Anpassningar för utgivningsbevis

Fick detta (+ lite till) i min inbox gällande ansökan om utgivningsbevis, där de bad om att få in komplettering. Det var förvirring kring domännamnet tydligen, där jag hade angivit “mmn-o.se”, men hade en automatisk vidarebefordring till “blog.mmn-o.se”.

Vid en granskning av din hemsida så märker vi att det namn på databasen som innehåller domänadressen som du skrivit i ansökan, inte helt överensstämmer med den domänadress som visas när man skriver in det i adressfältet. Du har sökt för domänadressen “mmn-o.se”, men när jag skriver in detta så visas “blog.mmn-o.se”.

Så nu vidarebefordras man inte längre automagiskt från http://mmn-o.se till http://blog.mmn-o.se – voilà! Sedan skickade jag med ett par frågor till dem om t.ex. “https://” och “http://” gör någon skillnad (eller om jag levererar min sida över gopher://?). Och om “www.mmn-o.se” skulle vara en helt annan domän det med. Vore kul att veta hur de tolkar sina regelverk.

Dessutom har jag gjort om layouten så att det ska vara lättare att identifiera som journalistisk verksamhet, med bättre och ännu mer manuell utsållning av mig som ansvarig utgivare om vad som är relevant och har nyhetsvärde för svenska läsare. Allt för tydlighetens skull, så ingen tror att det är något annat än en tidning.

Den nya sidan man möts av på mmn-o.se innehåller alltså favoritutdrag från bloggen som oftast är mindre personliga och dessutom kan vara kryddade med exproprierade artiklar från andra skribenter än mig. Allt är rimligen av intresse för vemsomhelst med intresse av svenska nyheter. Ladda gärna hem en PDF av första utgåvan.

Sidans innehåll är i huvudsak gjort med det fria onlineverktyget Beaneditor. Tack hannes!

5 thoughts on “Anpassningar för utgivningsbevis”

 1. Enligt 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden måste du dokumentera vilken information som vid varje tidpunkt har tillhandahållits (även sådant som du en gång har publicerat men sedan ändrat eller tagit bort, om det skulle förekomma), minst sex månader tillbaka i tiden.

  Har du behövt företa några särskilda åtgärder för att uppfylla detta krav, eller framgår det automatiskt av varje sida vilket innehåll som har publicerats när? Vad svarar du om du skulle få en begäran enligt 5 eller 6 §§ samma kapitel om att tillhandahålla webbplatsens utseende ett givet datum?

  Jag har själv aldrig haft något utgivningsbevis, men jag funderar på att skaffa ett, och jag är nyfiken på hur de ovannämnda bestämmelserna enklast kan efterlevas.

  1. Eftersom det nu handlar om mmn-o.se och inte blog.mmn-o.se (mmn-o.se täcks rentav av en bredare redaktion) så är det ju statisk html. Där är lagringen inte mer problematisk än ett automatiserat backupsystem. Det handlar inte om giganorma datamängder och kan lätt kopieras undan vid varje uppdatering (dvs när ‘rsync’ upptäcker en skillnad i data).

   Mycket intressantare är fallet WordPress, en dynamisk innehållshanterare som rentav tillåter publicering av kommentarer. Här är dock kravet på egen insats rentav ännu mindre. Förutsatt att data i form av bilder inte raderas från servern (ett ansvar den som publicerar bär) har WordPress ett eget, inbyggt revisionshanteringssystem sedan ett par versioner tillbaka. Detta håller koll på vilka förändringar i text som gjorts och som administratör/redaktör kan man hämta ut en given inläggsversion som varit den aktuella mellan två tidpunkter.

   Detta täcker förstås inte eventuella serverfelmeddelanden, vilket hade förutsatt en externt baserad hämtning av sidinformationen (wget –mirror eller något). Eftersom dessa meddelanden dock ej är en del av “databasen” (webbsidan på YGL-språk) räknar jag det inte som något som behöver bevaras… Samt eftersom DNS inte är särskilt pålitligt ö.h.t. så räknar jag med att extern hämtning i vilket fall kan resultera i felmeddelanden “med det registrerade domännamnet i adressfältet” .D

   1. + att ja, tidstämpel för publikationen i sig finns tillgängligt på html-klump som serveras. Här sköter WordPress och Beaneditor det galant för respektive användningsområde.

    WordPress-temat anger t.o.m. (trots att det inte syns för mänskliga ögat utan endast i HTML/RSS) vilket klockslag och inte bara datum respektive inlägg har publicerats. Ifall de har modifierats får man dock ansvara själv för att ange det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *