SNS: Workshop med federerade sociala nätverk

Jag hade tänkt göra en öppen förfrågan till folk som är intresserade av att betatesta, utveckla eller bara komma med idéer till Internetfonden-finansierade projektet StatusNet Sverige.

Imorgon, tisdag 24 juli, klockan 19.00 i Umeå Hackerspaces lokaler tänkte jag gå igenom tanke och funktionalitet med ett öppet, fritt och federerat socialt nätverk. Dessutom är tanken att visa lite på vad StatusNet idag klarar av och fråga om vilken funktionalitet som vore mest efterfrågad av det som idag inte hanteras.

Ett federerat nätverk byggt på ex. StatusNet uppfyller redan idag flera syften som helt förbises och ibland rentav aktivt motarbetas av “sociala” media som används i huvudsak idag. Bland annat möjligheten till pseudonym, en icke centraliserad användardatabas och möjligheten att skapa ett helt eget nätverk för slutna grupper.

Workshopen är tänkt att bestå av att folk tar med egna surfprylar (laptop, handdator, cyborg-HUD-magi etc.) och helt enkelt noterar buggar, önskad funktionalitet och krånglande användarerfarenheter. Framöver, sannolikt på andra workshops i framtiden, kommer det att spånas på FAQ, beskrivande texter etc. som enkelt förklarar varför ett federerat nätverk är önskvärt att användas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *