gruppen ska börja vara verksam efter årsskiftet 2009/2010.

Den ursprungliga anledningen förklarades med att Kulturcentrum för Barn och Unga har tvångsflyttats från gamla, obeboeliga lokaler. Fastighetsförvaltningen hyrde som resultat ut “Fack 4” i Hamnmagasinet (lagerutrymme) till dem, så de kunde vara någonstans. Dock låter replokalerna för mycket för deras verksamhet, så något behövde göras.

Kulturcentrum för Barn och Unga har en verksamhet för barn 3-18 år, medan Hamnmagasinet (Ungdomens Hus) har en verksamhet med målgrupp ungdomar 15-25. Det var det ingen på presskonferensen idag som ville bemöta. Dock misstänker jag att förvaltningssamarbetet kritiserats ganska kraftigt internt.

“Det var fastighetsförvaltningens beslut. Vi behövde lösa problemet som uppstod.

Vad som var betryggande var att det uttryckligen sades att det inte ska bli färre replokaler. Man behåller alltså de 2 som redan finns – även om de kan behöva flyttas runt. Hela fastigheten ses över och således kan väldigt mycket komma att temporärt stanna upp.

Men fack 4 – och inte någon del av fack 3 – är alltså vad som hyrs ut enligt uppgift från Hans-Erik Bergström. De ritningar jag har sett har inneburit en liten överträdelse in i fack 3, men dessa ritningar är nu “under diskussion”. Ritningar är relativt gamla, men hade i alla fall kvar replokalerna. Dock fanns det även ett personalrum utskissat – men jag förutsätter att det skulle fortsatt kunna användas som artistloge samtidigt.

På onsdag (efter 18:00 I guess) kommer det att hållas ett möte på Hamnmagasinet om lokalerna. Lena Sandlin och Lennart Johansson kommer att vara där åtminstone, förhoppningsvis även Hans-Erik Bergström (fritidschef). Närmare tid kommer när jag får veta ö.h.t.

Det blir intressant att se om det här i slutänden resulterar i mer dialog som faktiskt leder någonstans. Beslutet är ju redan taget av fritidsnämnden. Flytten har ju redan fått konsekvensen att man skär ner på antalet lokaler för barn- och ungdomsverksamhet i Umeå kommun. Ett hus försvinner. Vilket resulterar i två vitt skilda verksamheter på rätt så liten fysisk yta. Önskade man genuint genom hela den kommunala verksamheten att satsa på barn, ungdomar och kultur så hade Fastighetsförvaltningen ansträngt sig att erbjuda andra lokaler till Kulturcentrumet.

Som det är nu påtvingas Kultur & Fritid att försöka göra något oerhört talangkrävande: Locka en nykaxig tonåring att på sin fritid besöka ett hus som rymmer flertalet skrikande småbarn.

Men det är alltså onsdag kväll som gäller här närmast. Då får folk chans att ställa frågor direkt. Jag undrar väl själv mest om den här samrådsgruppen (efter nyår) hinner finna samråd innan nya beslut ligger i görningen. Jag är fortsatt skeptisk.

Update 2009-11-24 06.19: Fler artiklar.

Update 2009-11-25 11.45: Nu var ju tydligen inte onsdagsmötet en hej-vi-bjuder-in-de-som-debatten-rör utan snarare endast personalen på Hamnmagasinet. Så jag måste ha missuppfattat de grejerna från presskonferensen rätt grovt. Men oh well, det där ungdomsmötet kommer väl i sinom tid…

The HD revolution

twin_baby_hq

Seriously, what’s the point? What the hell? Look at the image of the babies. Note the circled button. It’s not just two babies laughing at each other – it’s two babies laughing at each other IN HIGH QUALITY!

Ok, it’s not “High Definition”. YouTube calls it “high quality”… But… Most stuff on YouTube nevereverever needs this “high quality” they speak of. That, for me, is kind of the point of user-generated content sites. The charm is in the amateur’s quaint way of doing things.

The following clip is not in high quality. Do you think it would be better if you had the “HQ” button for it? No. Probably not. And if you do, I think you’re retarded.

[youtube -88ExWR-pb0]

This is, quality-wise, similar to the debate I’ve had with people who prefer DVDR to DVDRip. Sure, there’s a difference in quality. But that difference is so small compared to what actually matters. Same thing on YouTube.

DVDrip and DVDR are both, compared to 720p/1080p, completely useless. But then again, who really needs that resolution? I get the whole “awesome”-feeling about it, but when the hell does your own equipment actually measure up to the standard?

Analog video and audio which is easily modifiable using standard electrical equipment is the best when it comes to usability. Feel free to compare analog media vs the “HD revolution” with remix cultures vs. record companies etc.

Digital media requiring intelligent chipsets are ideologically bad for hobbyists. Though note that this doesn’t mean I don’t enjoy high image quality when it’s used in a good manner. I just think that filming babies laughing and offering a “high quality” version of it is rather redundant.

Also let me revert my statement slightly more. I do prefer hacking media digitally. My point lies in the accessibility and obviousness of analog instruments. It’s all realtime. The circuits managing digital media require a buffers and frames to a much more destructive degree.

Update 2009-10-15 13:45: YouTube as an HD option as well. I suppose no one actually gains less information by watching for example Go Open Source or Go Home in SD though…