Hejdå Vänsterpartiet och Ung Vänster, ni saknar själ

Mikrobloggkonversation om nedanstående ämne går att läsa på Free & Social.

Hej, jag gick med i Ung Vänster tidigare i år i förhoppningen att det fortfarande fanns politiska strömningar inom riksdagen som inte gick rakt emot mina politiska övertygelser om arbetsrätt, immaterialrätt och värnande om grundläggande mänskliga rättigheter.

Jag ser idag att Vänsterpartiet – som Ung Vänster ändå bär visst ansvar för – har bytt grafisk profil till något som gör direkt reklam för ett företag (Apple) som står för i princip allt jag hatar. Att denna analys ej har gjorts av någon i partiet – eller framförts tydligt nog från ungdomsförbundet – är i mina ögon en företeelse som inte annat än avfärdar min tilltro och respekt.

Att Ung Vänster indirekt/direkt gör reklam för slutna, domändiskriminerande tjänster som Facebook och Twitter gör ju inte det hela bättre. Apple-reklamen från moderpartiet blev nog helt enkelt sista droppen för vad jag kan stå ut med att ett förbund jag är medlem i medverkar till.

Så min önskan är att ni återtar er själ och står upp för grundläggande människorätt genom att inte stödja de företag som direkt motverkar sådana värderingar. Då kanske det är intressant att vara medlem.

Så jag begär härmed utträde från Ung Vänster. Namn och adress är:
Mikael Nordfeldth
Box 404
90108 Umeå


Mikael Nordfeldth
http://blog.mmn-o.se/
mmn@hethane.se
+46705657637

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *