Varför bredda Piratpartiet?

Piratpartiet håller på att förbereda sig inför att bredda för fullt. Först och främst håller jag med om Klaras kommentarer kring breddningen och dess inriktning från vårmötet (vars organisation och metodik jag ej förmår medverka i). Mycket är bra och visionerande medan annat är löjligt, töntigt eller rentav oseriöst. Ungefär som de flesta andra partiers ståndpunkter om man granskar kongressbeslut, historia etc. Så inga konstigheter där, mer än att man hade kunnat hoppas på att Piratpartiets breddning skulle skilja sig från mängden.

Dock är ju inte alla som engagerar sig i politik bra människor och sådana som vill göra saker bättre. Det finns många troll, såväl medvetna som omedvetna sådana. Många vill förstås göra saker bättre för sig själva snarare än andra – och dessa har ju alltid en större förmåga att kränga åt sig plats.

Jag ser huvudsakligen breddningen som något som ger oss uppmärksamhet, vilket ger oss möjlighet att sprida tankar och politisk inriktning som gynnar informationspolitiska ställningstaganden. Ifall vi bara får fram vår politik på ett par nya områden är det mycket bättre än att folk tror att Piratpartiet är ett en-till-tre-frågeparti. Och får vi andra partier att visa att de saknar konkret politik där vi har det – vilket är det absolut vanligaste – så är det ju exakt vad som behövs för att föra diskussionen framåt.

Dock vill jag mena att Piratpartiet håller på att bredda sig innan man ens själva lever som man lär. Piratpartiet är fullt av en massa integritetsignoranta individer i styrelsenivån som (åtminstone genom handling) förespråkar slutna protokoll, centraliserade tjänster, avskyvärda licensavtal, mjukvaror som förstör det fria mjukvaruekosystemet och dessutom betalar vi en massa pengar till inlåst infrastruktur och hårdvaruleverantörer som direkt verkar mot vår politik. Dessa människor är tyvärr alltför många, högljudda och inflytelserika i partiet för att kunna ändra på något i praktiken. Vi kommer att leva kvar med Skype, en Microsoft-orienterad medlemshantering (.NET-plattformen ), GSM-kommunikation, Applehårdvara, sluten forummjukvara, VMWare för serverparken och partiunderstödd promotion för Facebook och Twitter som sociala mediaplattformar trots deras extrema asocialitet.

Inte en själ i partiledningen (såväl den formella som informella) försöker aktivt uppmuntra bruk av fria, öppna plattformer och standarder. Kanske någon i vissa fall yttrar sig om detta i förbifarten, men sådan kommunikation går förlorad och har absolut ingen bäring i praktiken. Förvisso vill jag ge mycket cred till Henrik Brändén och Anna Troberg, som åtminstone talar varmt om dessa saker, men jag har än mycket konkret handling från dem att se. Mer action!

Så ska Piratpartiet bredda sig tycker jag att vi först och främst ö.h.t. bör leva som vi lär. Såsom att påtala hur Spotify är dåligt för artister och att gå på bio finansierar motståndet. Mer fri kultur åt folk och mer stöd åt kreatörer – och ingen finansiering av PR-lobbyn som försöker få Piratpartiet att verka som något dåligt. Mer piratkopiering – och inte minst frigörandet av inlåst kultur. Tvångs-CC-licensiera de verk du kopierar och använd huvudsakligen riktiga sociala media när du kommunicerar med folk.

Jag har ingen respekt för någon som beter sig som en vanlig politiker. Ord betyder inget utan handling. Så stå for the fuck’s sake upp för dina åsikter och värderingar. Eller är folk för pragmatiska? För vardagsinbitna.

22 thoughts on “Varför bredda Piratpartiet?”

 1. Människor är vanedjur, kanske. I Europaparlamentets projekt paper-less parliament kommer det ta åtminstone en månad till innan vi som sitter på Android-plattformar kan få del av användargränssnittet som ska hjälpa oss hålla reda på utskottsmöten och agendor (däremot ska DG ITEC ha kredd för att de alls utvecklar öppna alternativ!). Administrationen har också valt att släppa sitt förändringsförslagssystem under öppen licens, och med öppen källkod.

  Jag upplever det som att en begränsning till fria och öppna alternativ skulle begränsa den mängd människor jag kan få kontakt med så mycket att mitt arbete blir lidande av kommunikationsbristen – användarbasen är helt enkelt inte tillräckligt stor och nätverkseffekterna kickar in!

  Angående breddning: vissa breddningar ser jag som nödvändiga för att Piratpartiet ska kunna föra en hållbar och konsekvent politik i t ex telekommunikationsområdet eller utveckling och möjligheter av och med digitala tjänster. Att få bort situationen att medlemsländer, snarare än företag, konkurrerar med varandra på den inre europeiska marknaden borde till exempel vara en sådan prioritet. Det är helt orimligt att France Telecom/Orange kommer undan med att komma till mitt kontor och presentera sin syn på ett lagförslag från kommissionen ur franskt perspektiv när de ju faktiskt är dominerande aktör (störst eller näst störst) på kanske 6-7 medlemslandsmarknader! UFUFUF.

  1. Nu menar jag inte utåtriktad kontakt, Amelia. Självklart måste man i partiverksamheten kunna använda såväl Skype som Facebook och obskyra plattformer från företag som motverkar allt vi står för. Annars når man inte ut till nytt folk.

   Dock är graden av insyltning i den proprietära, slutna världen alldeles för stor inom partiet och rentav i retoriken som förs utåt (“Gilla oss på Facebook!”, “blah blah, tweet tweet”). Det hålls otaliga möten och inflytelserika diskussioner på slutna plattformar, vilka endast har nödbyggda bryggor till öppna nätverk.
   Snacka om att nedprioritera och undangömma de projekt, idéer och den verksamhet som vi egentligen bör lyfta till skyarna!

   För varje sekund vi stöder något vi principiellt ogillar bör vi lägga minst en sekund på att promota något som kan förändra världen till det bättre!

   Jämförelsemässigt skulle våra årsmöten vara som att Moderaterna höll sina på ett anarkistiskt bokkafé, och vårt “gillande” som att Vänsterpartiet skänker pengar till Svensk Handel.

 2. Har jag fattat saken fel om jag tror att breddningen också beror på att det har sneglats på tyska PP:s framgångsrecept, med bredare program?

  Jag har fått uppfattningen att tyska PP har använt öppna protokoll i förhållandevis hög grad. Har i förbifarten sett förhållandevis stora användargrupper av tyska pirater som använder Diaspora. Eller var det Statusnet? Minns inte.

  Hursomhelst. Tror inte att det har varit obetydligt för tyska PP:s framgång. Tror du har helt rätt. Politik måste vara grundad i en praktik och vardagsidealism.

  1. Diaspora använder OStatus som StatusNet är kompatibelt med .)

   Men det här inlägget handlar om det svenska Piratpartiet – vars organisation har absolut ingenting med den tyska organisationen att göra – och dess oförmåga att leva som man lär och anta sina principer i praktiken.

   Men numera saknas tydligen paragrafen om att “Öppna format och öppen källkod ska uppmuntras.”

 3. Just att partiet väljer att aktivt vara exkluderande med teknologi som Skype (som inte alla kan eller vill använda, av olika skäl) är en av de sakerna jag länge retat mig på för att det är en så stor dubbel standard, för att inte tala om att det aktivt promotar stängd kommunikation. Jag var förlåtande i början för att man behöver få upp något och bättre det än inget alls, men det är jäkligt surt att man inte ens har viljan att ta tag i det. Det finns öppna protokoll man kan använda så alla kan delta, som IRC eller XMPP. Jag håller till 100% med om att det inte är trovärdigt att fortsätta köra på allt ovanstående du nämner utan en vilja att förändra.

  1. PP har förvisso en XMPP-server uppe… Men jag håller med, den officiella plattformen bör vara baserad på öppna/fria standarder, och helst öppen mjukvara.

   1. Per: Fast att man driftar en XMPP-server (som görs tack vare personen vars frustration kring Skype överstiger t.o.m. min) betyder ju ingenting.

    Jag har inte ens koll längre på hur mycket (eller lite) kommunikation som sker på Skype när det kommer till styrelsebeslut och dylikt. Det enda jag menar att man ska göra är ju att föra partiets beslutande instansers kommunikation på fria plattformer, inte ändra på privatpersoners vardagliga beteende.

 4. Det är ändå ett demokratiskt friskhetstecken att gränserna för vad som är tillåten politisk diskussion inom piratpartiet luckras upp. Vad gäller breddningen så kan man inte förvänta sig att ord följs av handling eftersom så ej har skett med den snävare politiken. Fast det är ett helt annat problem.

  1. Robert Andersson: Ja absolut, politik ska diskuteras. Problemet är bara ifall det blir precis som alla andra partier, där det bara handlar om ord och inte handling och att man får exakt samma politikerförakt för PP som alla andra vars löften aldrig hålls.

 5. Så, du menar att vi ska

  – Sluta använda HP-switchar för att dessa kör stängd programvara och sen mjukvarubrygga 24st nätverkskort istället. Betalar du vad det kostar?
  -Decentralisera hela serverparken, löser du då riskerna med att sprida ut alla maskiner och tar konsekvenserna av ett läckt medlemsregister?
  -Sluta använda internet eftersom majoriteten av routrarna på internet kör Cisco IOS?
  -Sluta använda datorer eftersom BIOS-koden och kretsscheman (och inte minst processorerna) är stängda?
  -Skrota vbulletin och all den kod som har lagts ner i det? Betalar du kostnaden för att skriva om allt till phpbb och dessutom få det leksystemet att fungera?
  -Sluta använda facebook (och twitter)? Reser du då runt i landet och övertygar alla miljoner användare att gå över till StatusNet-kompatibla tjänster istället?
  -Skriva om pirateweb till PHP? Betalar du de miljoner det kostar att hyra in programmerare som ska skriva om den oerhörda mängd kod det handlar om?
  -Sluta köra fogbugz och öh…gå över till vaddå?
  -Sluta använda mobiltelefoner?

  Angående applehårdvara sitter vissa människor med macar, det är något som de gör som privatpersoner. Inget av denna hårdvara är betald av partiet och partiet har ingen som helst rätt att lägga sig i detta. Skype håller på att lämnas, du ger det bara inte tillräckligt med tid – att ändra hur ett helt parti kommunicerar är en jävla process. Angående PirateWeb så kommer detta att migreras till mono, men det räcker uppenbarligen inte för dig trots att det kommer köras under 100% fri programvara?

  VMWare används därför att det är Stabilt med stort S. Det fungerar i den miljön det kör i och jag står helt själv för att ha nyinstallerat det och plockat in det i den servermiljö vi kör. Vi är i processen att migrera över virtualiseringsmotorn till fri programvara TROTS att den fria programvaran är sämre, men om du prioriterar fri programvara före stabilitet och användbarhet så kan jag absolut ta och ta ner alla system i två-tre veckor och migrera. Problemet är att jag inte tror att resten av partiet håller med dig.

  1. Jag förstår inte vad du menar med de flesta av dina yttranden, de har knappt något med saken att göra. Att använda Skype är en direkt motsättning gentemot motivationen att stödja ett fritt och öppet internet. Att använda HP- och Cisco-switchar såväl som Intel- och AMD-cpu:er etc. etc.är tyvärr ett nödvändigt ont.

   Dvs, för Skype finns det fullvärdiga, faktiskt mer kompetenta, alternativ som DESSUTOM följer våra principer och ideal. Motviljan att använda t.ex. XMPP som standard är helt och hållet baserat på lathet eller motsvarande egenskaper hos privatpersoner.
   Hårdvara finns det sällan reella alternativ för idag.

   Att migrera PirateWeb till något som fler än 2 pers kan sätta sig in i kan endast göras om det finns beslut att göra det – och beslutens möjlighet att genomföras beror på hur möjligt det är att modul för modul, en och en byta ut funktionaliteten. Ingen är väl dum nog att tänka sig byta hela systemet över en natt?
   Särskilt om det är så monolitiskt som det verkar vara när alla som arbetar med det berättar om hur jobbigt det vore att byta ut.

   “Sluta använda mobiltelefoner”? För mobilsamtal och “gratis” sms så långt det går, absolut.
   GSM-röstsamtal är väl helt meningslösa i dessa dagar när såväl text- som röstsamtal över datatrafik inte bara är säkrare och principiellt bättre (större andel fria och öppna standarder) – det är dessutom mycket billigare och finansierar inte i närheten lika mycket av det motstånd till ett fritt internet som samtliga mobiloperatörer utgör idag.

   Många av de “poänger” med att bibehålla status quo du lägger fram verkar handla om att man redan gjort principiellt dåliga designbeslut och byggt vidare på dessa. Och eftersom man byggt vidare på en dålig struktur så måste man fortsätta med det. Hjälp. Vilken tråkig, konservativ syn.

   1. Angående XMPP. Så har jag inte helt lyckats få igång det fullständigt än. För att kunna prenumerera på kanaler så kräver min klient att jag ska prata rå XML med servern. Man får lov att, som jag, anse att det inte är fullt användarvänligt.

    Så jag tänke att, ja, men då tar jag och provar den där Swift som alla pratar så väl om. Enda problemet där var bara att det inte finns någon binär för mitt system att tillgå, så jag är tvungen att kompilera den själv. No biggie, källkoden finns tillgänglig. Fast när byggskriptet spontant flunkade ut med ett obegripligt felmeddelande för tredje gången så gav jag upp.

    XMPP är säkert jättebra, men i dagsläget är det inte användarvänligt. Det går att använda ifall man verkligen ger sig fan på det och lägger en timme eller två på att sätta sig in i hur det funkar, men det har långt kvar tills någon som inte tillhör den procenten som är mest teknikkunnig klarar av att få igång det.

    Det är samma med alla andra exempel du drar upp; Att skrota GSM funkar inte i dagsläget. De flesta svenskar kan inte ens installera en app på sina mobiltelefoner, än mindre faktiskt confa upp VoIP.

    1. Med tanke på hur mycket skit man behöver stå ut med om man ska ge sig på ett försök att använda Skype på något annat än genomsnittlig standardplattform så är väl inte lite smuts under naglarna eller 10min guideläsande särskilt mycket att kräva av folk. Inte när resultatet är frihet och öppenhet.

     Att det finns en källkod att kompilera ö.h.t, även om du misslyckas, är ju tecknet på att man kan lösa det, om folk säger annat än “jag tycker det ser fult ut”. Efterfråga en binär, gärna!

    2. Antar att du använder klienten Psi under ett UNIX-liknande system. Får jag istället rekommendera Gajim?

     1. Gajim funkar det med, för den som önskar använda Gajim. .)

      Själv är jag fullkomligt nöjd med att växla mellan Empathy och Swift beroende på vilken dator jag sitter vid. Emellanåt (när jag endast haft tillgång till annan persons dator) har jag använt mig av Jappix, som är en webbaserad klient.

 6. Med tanke på att det är samma % människor som kan få igång xmpp på ett vettigt vis som sitter på något annat än genomsnittliga plattformar så kan man ju fråga sig vilka det är bäst att försöka ge det så lätt som möjligt

  1. Ja, jag har också hört att GMail är en fruktansvärt svåranvänd plattform. Det är typ bara hackers som använder GMail. För om du inte visste det så är @gmail.com-adresser XMPP-konton också.

   Vill man så kan man även regga ett konto på https://freesocial.org/ och voilà! Man har ett XMPP-konto i stil med mmn@freesocial.org

   Voilà! Ingen har problem att skaffa ett XMPP-konto. (Jämfört med hur fan man nu skaffar ett Skype-konto. Ibland verkar den t.o.m. kräva Facebookinloggning?!)

   Och ska man “få igång xmpp på ett vettigt vis” är det faktiskt inte mer än så man behöver göra, och starta ett program (eller använda en hemsida). Vare sig det är Swift, Psi, Empathy, Google Talk, Jappix eller piratchatten.

   Ditt inlägg har alltså noll bäring i denna diskussion. Med det sagt hjälper jag gärna till att “få igång xmpp på ett vettigt vis”.

 7. mitt inlägg var mest en reaktion på ditt svar till mlg, som verkar ha haft uppenbara problem att få igång det, må väl på en icke standardiserad plattform. Jag har XMPP-konto så jag klara mig nog, via partimailen even :) Dock så har jag ännu inte hittat nån klient som jag tycker är trevlig att använda.

  PS. Du tjänar inte in så värst många pluspoäng genom att indirekt kalla folk för idioter, av nån outgrundlig anledning så är det typ det sämsta sättet i världen att få folk att lyssna på en DS.

 8. Så det enda som saknas är vettiga klienter. Troligen webbaserad och gärna som browser extension. Om alla som kör icke-IE hade en xmpp-klient igång alltid så vore det bevis på att det går byta skype till xmpp. Misslyckas vi få över de mest lättövertygade så är det bara extremist-flagg på att kräva att alla i hela världen ska lägga minst 10 min på att lära sig hur man använder XMPP.

  En plugin vore enkelt — det finns duglig javascript-kod (den som Zash driftat för PP). UI design kan tas direkt därifrån, bara så det kommer igång och börjar funka.

  Och det finns tillfällen då folk inte orkat/kommit ihåg att starta Skype. XMPP kan alltså vinna mot Skype i tilllgänglighet även fast “ingen” i nuläget har XMPP som “bara funkar” så som windows-användare har upplevt Skype. Skype vann genom att vara först med vettiga trick att komma igenom NAT + reklam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *