Klimatrådgivning för belysning

Mailade nedanstående till Umeå Kommuns klimatrådgivare utifrån en “5 tips”-kolumn i det kommunala bostadsbolaget Bostadens kundtidning “Hej” från oktober 2016 (sida 6, ej ännu tillgänglig på deras webb).

Hej, jag läste nyss dina tips för energismart belysning i Bostadens tidning “Hej”.

Två av tipsen är att byta ut befintlig belysning (snarare än invänta att den slutar fungera och växla vid det tillfället). Jag blir lite skeptisk till att det är försvarbart ifall man även räknar in den stora (ofta brunkolbaserade) energianvändningen som krävs vid nyproduktion av elektroniken i LED-belysning t.ex, kvicksilvret i äldre former av lågenergi-lysrör m.m.

Med den kännbara energiförbrukningen vid nyproduktion tänker jag mig inte bara frakt och lagerhållning i alla led från gruva till fabrik på andra sidan jordklotet till butiker utan även miljöpåverkan från just gruvorna och faktumet att det är vanligt för fabriker i produktionsländerna att drivas på kolkraftverk och på andra sätt vara miljöovänliga (även inräknat arbetsmiljö!).

Jag resonerar som så att det är oerhört stor skillnad mellan klimatsmart och ekonomismart – oftast är de dessutom sina motsatser. Borde alla verkligen byta ut sin belysning till kolkraftsproducerad elektronik bara för att minska lite på förbrukningen av vår förnybara el här uppe i Norrland? Vilka parametrar av det här slaget tog du i beaktning i svaren till Bostaden/Hej?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *