Övervakning utan skyltar (forts.)

Åtminstone en av bussarna som har 7 övervakningskameror, dvs de som hade olaglig övervakning i över ett år, saknar skyltning. Nobina slarvar alltså inte bara på bussar med nyinstallerade kameror – de har inte ens gjort en översyn på sina tidigare installationer.

Buss 6911, ledbuss i Umeå. Kameror: 7. Skyltar: 0.

Västerbottens Kurirens skribent Bertholof Brännström har förövrigt skrivit om felaktigheterna i den första bussen som upptäcktes sakna skyltning. Nobinas trafikchef har ej gått att nås:

2 thoughts on “Övervakning utan skyltar (forts.)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *