LibreOffice till Umeå kommuns datorer?

Skickade just in ett medborgarförslag till Umeå Kommun gällande deras föråldrade IT-miljö med sluten kontorsmjukvara från ett moraliskt förkastligt företag (Microsoft):

Umeå kommun gjorde en utredning 2008 om öppen källkod som visade på att ex. inom _gymnasieskolan_ skulle kommunen spara 600.000kr om året i licenskostnader genom att migrera bort från den slutna, kostsamma kontorsmjukvarusviten “Microsoft Office” över till fri, öppen kontorsmjukvara à la LibreOffice – http://libreoffice.org/

Nuförtiden, 2013, finns många fler licenser av denna mjukvara i bruk och eftersom detta förslag riktar sig till hela kommunens IT-miljö räknas besparingskostnaderna sannolikt i miljontals kronor per år – samt med positiv bieffekt i form av utökad funktionalitet.

Den fria kontorsmjukvaran (LibreOffice) stöder samma – samt fler – dokumentformat och orsakar därför färre problem vid kommunikation med tredjepart.

(för den som ej känner till LibreOffice kan nämnas att OpenOffice är i grunden exakt samma mjukvara fast med annat varumärke. Alltså 100% kompatibla med varandra. Bl.a. Robertsfors kommun använder redan idag OpenOffice)

Medborgarförslaget är att:
* Umeå kommuns IT-avdelning ska på samtliga egenägda och inhyrda datorer (för tjänstemän, politiker, elever och andra) där automatiken tillåter omedelbart verkställa installation av den fria kontorsmjukvaran LibreOffice.
* Uppmana användare av och bistå med hjälp på icke-managerade datorer att installera fri kontorsmjukvara.
* Den fria kontorsmjukvaran ska konfigureras till att vara förhandsalternativ vid öppnande av kontorsdokument.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *