Ideellt och obetalt kulturslaveri. Något för dig?

Jag är aktiv inom den ideella föreningen Umeå Teknikresurs, som har till syfte att främja och underlätta för amatörkulturen i Umeå. Dvs, vi gör allt vad vi kan för att möjliggöra och underlätta för mindre aktörer och arrangörer.

I och med goda kontakter föreningarna sinsemellan, typ genom att dela föreningskontor, så är UTR en given partner med Common Culture of Umeå för att arrangera t.ex. Osjälvständighetsfestivalen. Det innebär mycket jobb för alla inblandade – ideellt och obetalt – men det är ohyggligt kul när man får se resultatet. Särskilt när det blir bra, för då vet man att man faktiskt lagt ner sin tid på något viktigt.

Som resultat av intensivt jobbande, mycket dragande i folk och dylikt har ett par av oss i planerings- och arrangörsgruppen för Osjälv börjat styra upp möjligheterna för verksamheter runtikring Fabriksgatan (Umeå Teknikresurs lokaler). Lokalerna har funnits och använts flitigt sedan mer än ett år nu, men tyvärr mestadels övervägande mycket av samma folk. Organisationer behöver ju dock alltid nytt blod – och möten föder nya idéer etc. etc. Alltså siktar vi på att göra stället så inbjudande som möjligt för att även andra ska inspireras.

Mycket av detta arbete har under latheten och avslappnandet efter midsommarens festival varit att uppdatera UTRs hemsida. Mer information har lagts ut, det har gjorts lite mer överskådligt och verksamhetsrapporter har publicerats allteftersom. Dvs, hur vi bygger om och kanske mest att något händer. För att ha något att publicera har ett par tappra själar spenderat rätt mycket tid med att städa, dona och bygga – med det senaste tillskottet projektorduk och permanent installerad projektor.

Så. Är det någon i Umeå med omnejd som känner peppen att komma och bygga, hjälpa till och utveckla en ideell organisation? Vårt kodord är “lagom perfekt” – vilket antyder att kul-faktorn måste bevaras. Till att börja med kanske du bara vill komma på filmkväll, men sedan märker du att “det där vore ju minsann kul att…” och på den vägen går det. Ett hett första tips är att dyka upp till öppet hus på tisdagar 18:30-22:00, på Fabriksgatan 8b kv. Välkommen till lokalerna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *