Överklagan till Radiotjänst om dator-avgift

Har skickat in en överklagan till Radiotjänst som uppföljning på ärendet “teknisk utrustning avsedd för tv-mottagande eller ej“. Läste efter att jag gjorde det Jörgen Städjes senaste Radiotjänst-artikel där han litegrann tar upp min poäng kring mjukvara, men med ett för ämnet dåligt underbyggt rättsfall. Dessutom bör läsare vara medvetna om att min uppfattning av situationen stämmer överens med Piratpartiets åsikter kring Radiotjänsts verksamhet.

20131027-beslut_fran_radiotjansts_omprovning-s1_2 20131027-beslut_fran_radiotjansts_omprovning-s3-upplysningDeras beslut på omprövningen att jag ska betala tv-avgift för att jag har en “dator” och tillhörande “internet”. Att jag sedan inte förstår argumentationen bakom vad som är en “dator” (enligt mig är mobiltelefoner och mikrokontrollers lika mycket datorer som PCs, men dessa är tydligen inte avgiftsbelagda?) gör mig förvirrad. Och faktumet att “internet”-kommunikation kan färdas över brevduva och/eller bongotrumma – eller för den delen grannens öppna trådlösa nätverk – verkar de inte ta i beaktning vid deras telefonsamtal.

Poängen jag för fram är i alla fall fortfarande att det enda som kan betraktas som en “tv-mottagare” (och alltså det enda avgiftspliktiga, oberoende av kringutrustning) är mjukvaran som initierar och hanterar kommunikationen med den tv-sändande motparten.

Läs gärna min överklagan kombinerat med bestridande av deras faktura nedan. Förhoppningsvis löser man det genom att t.ex. SVT börjar sända över internet med öppna och fria format samt distribuerar fri mjukvara i egenskap av tv-mottagare. Då betalar jag gärna tv-avgift!

Till: Radiotjänst i Kiruna AB
Datum: Umeå, 2013-10-26

Angående er faktura nr 1020176340100165 (519kr, 2013-10-08)

Härmed tillbakavisar jag ert krav på betalning för ovanstående faktura, eftersom det inte finns något avtal mellan er och mig. Detta är således även en överklagan på beslut med ert registreringsnummer 20131504759002.

Skäl till beslutet

Fakturan skickades i samband med ett telefonsamtal från en tjänstemän. I en omprövning beslutade ni att telefonsamtalet från tjänstemannen utgjorde grund för att hävda att jag innehar teknisk utrustning för tv-mottagning, eller som lagen (1989:41 2§) lyder, ”utrustning som är avsedd för att ta emot tv-sändningar”.

Som jag har förstått det syftar ni på att jag har ”dator” med ”internet”. Detta är inte på något sätt i sig teknisk utrustning avsedd för att ta emot tv-sändingar. Nedan kommer jag att gå igenom min tekniska utrustning. Ni får ursäkta om jag inte ger källreferenser till varje specifikation, protokoll och standard som nämns, men de bör rimligen vara allmänkunskap för vem som helst i dagens Sverige som har nått högstadieålder (åk 7-9).

Som teknisk utrustning ”dator” åsyftas förmodligen en processor (CPU) med tillhörande kringutrustning för att nyttja denna beräkningsenhet. Detta har jag förstås, i form av såväl mikrokontrollers (”AVR”-chip), mobiltelefon (CPU med ARM-arkitektur) och PC (x86 samt dess 64bitars motsvarighet). Tillhörande detta finns även RJ45-anslutningar för ethernet, så jag kan programmera datorerna att kommunicera TCP/IP med fastighetens lokala nätverk. Dessutom äger jag 802.11b/g/n-kompatibla enheter som kan anslutas till flera av datorerna.

Alltså: jag har möjlighet att med mina datorer kommunicera med andra datornätverk – vilket vi förstås alla i dagligt tal refererar till med begreppet ”internet”. Men lagen kräver mer.

Låt oss försöka förstå varför jag bestrider fakturan i egenskap av att jag inte innehar ”teknisk utrustning” som lagen menar ska innebära avgiftsplikt till Radiotjänst. För att ta emot ”tv-sändningar” över internet idag så finns det förstås särskilda tekniska förutsättningar. För att bäst förstå dessa kan vi skapa analoger till icke-internetsänd televisionsteknologi:

Metod/utrustning ”Gammal” tv-sändning Internetsändning av tv
Antenn Koppartråd (el. annan metall) Internetanslutning
Sändningsinfrastruktur Trådlöst/kabelburet Trådlöst/kabelburet
Sändningsmetod (trådlöst) Broadcast (samma till alla) Unicast (endast en mottagare)
Sändningsmetod (kabelburet) Broadcast (samma till alla) Unicast (endast en mottagare)
Mänskligt gränssnitt (A/V) Skärm/monitor/högtalare Skärm/monitor/högtalare
Tv-mottagare Signalomvandlare i hårdvara (”integrerad krets” ofta kallat) Förfrågan + behandling i mjukvara (datorprogram)

Ovan kan vi se att tv-mottagaren, det enda relevanta för den avgift Radiotjänst avkräver mig, i internetsändningar numera är mjukvara. Mig veterligen räknas en tv-mottagare (de äldre hårdvarubaserade signalomvandlarna) som avgiftsbelagd oavsett kringutrustning. Lagen ska vara teknikneutral och därför bör endast mjukvaran i sig vara avgiftspliktig.

De jag känner som konsumerar tv över internet bekräftar att den mjukvara som behövs är Adobe Flash, vilken är proprietär (sluten källkod) och där man behöver ingå ett avtal med leverantören (Adobe) för att få nyttja den. Ingen av mina datorer har denna mjukvara.

Vore det så att tv-sändningar skedde med öppna och fria standarder och format skulle ovanstående argument inte vara lika övertygande. Sannolikt skulle en webbläsare med mediautbyggnaderna av HTML5 kunna räknas som ”tv-mottagare”, även om tv-mottagande inte är en webbläsares huvudsakliga syfte. Dock är så inte fallet idag och för att ta emot de sändningar som sker krävs mycket specifik mjukvara installerad på en användares dator.

Med ovanstående resonemang kring vad som utgör ”utrustning som är avsedd för att ta emot tv-sändningar” vill jag att Radiotjänst beslutar att inte kräva mig på avgift.

Mvh,
Mikael Nordfeldth
E-post: mmn@hethane.se

PS. Vore faktum sådant att sändningar skulle börja genomföras med öppna och fria format och standarder implementerade i fri mjukvara hade jag gladeligen installerat den utrustningen för mottagande av tv-sändning och betalat radio- och tv-avgiften. För jag vill gärna (i mitt hem) titta på SVTs kvalitetsproduktioner av utbildningsprogram, djupgående grävande reportage och samhällsanalytiska program. Att installera osäker, proprietär mjukvara och ingå i avtal med amerikanska företag känns dock inte som en förutsättning jag gärna uppfyller. DS.

10 thoughts on “Överklagan till Radiotjänst om dator-avgift”

 1. Bra att du tar strid!

  Lars Celander har även kollat lite noggrannare på lagtexten och kommit fram till att SVT använder sig av en teknik som inte borde vara avgiftsgrundande enligt lagens formuleringar: http://www.idg.se/2.1085/1.529366

  Hoppas de får ge sig med sitt avgiftsvurmande på datorer!

 2. Mycket intressant, håller med till 100%. Målet är ju att få SVT att övergå till öppna program. Men att få Radiotjänst och/eller en domstol att inse ditt (för mig) fullständigt självklara resonemang blir nog svårt… Som vanligt är avståndet mellen teknik och juridik enormt. Men uppdatera oss gärna hur det går.

  1. Ifall Radiotjänst hävdar att jag ändå måste betala tv-licens så ska jag, med samma logik som de har, hävda att jag endast har mobiltelefoner och spelkonsoler i hemmet.
   (t.ex. borde väl något i stil med en Ouya räknas som spelkonsol snarare än dator, även om den kör samma operativsystem som många surfplattor och mobiltelefoner – vilka räknas som datorer respektive icke-datorer).

 3. Dom i mål nr. 2057-13 från kammarrätten i Sundsvall reder ut några av sakerna du hänvisar till ovan, kärande förlorar dock.

  “Krav på viss mjukvara

  I de tidningsartiklar som N.N. hänvisat till anförs vidare att en utrustning som saknar viss mjukvara är varaktigt obrukbar eftersom en dator som saknar denna mjukvara inte kan ta emot SVT Play.

  I samband med att den nu aktuella definitionen av tv-mottagare infördes i 2 § tv-avgiftslagen anfördes bl.a. följande (prop. 2005/06:112 s. 93).

  Eftersom utrustningen skall vara avsedd för att kunna ta emot tv-program spelar det inte någon roll för avgiftsskyldigheten om innehavaren av tv-mottagaren för tillfället inte kan se på tv-program på grund av att utrustningen är tillfälligt trasig, eller för att det saknas antenn eller för att innehavaren av mottagaren inte har köpt en digital-tv-box som anslutits till tv-mottagaren. Dåliga mottagningsförhållanden medför inte heller avgiftsfrihet.

  Enligt kammarrättens mening kan avsaknaden av den aktuella mjukvaran jämföras med en bristande funktionalitet på grund av att t.ex. digitalbox eller antenn saknas. Av de propositionsuttalanden som här refererats framgår att sådana brister inte påverkar avgiftsskyldigheten. Avsaknaden av den aktuella programvaran medför alltså inte att utrustningen kan anses varaktigt obrukbar i tv-avgiftslagens mening.”

  Det som inte tas upp i det här fallet är att man måste ingå i ett avtal med Adobe. Detta är en mycket intressant aspekt som bör prövas!

  1. Detär förstås en intressant aspekt med avtalet med Adobe.

   Däremot skulle jag säga att den viktigaste poängen i min överklagan är definieringen av en tv-mottagare. Det är ju mjukvaran som _är_ tv-mottagare. DATORN är kringutrustning.

   Annars hade ju t.ex. en PS3 räknats som tv-mottagare då det är en processor som alla andra i den maskinen.

  2. Ännu en dom:
   https://www.documentcloud.org/documents/816185-lulea-fr-dom-2013-10-28-778-13.html

   “Avgiftsskyldigheten påverkas inte heller av om utrustningen saknar någon vital del, t.ex. mjukvara för datorn, som är nödvändig för att faktiskt kunna ta del av TV-programmen”.

   Det ska som sagt bli intressant att se hur de ser på avtalsfrågan. Tyvärr tror jag de argumenterar som ovan, uppblandat med att 99.9% av alla datorer som säljs har nödvändig programvara installerad vid köp, och att avtalet för att använda Flash inte är kontroversiellt nog. Det kan vara intressant att detaljgranska vad avtalet för Flash reglerar och hitta orimliga villkor som RIKAB indirekt kräver att man accepterar för att kunna se på sändningen.

   1. Och förresten, kärande i mål 778-13/Luleå ovan vann mot radiotjänst, med argumentet att datorn har “mycket dålig prestanda” och inte kan anses vara en TV-mottagare i förhållande till lagens mening.

    1. Fast lagen säger att “mottagningsmöjligheten” (radioskugga, uppkopplingshastighet etc.) inte spelar någon roll. Det är självklart.

     Däremot så är ju min poäng att det inte är _datorn_ som är tv-mottagaren utan _algoritmen_ som körs.

   2. Och som jag antydde i din senare kommentar, fast före i tid:

    Deras utgångspunkt är felaktig. Det är inte datorn som tar emot signalen. Allt på vägen till mjukvarans algoritm (kom ihåg, lagen är teknikneutral! mjukvara är också en teknisk utrustning) är ju bara kringutrustning.

    Jag medger dessutom att _om_ nu sändningen faktiskt är tillgänglig med fria och öppna format så är ju en vanlig webbläsare också att räkna som tv-mottagare. Så är dock inte fallet. Men innan SVT har lyckats avtala om rättigheter att sända sin kanal i ett format så det kan spelas upp i någon modern webbläsare jag använder har nog Radiotjänst avvecklats :)

 4. Jag håller på med liknande mot rånartjänst.
  Lagen är idag absurd. Allt som har möjlighet att ta emot schemalagda TV sändningar är enligt lag avgift skyldig.

  Detta leder till det absurda att om jag har en dator och kan se kubansk TV så är jag enligt lag skyldig att betala avgift. Har varit i kontakt flertal gånger med Rånartjänst juridiska avdelning där jag krävt en lista på alla webadresser som de anser är TV kanaler. Självklart så vägrar de svara och bryter därmed mot lagen som myndihetsutövare.

  För tekniskt så räcker det att blockera alla schemalagda TV kanaler i världen.

  Problemet i det hela är att Radiotjänst aldrig låter dessa ärenden gå till rättegång. Det finns därmed aldrig en juridisk prövning om de har rätt till avgift om man blockerar alla tv kanaler.
  Inte heller om man saknar program för att kunna se TV eller om man tex har för låg bandbredd.

  I mitt ärende är det absurda att de skall ha avgift för data med kontantkort data. Jag har datamängd för att max se 1st TV program sedan saknar Radiotjänst laglig rätt till avgift. Rånartjänst förklarar inte hur man gör då. Skall man anmäla TV innehav på morgonen när man fyller kort och sedan en timme senare avanmäla? Jag hävdar att i lagen det inte finns någon möjlighet för dem till avgift per timme.

  Har amält Rånartjänst till JO. Tyvärr så gick det inte igenom då de är partiska. För rent juridiskt ljuger Rånartjänst på sin hemsida. De hävdar massa saker som aldrig prövats juridiskt. Rånartjänst aktivt utnyttjar sin myndihetsställning och ljuger folk i ansiktet.

  Allt eftersom säljarna får 150kr i provision för varje licens de säljer. Oavsätt om de förlorar i rättegång eller inte så får säljarna behålla dessa pengar.

  Vet inte om ni hört om skandalera hos radiotjänst. Dessa fristående säljare tjänade miljoner på att åka runt i invandrare områden och dela ut licenser till alla. Alla avslogs sedan vid omprövning. Ingen skickades till rättegång efterom radiotjänst aktivt avskriver allt innan rättegång. (eftersom rättegång bevisar att de inte har rätt juridiskt).

  Just detta är vad jag anmälde till JO. Man måste få det prövat rättsligt. Inte bara att idioterna skriver av ärenden.

  Sist:
  Bara i Sverige så måste man betala för hjärntvätt och propaganda. Jag vill inte ha skiten. Det tar Rånartjänst 20 sekunder att koda programmen, men de vill inte. Det är roligare att tvinga alla betala ännu mera dolda skatter. De 75% som är minimum skatt för arbetare räcker inte… Vilket pack vi har som politiker i detta land…

Leave a Reply to Emil Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *