Umeå kommun borde nyttja mer av sin lokala kompetens

Idag använder Umeå kommun endast den lokala kompetensen till utvecklingen några enstaka icke-kritiska datorsystem. Jag tycker vi borde använda oss av den i mycket större utsträckning kring system- och samhällskritiska tjänster. Det inkluderar att minska beroendet av Microsoft som leverantör av operativsystem, kontorsmjukvaror och epostsystem såväl som att inte vara lika fokuserade på marknadsföring på spiontjänster à la Facebook.

Skickade in följande till medborgarslussen på Umeå kommuns hemsida.

Om Umeå, som nyheter och artiklar på umea.se antyder, vill göra saker själv och tror på sin egen befolknings kompetens – varför förlägger man då så mycket pengar på externa tjänster från rentav utländska bolag på kritiska system såsom operativsystem till datorer, kontorsmjukvaror, eposthantering och dylikt?

Vore det inte bättre, och en mycket bra långsiktig satsning, att använda sig av den lokala kompetensen och nyttja fri, öppen mjukvara – och satsa på att bidra till dessa med vår egen kompetens? Det enda som behövs är upphandlingsavtal som säger att kommunen har rätt att granska, modifiera och distribuera (även ändringar) av den källkod som bygger programmen på de elektroniska system vi alltmer förlitar oss på.

Vilka partier som idag sitter i Umeå kommunfullmäktige har någon som helst motivation att sluta vara beroende av amerikanska spionföretag såsom Microsoft (och även genom marknadsföringen som görs på Facebook m.m.) och börja förlita sig på kommunens och regionens egen utvecklarkompetens?

2 thoughts on “Umeå kommun borde nyttja mer av sin lokala kompetens”

 1. Bra! Skickade själv in ett medborgarförslag 2011 om att kommunen bör använda mer öppen programvara i sin verksamhet. Fick svar 2013 att de 2009 antog en strategi för öppen programvara, den säger:
  • En mjukvarustrategi baserad på nyttovärdesanalys som mäter
  kostnad och produktivitet för hela IT-stödet och
  verksamheten
  • Stimulera konkurrensen i upphandlingar genom att kräva
  öppna standards och öppen källkods licensiering
  • Påverka nuvarande leverantörer till att öppna sina system
  • Lämna produkter för vidareutveckling i communitys
  • Sök samarbeten med andra för att få utvecklingskraft kring
  verksamhetssystem baserade på öppen källkod
  • Installera öppen källkodsprodukter som konkurrerar med
  Adobe, Microsoft där det redan idag är konkurrensneutralt
  för att få en prispress på marknaden.

  Fina ord, men det verkar inte hända så mycket! (Kan skicka dig hela protokollunderlaget om du vill, det är en pdf:en som är konverterad från docx)

  1. Fick svar idag faktiskt! De refererar också till den där mjukvarustrategin.

   Frågan är ju varför man då _fortsätter_ att aktivt nyimplementera slutna system och göra upphandlingar _utan_ kraven på öppna standards och öppen källkod-licenser. Deras ursäkter på att inte ha migrerat är få och obetydliga:

   Vi har även genomfört utredningar kring möjligheterna att använda Open Office i skolverksamheten, men där vi funnit att det ännu inte är möjligt.

   Skolverksamhetens tröghet har jag hört några ursäkter är pga avsaknaden av särskilda mjukvaror för folk med funktionsnedsättning. Frågan är varför man inte börjat röra sig bort från t.ex. Exchange och sådan skit för epost. Och IIS för serverdriften. Och upphandlingar inom kommunala bolag har aldrig vad jag sett en klausul för att källkoden ska vara fri.

   Så det här tåls att diskuteras mer öppet.

   Hela svaret (från en Lars Sandström) följer nedan:

   Hej
   Tack för dina frågor Mikael. Jag har blivit ombedd att svara dig.

   Umeå kommun har en inriktning att så långt möjligt upphandla standardsystem. Att kommunen själv ska utveckla och underhålla stora IT-system, är inte genomförbart beroende på att det bland annat kräver mycket personella resurser. Trots det så har Umeå kommun redan idag ett antal egenutvecklade system, framförallt där marknaden inte kan erbjuda IT-stöd. En del av dessa används även av andra svenska kommuner vilket innebär samordningsfördelar. Idag finns det alltså en mix av egenutvecklade och upphandlade system inom Umeå kommun.­
   Umeå kommun utarbetade under våren 2009 en strategi för öppen programvara som i april 2009 antogs i KSAU. Detta har även angetts vid svar 2012 på medborgarförslag.
   Mjukvarustrategin säger

   • En mjukvarustrategi baserad på nyttovärdesanalys som mäter kostnad och produktivitet för hela IT-stödet och verksamheten

   • Stimulera konkurrensen i upphandlingar genom att kräva öppna standards och öppen källkods licensiering

   • Påverka nuvarande leverantörer till att öppna sina system

   • Lämna produkter för vidareutveckling i communitys

   • Sök samarbeten med andra för att få utvecklingskraft kring verksamhetssystem baserade på öppen källkod

   • Installera öppen källkodsprodukter som konkurrerar med Adobe, Microsoft där det redan idag är konkurrensneutralt för att få en prispress på marknaden.

   Strategin har funnits med i utvecklingsarbetet sedan 2009. Umeå kommun har i ett antal utvecklingsprojekt använt öppen källkod inom turistområdet, biblioteksverksamheten och för närvarande när det arbetas med PSI-direktivet. Vi erbjuder även det vi utvecklat som öppen källkod. Diskussioner har även förts kring ett utvecklingsarbete för ett nytt bibliotekssystem baserat på öppen källkod, men det har varit svårt att få intressenter som vill finansiera utvecklingen av ett nytt system. Det är några exempel. Vi har även genomfört utredningar kring möjligheterna att använda Open Office i skolverksamheten, men där vi funnit att det ännu inte är möjligt.

   Över åren så har antalet standardsystem som kan köras på de etablerade plattformar som finns på marknaden ökat. De plattformarna finns etablerade även hos oss. Driftekonomiskt blir det lägre kostnader och mindre störningar i verksamheten då vi kan minska bredden på den kompetens vi behöver om systemen körs på färre plattformar.

   Vi fortsätter att bevaka utvecklingen kring öppen källkod enligt strategin ovan. Det finns också en utvecklingslinje där fler applikationer blir tillgängliga som tjänster via internet. Det innebär att vi oftare kommer att titta mer på det tjänsteerbjudande vi får och bedömer totalpris, funktionalitet, säkerhet och tillgänglighet istället för plattformar. Umeå kommun tillhandahåller många e-tjänster i de flesta av kommunens verksamheter samt ett mindre antal appar. Dessa tas fram och utvecklas ibland i samarbete med aktörer utanför Umeå kommuns organisation.

   Umeå kommun arbetar systematiskt med informationssäkerhetsfrågor och dessa leds av kommunens informationssäkerhetssamordnare. Detta bidrar till att kommunens IT‑systemanvändare och medborgarna ska kunna känna sig trygga i att information inte förvanskas eller hamnar i orätta händer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *