Folkstyre.se

Folkstyre.se är ett projekt som ämnar göra internet mer användarstyrt. Det handlar om att skapa allmänningar, bygga egen infrastruktur och göra allt tillgängligt så alla kan ta del av internets fantastiska möjligheter.

För mer information om just det här projektet hänvisar jag helst till hemsidan på folkstyre.se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skrafsplatta för mmn-o.se