Har jag teknisk utrustning avsedd för tv-mottagande eller ej?

Har initierat ett ärende om omprövning till Radiotjänst:

Det ringde någon till mig idag som hävdade att jag måste betala tv-avgift. Detta utan att förklara vilken tv-sändning jag kan ta emot med den utrustning jag har i hemmet.

Jag har ingen tv-mottagare i hemmet och har, som lagen beskriver det, ingen hårdvara (“teknisk utrustning”) som är avsedd för att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program.

På något sätt försökte denna person få det till att innehav av dator och internetuppkoppling räckte för att uppfylla detta.

Dock är det allmänkunskap att en ordinarie persondator inte gör något utan tillhörande mjukvara, så för att undvika fördomar från Radiotjänst om min dators – eller dess programs – avseddhet till tv-mottagande vill jag förtydliga:

Jag har INTE mjukvara i någon av mina datorer som gör det möjligt för mig att efterfråga Internet-sändningar från dagens Internet-sändande tv-kanaler.

Alltså: om “teknisk utrustning” inte bara är hårdvara, så måste ju MJUKVARAN vara det som är avsett att ta emot tv-sändning. Jag har dock varken hårdvara eller mjukvara som är avsedd för tv-mottagande. Särskilt inte när det, i dagsläget, endast finns i form av resurser man uttryckligen behöver efterfråga med särskild mjukvara.

Ovanstående tycker jag är tydligt nog för att förtydliga att jag ej innehar tv-mottagare i mitt hushåll.

Notera att jag inte har något emot tv-licensen, jag tycker att SVT gör jättebra arbete. Jag har bara valt att inte inneha tv-utrustning i min lägenhet av privatekonomiska skäl.

Däremot tycker jag inte att Granskningsnämnden gör särskilt bra jobb. Det finns ju reklam för privata företag i var och varannat SVT- och SR-program som sänds (de där “sociala medierna” ni vet, som ägs av privata USA-baserade företag och samarbetar med underrättelsetjänster). Fler public service-program borde åka dit på sådan skitreklam.

5 thoughts on “Har jag teknisk utrustning avsedd för tv-mottagande eller ej?”

  1. Bra så, troligen en klockren vinkel på det hela. Att publicera i proprietära dataformat bör straffa sig, i synnerhet för den som kallar sig “public service”.

    1. Intressant. Väntar också på ett sådant samtal. Kör man bara GNU/Linux hemma utan properitär programvara och utan annan tv-mottagande utr. borde man inte omfattas av TV-licensen. Frågan är hur de skall “pejla” det? Men de kanske kan samarbeta med NSA :(

  2. När dom ringde till mig envisades kvinnan ifråga med att “är du mantalsskriven på den här adressen ska du betala TV-avgift” När jag svarade ärligt att jag inte kände till att det var mantalsskrivningsadressen som var avgörande för påförande av avgift eller ej så kontrade hon först med “att jag borde känna till det vid min ålder” och när jag svarade igen att jag inte kände till det så hotade hon med att påföra TV-avgift ända sedan långt tillbaka.
    Har aldrig hört denna motivering vare sig förr eller senare!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *