VK skriver om bedrägeri-utredningen

Nu har Sven Björkland skrivit en artikel i Västerbottens Kuriren om de rättsliga turerna kring Mifare-korten som SMS-biljetterna till bussarna i Umeå/Västerbotten/Norrland. SVT rapporterade också [01:55] om detta på morgonen. “Otack är världens lön” tror jag stämmer rätt ofta, à la SR P4 Västerbotten.

Det bästa jag kan göra i detta tillfälle är att länka min debattartikel som jag inte tror publicerades när jag skrev den i våras: Fri mjukvara hade löst busskortproblemen.

Vad jag lärt mig sedan dess är att Sverige numera har ett ramavtal för öppna programvaror som åtminstone samtliga landsting och Umeå kommun kan nyttja. Eftersom de som äger Länstrafiken i Västerbotten är Västerbottens landsting samt kommunerna i länet kan detta lämpa sig ganska väl.

Sedan är frågan hur mycket de lagt ut för själva utrustningen – själv har jag hört groteska summor. Jag kan dock personligen konstatera att c:a 1000kr/buss är det absolut maximala jag hade lagt ut för hårdvaran. Om det på något udda vänster kostat mer än så per buss är det inget mer än att kasta skattemedel i sjön.

Den bästa lösningen för kommun och landsting är den utan dyra konsulter, extrem administration, sjukliga kontrollbehov etc. etc. Ung Pirat kommer sannolikt att föreslå nolltaxa i kollektivtrafiken och väva in detta i sitt politiska arbete efter den politiska kongressen i Norrköping 3-4 december.

2 thoughts on “VK skriver om bedrägeri-utredningen”

    1. Nä, men jag borde få förhöret med mig i text rätt snart. Sedan är det upp till en åklagare att gå vidare eller lägga ner. Misstänker att de tycker det är intressant med elektroniska dokument och “urkundsförfalskning”.

      Busskorten är ju på sätt och vis biljetter, men kanske ändå bara kvitton. Fast de är ju inte kvitton som man är vad vid – och datat är ju detsamma ifall jag sparar en kopia och sedan skriver tillbaka detta till kortet. Om jag ändrar på datat i en privat kopia så är det ju egentligen inte urkundsförfalskning? Men om jag testar denna privata kopia – som alltså inte är ett riktigt signatur/värdebevis – i deras infokiosk, räknas det som en urkund i det fallet? Etc. etc. etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *