Tradera vill inte sälja min röst i riksdagsvalet för välgörenhet

Försöker sälja min röst på Tradera men pga de är ett typiskt företag så vägrar de göra något som kanske eventuellt möjligen kan uppfattas som kontroversiellt. Antar att de inte vill ta diskussionen helt enkelt. Men det är ju klart, de har ingen skyldighet att göra så.

Det är förvisso olagligt att sälja sin röst men vad jag gör är inte “tagande av otillbörlig förmån vid röstning” eftersom pengarna ska gå direkt till föreningen Ingen Människa Är Illegal i Umeå. Den som vinner auktionen (pga det inte är de som uppmanat mig att göra något) gör dessutom rimligen inte “otillbörligt verkande vid röstning”.

Dock verkar de inte vilja ta diskussionen och min annons har stängts ner med orsaken att den försöker “förmedla en åsikt eller värdering” alternativt “inte säljer ett objekt”. Båda dessa punkter har jag dock specifikt sett till att fixa till, genom att neutralisera texten så gott jag kan och lagt till ett armband som det objekt som faktiskt säljs. Tredje gången gillt nu, annonsen är uppe igen.

Ursäkten Tradera använder för att neka publiceringen, till deras fulla rätt då de är ett privat initiativ och medborgare saknar rättigheter gentemot företags agerande i deras slutna domäner, finns beskriven allmänt på deras hemsida. Såhär stod det i mailet till mig:

Följande är exempel på ej tillåtna annonsupplägg:

– Annonser där det inte finns något faktiskt objekt till försäljning
– Köpes- & bytesannons
– Annonser där säljarens främsta syfte tycks vara att förmedla en åsikt, värdering eller att marknadsföra olika typer av intressen
– Att lägga upp en annons som saknar bilder på det objekt som är till försäljning

Ingen metod att kontakta dem presenteras utifall reglerna är felaktigt applicerade. I mitt fall tycker jag att såväl objekt finns som att texten är neutral (ingen åsikt/värdering eller intresse marknadsförs), det är inte en köpes-/bytesannons och bild på objektet finns.

Tas annonsen ner igen finns en kopia av första annonsen här och mitt senaste försök här, courtesy of Web Archive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *