Släng inte pengar i Copyrightsjön, Umeå kommun!

Publicerat i Västerbottens Kuriren 2012-09-14 på Ordet Fritt

Umeå kommun satsar 2 miljoner kronor på Festival 2014, som de kallar “open source” (öppen källkod). Vad festivalen har att göra med öppen källkod att göra är dock inte särskilt klart: Det enda som görs kollaborativt är insamlingen av pengar.

Festivalens “källkod”, det som bygger upp festivalen, är enligt alla planer hittills lika sluten som nästan vilken festival som helst. Upphovsrättsskyddat, inlåst och otillåtet (även om ingen bryr sig) att filma med mobilkameran och ladda upp på nätet.

Är det våra gemensamma medel i form av kommunens och “crowdens” pengar, bör inte då resultatet vara fritt för alla att sprida, remixa och bygga vidare på? Släng inte pengar i copyrightsjön och investera istället i ett kulturarv som faktiskt tillåter att vi bevarar det!

Informationstillgänglighet bör absolut vara en ledstjärna för en kulturhuvudstads investeringar. Kanske är det inte för sent? Annars är ju 2014 också ett valår, vill jag minnas, där Piratpartiet Umeå ställer upp för ett fritt framtida kulturliv!

Mikael Nordfeldth
Ung Pirat Umeå

open source. orly?

5 thoughts on “Släng inte pengar i Copyrightsjön, Umeå kommun!”

  1. Nä, men de har inte rört den sedan de lanserade projektet (trots att de fått 2 miljoner i stöd, även om det förstås säkert inte betalats ut ännu).

   Såhär ser deras projektförslag ut som de lämnade in till Umeå 2014-gruppen: Festival 2014, an open source festival

  2. Hejsan!

   Mitt namn är Victor Hillebjörk och jag är initiativtagaren till detta projekt. Jag missade inlägget i tidningen, men bättre med ett svar här än ingenstans. Som svar citerar jag ett stycke från vårt projektförslag till Umeå 2014 (som gjorde att vi beviljades de 2 Mkr du nämner). Om du vill läsa projektförslaget i sin helhet så skickar jag det gärna, mejla mig bara på victor(at)festival2014.org i så fall.

   Just nu är vi i ett tidigt stadium av projektet men planen är att vi ska gå ut med den slutgiltiga webbsidan/crowdfunding-plattformen i mars 2013. Det som finns nu på http://www.festival2014.org är bara en tillfällig webbsida och ett arbetsnamn vi jobbar under.

   Allt gott!

   ———–

   De fyra benen som festivalens Open Source-metod vilar på:

   KURATORSKAP
   Vi kommer inte att bygga upp en central festivalorganisation som besitter all makt och allt inflytande över vilka artister som ska bokas. I stället kommer detta ansvar att delas ut till befintliga konsert- och festivalarrangörer som redan är verksamma i Västerbottensregionen eller på annat sätt har kopplingar hit. Festivalområdet i sig kommer att se ut lite som en pizza där olika arrangörer fått varsin »slice« att ta hand om.

   CROWDFUNDING
   Vi kommer att vända oss till allmänheten och be om hjälp med finansieringen av festivalen. Det innebär i praktiken att vi kommer att sälja biljetter till festivalen i förväg, innan vi har bokat alla artister. Om vi inte uppnår ett på förhand uppsatt crowdfunding-mål och festivalen inte skulle kunna genomföras på det som vi har beskrivit, åtar vi oss ansvaret att återbetala pengarna till de enskilda finansiärerna. Om vi däremot säljer fler biljetter än crowdfunding-målet kan vi i stället boka ännu fler artister. Makten över hur stor festivalen i slutändan blir ligger alltså hos biljettköparna. På så sätt skulle man kunna säga att festivalen är en skalbar produkt.

   MEDSKAPANDE
   Alla som vill kommer att få vara delaktiga, hjälpa till och även erhålla reellt inflytande över festivalens inriktning. Detta ställer naturligtvis höga krav på interaktionsfunktioner på vår webbplats, eftersom det är främst genom denna kanal som engagerade individer ska kunna delta i festivalens utformning på. Omröstningar och diskussioner på webbplatsen kommer till exempel att styra vilka artister som vi bokar för Folkets Scen vilken blir en av scenerna på festivalområdet.

   ABC-GUIDE FÖR MUSIKFESTIVALER
   Allt arbete inom projektet kommer att dokumenteras och sammanställas i en ABC-guide som förklarar hur festivalen byggdes upp. Detta blir ett fritt och öppet dokument som kommer att finnas översatt till olika språk och bli ett mervärde för alla som är intresserade.

   1. Hallå! Superbra att ABC-guiden ni släpper ska vara ett fritt och öppet dokument.

    Nämnas bör att kritiken jag framför, och har framfört ett par gånger tidigare i diverse sammanhang, snarare gäller hela satsningen på kulturhuvudstadsåret än arrangörer som dig. (Arrangörer är i princip alltid bra, då det handlar om folk som gör saker. Keep it up!)

    Kritiken grundar sig som sagt i eventuell finansiering av upphovsrättsindustrin (som i min mening agerar i direkt motsats till kreatörers bästa). T.ex. hur stora summor som går till Stim (vilket knappt tar sig vidare till artisterna)?
    Som exempel är de tariffer Stim kräver in på arrangemang utan fri entré ofta tillräckliga för att kunna finansiera mindre arrangemang flera gånger om, vilket i slutänden sannolikt berör fler kreatörer och besökare.

    Men kör hårt! Jag är fortfarande nyfiken på att se vad det blir av det hela. Visar det sig dock i slutänden att pengarna mest gått till löner och inlåst kultur som ingen kan göra något med utan byråkratiskt krångel så blir jag inte särskilt förvånad.

    Istället för att mailas och ha sig kanske er ansökan kan läggas upp på sidan, så det finns tillgängligt till alla mycket smidigare och lättare? .)

    1. Hej igen!

     Festival 2014 kommer att bli verklighet men jag är lika spänd som alla andra på att se mer exakt vad den kan komma att förvandlas till. Hur många biljetter kommer vi att sälja på förhand och hur stor kommer festivalen att bli i slutändan? Vad ska vi kalla festivalen för? Vilka band ska bokas? Vilka kuratorer ska vi engagera? Det är inte så att vi saknar idéer och visioner – tvärtom! – det är bara så att vi är helt övertygade om att vi inte är ensamma om den saken.

     Här är en länk till projektförslaget: https://dl.dropbox.com/u/13701189/festival2014_projektforslag_v2.0.pdf

     Hör gärna av dig om du har tankar och idéer om hur projektet kan utvecklas!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *