Integritet i fokus – Datainspektionens tidning

Jag har gjort ett jättebra val. Jag har startat en gratis prenumeration av tidningen “Integritet i fokus” för Ung Pirat Umeå. Lokalen där UP Umeå har sitt kansli får nu 4 nummer om året med sammanfattningar och intressanta nyheter gällande datalagring, övervakning, systematisering och annat som rör den personliga integriteten. Mycket bra läsande från Datainspektionen.

Datainspektionen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har till uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter och för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet. [Wikipedia]

Integritet i Fokus nr2 2011

Integritet i fokus är alltså Datainspektionens gratistidning. Den finns såklart som PDF, men eftersom man sällan orkar läsa på skärmen så rekommenderar jag att beställa tidningen i fysisk form. Då kan man lägga den på toaletten i det lokala hackerspacet, ta med sig till skolan eller bara smyga ner i väskan på någon främling.

Är du aktiv och engagerad för den personliga integritetens beskydd och vill hålla dig uppdaterad på vad Datainspektionen tycker till och bestämmer – starta då en prenumeration! Är du ansvarig över någon slags samlingspunkt rekommenderar jag att lägga en beställning på fler än en åt gången.

Beställ direkt på Datainspektionens hemsida. Inte bara tror jag det peppar Datainspektionen själva (och berättigar deras informationsarbete) ifall många privatpersoner vill ha deras tidning – det fungerar nog säkerligen som bra statistik på att de gör ett bra jobb utåt. Vilket de absolut gör idag. Som Göran Gräslund, generaldirektör vid Datainspektionen, skriver om diskussionen kring de riskfyllda “svarta listor” som t.ex. bensinmackar vill instifta baserat på registreringsnummer – något som även kan överföras till diskussionen om “three strikes” etc:

Det skulle vara mycket olyckligt om vi fick ett samhälle där olika sammanslutningar har svarta listor som godtyckligt bestämmer vem som får vara kund eller inte.

Därför är det viktigt att Datainspektionen kan och vågar säga nej. För om vi säger ja, vem säger då nej?

Göran Gräslund, Generaldirektör Datainspektionen
[Integritet i fokus nummer 2 2011]

2 thoughts on “Integritet i fokus – Datainspektionens tidning”

  1. Tidigare har livsmedelshandlare inte kunnat svartlista vissa kunder, om det till exempel i glesbygd, gjort det svårt eller omöjligt för de svartlistade att hanlda någon annan stans. Livsmedelshandlaren har i praktiken ett kontraheringstvång.

    I takt med att det blir allt glesare i glesbygden med bensinstationer, så är frågan om de får lov att neka någon att köpa drivmedel. De kan i och för sig kräva förskottsbetalning, men vägra sälja blir en juridiskt knivigare fråga.

    “Three strikes” – är en idé för idioter. I Kalifornien ser vi nu resultatet – de måste släppa lös en massa fångar av rent ekonomiska skäl.

    DI:s tidning verkar intressant, och det kanske beror på att deras faktiska makt är närmast obefintlig och att de därför har tid och resurser resonerande och teoretiserande.

    Tills de blir nerlagda. Det blir de nog snart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *