Populismen slår hårt mot Tysklands kärnkraft

På gott och ont – förmodligen mest gott, eftersom kärnkraft är en centraliserad energikälla – kommer Tyskland inte att förlänga sitt kärnkraftsprojekt. En tillbakagång från Angela Merkels regeringsbeslut förra året, men en konsekvent hållning för avvecklingsåtagandet år 2000.

Efter kärnkraftsolyckan i Japan i mars, till följd av jordskalvet, backade Merkel från ett beslut förra året om att förlänga livslängden för landets 17 kärnkraftverk. Dessutom stoppades de sju äldsta reaktorerna tillfälligt.

Japans kärnkraftsolycka har alltså påverkat politiken som förs (populistiskt sett). Inte för att jag tror att Tyskland har samma risker för jordbävningar – Japan är bövelens ett ö-rike. Fast jag antar att det går inte att göra politiska beslut i populistisk motvind.

Den politiska ryggradslösheten har särskilt känts igen i svensk politisk nutidshistoria med alla tomma löften om fildelning/Ipred, FRA-lagen, som vidhålls fram tills stormen lagt sig och man kan göra beslut i lugnan ro. Datalagringsdirektivet fick ju däremot en rejäl protest rentav inne i riksdagen, vilket nog är varför det kom att skjutas på till senare. Även om ursäkten var att Sverigedemokraterna ville diskutera någon petitess.

Kan man dra slutsatsen från detta att inte ens Tysklands politiker är rakryggade nog att stå för sin sak? Jag kan se framför mig Merkel stå och säga: “What can I say? I understand Hitler but I’m not as proud and straight forward as he was”.

One thought on “Populismen slår hårt mot Tysklands kärnkraft”

  1. Makten och härligheten berusar och korrumepar ALLTID omdömet, även hos den mest gode.

    Det är som när någon supit till, och inte förstår att han/hon är full, möjligen också blivit alkoholmissbrukare. På samma sätt blir man maktmissbrukare. Någon utifrån måste påtala detta så att maktmissbrukaren får hjälp.

    Ett bra exempel är hos oss i Sverige, där Reinfeldt (fyll i här i XYZ land med XYZ statschef) valts demokratiskt som statsminister, men han uppför sig tidvis som han valts till diktator.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *