Folkbladet publicerar goja om trådlösa nätverk

Västerbottens Folkblad publicerade en fruktansvärt vinklad artikel som avstod från att ta till sig av dagens kunskaper om fysik. Jag skickade in följande insändare, för att kommentera i tidningen, som jag ej vet ännu om och när den kan komma att publiceras (med ett eller annat skönhetsfel som jag korrigerat nedan):

"Fler säger nej till trådlöst"
“Fler säger nej till trådlöst”

Uppslaget med elektrofobisk vinkling i Folkbladet lördag 8 februari gör mig oerhört orolig. Artikeln framförde utan vidare analys människors subjektiva rädslor för påstådda hälsoeffekter av trådlösa nätverk.

Löper man hela linan ut hittas så gott som samma frekvensspektrum även i GSM- och 3G-kommunikation. Mobilmaster som måste fungera för att vi ska kunna ringa 112 så snabbt som möjligt vid fara. Är denna infrastruktur också något föräldrarna och rektorer i artikeln önskar avveckla genom att ta bort databärande trådlösa nät?

Bekymrande var att det enda påstående på uppslaget som grundade sig på dagens faktiska kunskap var en notis om att det saknas belägg för denna oro. Tyvärr följdes den notisen direkt upp av flera vilseledande, dåligt grundade påståenden, istället för att exempelvis klargöra skillnaden mellan mikrovågor och joniserande strålning – något många läsare kanske missade på fysiken i högstadiet.

Vetenskap är inte politik. Precis som att USA inte kan avfärda global uppvärmning, även om de vill, så kan varken rektorer på skolor eller franska politiker bestämma att mikrovågor är cancerframkallande.

Dock medger jag att trådlösa nätverk absolut ska undvikas ibland, men då för att de i teknisk mening är osäkra. Kommunikation som sänds i etern avlyssnas och kapas enkelt av såväl privatpersoner som FRA och andra terroristorganisationer. Det om något är vad våra förskolors barn bör bli uppmärksammade om med den snabba teknikanpassning som sker.

Slutledes vill vi i Piratpartiet gärna se utökad tillgång för tredjepart att bygga egen infrastruktur i mobilnätens frekvensspektrum. På så vis kan man bäst motverka operatörernas fientliga inställning till nätneutralitet och skapa ett öppnare, bättre informationssamhälle för framtidens vuxna.

2 thoughts on “Folkbladet publicerar goja om trådlösa nätverk”

  1. Bara det påhittade ordet “elektrofobisk” diskvalificerar dig att tas på allvar överhuvutaget.
    Är du oemotsagd av alla experter inom området eller skjuter du bara lite från höften?
    Nä du, det finns nog anledning att vara mer försiktig med den trådlösa teknik som urskiljningslöst används i alla möjliga sorts sammanhang. Det duger inte att i efterhand be om ursäkt för att man var för inkompetent för att inse konsekvenserna. Då är det för sent och vi har för många oförklarliga förändringar i vår omvärld för att kunna avfärda trådlös teknik som en möjlig orsak. S.k experter som är fullständigt övertygade om sin egen förträfflighet borde hänvisas till arbete på Mc Donalds och liknande. Något annat är förenat med livsfara.

    1. Vad som är farligt är att tro att en hittills inget annat påvisat än harmlös, superlåg värmeeffekt från mikrovågsändare skulle vara ett problem och direkt negligera att orsaken till “många oförklarliga förändringar i vår omvärld” snarare förklaras genom mycker mer sannolika fenomen. Exempelvis bevisat hormonstörande ämnen, ökad allmän stressnivå etc.

      Det vore intressant om du kunde nämna några av dessa “många oförklarliga förändringar”, så ska vi nog se att det finns mycket mer sannolika förklaringar. Alternativt att det i vissa fall kanske inte ens är förändringar utan bara statistiska misstolkningar som människor ofta gör av misstag.

Leave a Reply to Bo Johansson Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *