Arkivering av allmänna handlingar verkar kul och spännande

Först och främst kan man tydligen inte använda Medborgarslussen på Umeå kommuns hemsida utan att köra sluten källkod (javascript), så jag behövde maila dem den här frågan. Jag skulle kunna läsa igenom javascript-koden för att försäkra mig om att den gör vad den ska, men eftersom den är upphovsrättsinlåst är risken att jag råkar programmera “deriverade verk” och således gör upphovsrättsintrång – och även om det inte händer så har jag inget intresse av att spendera min tid på att lusläsa källkod som jag ändå inte får vidareförmedla till någon annan människa.

I vilket fall läste jag igenom E-delegationens riktlinjer till myndigheter för användning av sociala medier.

Hej,

jag måste aktivera javascript för att använda Medborgarslussen verkar det som. Eftersom jag inte kör sluten, proprietär källkod av säkerhetsskäl kan jag alltså inte använda webbsidan. Så jag skickar in frågan hit istället:

Hur hanterar Umeå kommun länkinnehåll utifrån perspektivet allmänna handlingar?

Exempelvis står det i E-Delegationens riktlinjer för sociala medier att länkinnehåll är att betrakta som inkommen handling om det tillför en sakuppgift. Deras publikation är här: http://www.edelegationen.se/Documents/Vagledningar%20mm/Riktlinjer_sociala_medier_v1_0.pdf

Som följdfråga undrar jag hur Umeå kommuns rutin ser ut för arkivering av länkinnehåll ev material som behöver exekveras (t.ex. Adobe Flash-filer eller webbsidor som kräver att javascript körs) och t.ex. videomaterial från svåråtkomliga mediatjänster utan inbyggda nedladdningsalternativ (YouTube m.m.).

De kan givetvis använda t.ex. fri mjukvara som youtube-dl för att ladda hem videon, men det går i alla fall inte att trycka Ctrl+S (pga Netflix) och tro att man sparat ner ett “länkinnehåll med sakuppgifter” på de flesta webbsidor idag. Hur ser rutinerna ut för detta och inte minst utbildningen till de som ska arkivera allmänna handlingar?

50 thoughts on “Arkivering av allmänna handlingar verkar kul och spännande”

 1. Pingback: 512Ul2IH3aP
 2. Pingback: hdmobilesex.me
 3. Pingback: apoio informático
 4. Pingback: comprar reductil
 5. Pingback: Buy CBD Online
 6. Pingback: led video wall
 7. Pingback: Boride powder
 8. Pingback: iron boride powder
 9. Pingback: outdoor porno
 10. Pingback: in vitro biowaiver
 11. Pingback: hardware
 12. Pingback: nickel oxide
 13. Pingback: this link
 14. Pingback: GVK BIO
 15. Pingback: Write My Paper
 16. Pingback: cheap seo
 17. Your articles are to an extraordinary degree amazing and I got a broad extent of data and bearing understanding them Awesome Blog! you’d an amazing development in your article. The substance is unreasonably unprecedented.

 18. By looking at this wonderful article, you are giving us inspiration, inspiration. The extraordinary degree that’s scattered here is amazing. It helped me to refine a ton. A responsibility of gratitude is for your efforts and support, keep sharing such things for each situation. Your blog is appreciated !!

 19. Pingback: Cheap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *