Att arbeta med snabbutvecklande teknologi

StatusNet implementerar det egendesignade “protokollet” OStatus. Tack vare ett mycket utbredd standardiseringsarbete i övrigt på internet, tycka vad man vill om XML och HTTP, så är OStatus mycket kortfattat beskriven. Allt som behövs för att implementera OStatus är i princip färdigutvecklat dessutom, i form av kodbibliotek och exempelimplementationer.

Jag är personligen negativt inställd till många nya standardrelaterade påhitt på internet, allt från Google’s native-client (NaCl) till det brutalhemska WebSockets. Dessa idéer och tankar är förstås användbara om man vill bygga operativsystem och allt annat i “molnet”, genom din webläsare. Frågan är dock varför allt detta ska definieras när man redan har en dator med ett operativsystem – kan inte webläsaren bara få vara en webläsare?

Så frågan är hur långt en standard bör gå i att återuppfinna hjulet. Förslagsvis endast det absolut minsta nödvändiga – varför jag lyfter fram OStatus här. Även om några refererade delar i utkastet till standard som StatusNet Inc. i sig är nydesignade hjul kanske det ändå är okej att man till viss del anpassar specifikationen till resten av världens homogena inriktning mot HTTP-dominans. WebFinger tror jag är ett sådant exempel, där nyutvecklingen ändå är positiv.

Så vad för problem kan man stöta på med något som OStatus? En föreslagen standard som i princip bara består av referenser till andra standarder. VoxPelli (som jobbar på Flattr) påpekar bland annat att alla dessa standarder har ett eget liv – och för tillfället finns inga specifikationer på vad för versioner som ska användas av t.ex. ActivityStreams – som framöver kanske inte stöder XML-strukturen som idag är vad som används uteslutande i StatusNet.

Att bolla med så differentierade standarder som OStatus gör – och med den snabbt framskridande teknologi som webben innebär – är absolut en givande utmaning. Som tur är har man inom fri mjukvaru-världen inte bara alla specifikationer att tillgå utan även väldigt många, väldigt kunniga individer runtom i världen som bistår med hjälp på sina egna sätt och vis. Antingen genom kod, svara på frågor, felsöka eller bara finslipa de standarder som finns att tillgå.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *