Piratpartiet med i SIFO-undersökning inför valåret 2014

Under frågan “Oavsett politiska preferenser, vilken är din allmänna uppfattning av följande politiska partier?” är Piratpartiet listat på en SIFO-undersökning jag fick i min digitala brevlåda. Det känns tryggt!

Att de sedan ställer frågor som “förtjänar sittande regering att vara kvar” med det enda reella alternativet “det är dags för förändring” hjälper ju inte särskilt mycket. Det handlar ju inte om att sittande regering ska bytas ut mot något annat regeringsalternativ – eftersom samtliga regeringsalternativ i dagens läge förespråkar konstant tillväxt och hämmat privatliv.

Så vad som behövs är en attitydförändring. En attityd där man litar på medborgarna, precis som man alltid ska ha gjort med talesättet “oskyldig tills bevisad motsatsen”. I dagens Sverige är alla misstänkta för grova brott och drabbas av de konsekvenser som ingående övervakning och spårning utgör.

Med ökat förtroende i medborgare, baserat på god utbildning och mindre samhällen som tillåter bättre sammanhållning är min övertygelse att resultatet skulle bli positivt.

2 thoughts on “Piratpartiet med i SIFO-undersökning inför valåret 2014”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *