Fri mjukvara hade löst busskortproblemen

Följande har även skrivits om och skickats som insändare till Västerbottens Folkblad.

Onsdag 16 mars publicerade Västerbottens Folkblad en artikel som, om än inte uttryckligen, sätter pricken över i:et på problemen i många av dagens “köpta” system. Problemet är just att man oftast upphandlar slutna system, där man inte alls äger själva produkten, vilket effektivt omöjliggör för rätten att modifiera systemets mjuk- och hårdvara.

Lösningen är givetvis inte, även om idén faktiskt är lockande, s.k. “in house”-utveckling. Kommuner, företag som Länstrafiken i Västerbotten och dylikt är inte IT-företag och har således inget syfte att besitta den specialkunskapen. Istället köps de tjänsterna rätteligen in vid behov, såsom utveckling av busskortsystemet. Vid dessa upphandlingar görs dock det fatala misstaget att inte kräva rätten att själva vidareutveckla produkten – åtminstone internt.

Det är idag väl känt att fri mjukvara sparar pengar, såsom vid licenskostnader. Ett exempel som Umeå kommun själva räknat fram är att man skulle spara 600,000kr om året i licenskostnader vid övergång från Microsoft Office till Open/Libre Officebara på gymnasieskolan. Resonemanget fungerar mycket väl vid allt från kontorsmjukvara till operativsystem, vilket dessutom inte påverkar någon funktionalitet negativt om övergången planeras någorlunda väl.

Sämre fungerar resonemanget vid specialskrivna eller annars skräddarsydda system som t.ex. busskortläsarna. Där är beställningen ofta bunden till specifik hårdvara och det saknas fri mjukvara på marknaden som kan implementeras utan vidare. För att fri mjukvara skulle fungera som investeringsargument här skulle nog större delen av Sveriges kollektivtrafik behöva komma överens om att beställa en standardiserad, öppen specifikation för att användas i resesystemen. RKF-specifikationen t.ex. är ej särskilt öppen, vilket jag inte hävdar att den är förrän specifikationerna är släppta fritt och det inte finns licenskostnader på implementering (vilket känns rimligt för ett samhällsnyttigt bolags syften).

– Även om vi velat släppa in honom kan vi inte. Systemleverantören tillåter det inte, säger Tom Westerberg, ekonomichef på Länstrafiken i Västerbotten.

Västerbottens Folkblad 2011-03-16

Det här lamslår min tankeverksamhet temporärt. Vadå att systemleverantören inte tillåter det? Bör inte den som använder och äger utrustningen ha all rätt i världen att själva gå in och förändra detaljer i systemet? Tyvärr är dock verkligheten så att deras inköp inte verkar ha förutsatt att något ska vara fel eller problematiskt med det man betalar för. I mina ögon kan det tyckas självklart att ifall t.ex. företaget går i konkurs måste man själv kunna uppdatera. Tydligen inte i Länstrafikens dock – och noteras bör här att Tom Westerberg inte verkar vara den ansvariga för inköpet (artikeln nämner “många personalbyten”).

Så hur ska man undvika denna slags inlåsning där man behöver köpa ett helt nytt system för att laga problemen, eller för den delen behöva vänta på leverantören? En fullgod lösning föreslogs av det största IT-förespråkande partiet i Sverige förra valrörelsen – nämligen att ifall ett system tas i bruk inom en organisation bör denna organisation även se till att ha rätt att:

 • Granska källkoden – för att undvika säkerhetshål såväl som kunna verifiera att program och hårdvara utför rätt uppgifter (se/hitta buggar).
 • Modifiera källkoden – rätten att själv anställa konsulter att laga ett system måste finnas. Att lita på leverantören har visat sig problematiskt många gånger.
 • Distribuera ändringar – varför uppfinna hjulet flera gånger? Om ett system är i bruk i Västerbotten, och samma är det i t.ex. Göteborg, varför utföra dubbla jobbet?

Absolut bäst lösning vore om Sveriges skattefinansierade organisationer hade som standard och princip att endast upphandla öppna – gärna helt fritt licensierade – datorsystem och dylikt. Transparens är oerhört viktigt i den digitala världen. Att när det gäller offentliga medel i första hand välja fri mjukvara – open source – förespråkade Piratpartiet i såväl riksdags- som landstings- och kommunval 2010.

Förhoppningsvis kopierar andra partier våra idéer och anpassar offentlig sektors upphandlingar.

15 thoughts on “Fri mjukvara hade löst busskortproblemen”

 1. Det är inte bara så illa att man upphandlar stängda system, det förekommer också att man har policybeslut som uttryckligen förbjuder öppen källkod (tex Trafikverket). Offentlig verksamhet måste tvingas in i 2000-talet!

 2. Jag håller med om mycket men inte allt. Att öppna system skulle bli billigare är inte alltid sant, det hänger mycket ihop med it-kompetensen hos användarbasen. För en normalanvändare som har en utbildning i Office-paketet är övergången till Open-office inte helt självklart en enkel affär beroende på hur avancerad användare man är. Ska man bara skriva lite formaterad text eller göra ett enkelt spreadsheet så ok men ska man göra makron som gör avancerade beräkningar / dataimporter / stapeldiagram är övergången allt annat än felfri.

  Jag avviker även i uppfattning vad gäller punkterna “Modifiera källkoden” samt “Distribuera ändringar “, det största problemet kring dessa är att man påverkar supportavtalen. Jag som leverantör av ett system kan inte supportera dina förändringar eller låta dig sprida dessa förändringar vidare till mina andra kunder utan att först ha tagit del av förändringarna, kontrollerat att de implementerats korrekt (dvs utan att påverka annan funktionalitet) och slutligen bestämt mig för att de följer mina affärsplaner. För även om det är funktioner i ett system som du beställt har leverantören vid något tillfälle tagit ett affärsbeslut att genomföra systemförvaltningen som krävs och då även sannolikt skrivit ett supportavtal med dig som kund. Om du gör en förbättring av ett system som fungerar utmärkt för dina behov och påtalar detta för din granne samt ger honom förbättringen så vet du inte säkert om det påverkar andra delar i systemet som du inte har behov av.

  Jag skulle dock vilja klämma in att alla system som beställs centralt borde ha ett pluginsystem som minimumkrav så man kan göra egen funktionalitet som tillverkaren inte behöver supportera men ändå kan ansvara för att avgränsa pluginen till att inte påverka fel saker…

  1. Jag argumenterar utifrån licensieringskostnader. Kostnaden för utbildning av personal finns alltid. Att utbilda i MS Office är inte gratis – särskilt inte när hela användargränssnittet vändes upp och ner i och med Office 2007. I det läget kan man nog säga att omställningen till Libre Office skulle innebära lägre utbildningskostnad. :)

   Den absoluta majoriteten utav användningen av kontorsmjukvara är fri från de avancerade operationerna med macron och grejer. Det är ett oerhört fåtal som behöver lära sig detta inom en kommunal verksamhet. Åtminstone så är det knappt någon som faktiskt nyttjar detta, förutom kanske gamla dokumentmallar som förmodligen borde ses över i vilket fall.

   (det ovan är skrivet med erfarenheter och perspektiv för Umeå kommuns behov)

   Gällande supportavtal så behöver det inte påverka alls. Det enda som behöver supportas är ens egen produkt. Ifall t.ex. Länstrafiken vill modifiera systemet själva så kan de givetvis inte förutsätta support. Däremot kan de bidra med sina egna förändringar till företaget – och låta dem eventuellt implementera det – eller helt enkelt när företaget levererar något fungerande helt övergå till den versionen.

   Jag ser inte problemet eftersom supportavtalet inte behöver ändras. Det enda som ändras är möjligheten att snabbare kunna anställa en konsult som lagar problemet tills en “officiell” patch återfinnes. Har företaget ifråga t.ex. gått i konkurs skulle det ju i praktiken vara omöjligt att laga ifall man inte fick modifiera systemet själv.

   Jag ser ärligt talat fler eventuella problem med egenutvecklade och användarbaserade buggar ifall man skulle implementera någon slags pluginsystem :)

   1. “Att utbilda i MS Office är inte gratis – särskilt inte när hela användargränssnittet vändes upp och ner i och med Office 2007. I det läget kan man nog säga att omställningen till Libre Office skulle innebära lägre utbildningskostnad. :)”

    Mycket bra exempel. Allt som folk lärt sig om Office vändes upp och ned när de införde sitt underliga “nästan som menyer, men lite som flikar, fast med knappar, eller nåt…”-system.

    “Åtminstone så är det knappt någon som faktiskt nyttjar detta, förutom kanske gamla dokumentmallar som förmodligen borde ses över i vilket fall.”

    Dokumentmallar kan man lyfta nästan 100% problemfritt, och det är i vilket fall något som görs centralt.

   2. De allra flesta som jobbar med office kommer till jobbet med en färdig utbildning redan första dagen så utbildningskostnaden är oftast noll för just officepaketet. I övrigt har du rätt men du glömmer att externa system ofta kan vara integrerade med officepaketet vilket resulterar i andra kostnader (anpassningar för ekonomissystem, fastighetsystem osv.).

    “Länstrafiken vill modifiera systemet själva så kan de givetvis inte förutsätta support.”

    Nej det kan dem inte men de kan inte heller låta bli att betala för den då supportavtalen nästan helt uteslutande är utformade som en del av själva inköpet av den produkt du beställt.

    Kan vi vara överens om att de som beställer en så dålig produkt att man måste vidareutveckla den på egen hand troligen saknar den kompetens som krävs för att kunna vidareutveckla den själv.

    Gör man en korrekt beställning men får en produkt som inte lever upp till beställningskraven så har man grund för att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Dvs. de som gör korrekta beställningar har inget behov av egna utvecklare, har de egna utvecklare så kan man beställa ifrån dem i första hand..

    1. “I övrigt har du rätt men du glömmer att externa system ofta kan vara integrerade med officepaketet vilket resulterar i andra kostnader (anpassningar för ekonomissystem, fastighetsystem osv.).”

     Beroende på hur integrationen ser ut så behöver det inte vara något problem. Jag har själv gjort produkter för kommunmarknaden som är gjorda för att integrera med MS Office men som funkar finfint med OOo också.

     1. Visst fungerar det fint att integrera med OO och vanliga O men min poäng är att det finns ytterst få stora system som fixar det idag och det är tämligen vanligt att integrationen är så stor att det är ett omfattande jobb att förändra detta. Sitter själv och utvecklar i ett sådant system sedan ett knappt år tillbaka och skulle vilja hävda att en koppling mot OO skulle kosta oss minst ett halvårs utvecklingstid (tyvärr).

    2. Kan vi vara överens om att de som beställer en så dålig produkt att man måste vidareutveckla den på egen hand troligen saknar den kompetens som krävs för att kunna vidareutveckla den själv.

     Som jag skrev så är dessa bolag sällan IT-bolag. Därför har man inte den inneboende kompetensen. Mitt förslag är att man kan beställa konsulttjänst eller motsvarande när något behöver fixas, t.ex. utveckling pga dålig support från ursprunglig leverantören.

     Givetvis vore det mer kostnadseffektivt att ta in denna kompetens redan vid beställning, vilket väl är något många sällan gör. Att det sedan är skitsvårt att specifiera en upphandling eller beställning så noga att man täcker alla möjliga dåliga händelseförlopp, det är en annan viktig sak i det hela.

     1. “Som jag skrev så är dessa bolag sällan IT-bolag. Därför har man inte den inneboende kompetensen. Mitt förslag är att man kan beställa konsulttjänst eller motsvarande när något behöver fixas, t.ex. utveckling pga dålig support från ursprunglig leverantören.”

      Kan man inte beställa rätt från början så kan man troligen inte heller köpa in fungerande konsulter heller. Att köpa in tjänster och system är bland det svåraste man kan göra men ytterst få förstår hur svårt det är.

  2. “För en normalanvändare som har en utbildning i Office-paketet är övergången till Open-office inte helt självklart en enkel affär beroende på hur avancerad användare man är. Ska man bara skriva lite formaterad text eller göra ett enkelt spreadsheet så ok men ska man göra makron som gör avancerade beräkningar / dataimporter / stapeldiagram är övergången allt annat än felfri.”

   Normalanvändaren märker inte ens skillnad, de tittar inte tillräckligt noga på programmet de använder för att märka skillnaden. Låter det otroligt? Testa. Jag har testat på flera ovana användare utan att tala om att det är OpenOffice.org istället för MS Office. Enda reaktionen jag fått är “Datorn är ju mycket snabbare nu!”.

   När det gäller makron och liknande så är det power users som sysslar med det, och de reder sig ändå. Studier gjorda av kommuner som överväger byte (kan inte säga vilka, eftersom det är info som jag fått i jobbet och som kanske inte är officiell) visar också att sådana problem i praktiken är mycket små. Tar man in en expert i en månad eller två så har man fått över allt gammalt, sedan är allt bara vinst.

   “Jag avviker även i uppfattning vad gäller punkterna “Modifiera källkoden” samt “Distribuera ändringar “, det största problemet kring dessa är att man påverkar supportavtalen. Jag som leverantör av ett system kan inte supportera dina förändringar eller låta dig sprida dessa förändringar vidare till mina andra kunder utan att först ha tagit del av förändringarna, kontrollerat att de implementerats korrekt (dvs utan att påverka annan funktionalitet) och slutligen bestämt mig för att de följer mina affärsplaner.”

   Visst kan du det, men du får formulera om ditt supportavtal så att det istället för traditionell support istället blir förbetald avropningsbar konsulttid. Du behöver lite mer kvalificerad supportpersonal, men å andra sidan så innebär det troligen att den som har den personalen har ett väldigt bra affärsmässigt läge.

   “Jag skulle dock vilja klämma in att alla system som beställs centralt borde ha ett pluginsystem som minimumkrav så man kan göra egen funktionalitet som tillverkaren inte behöver supportera men ändå kan ansvara för att avgränsa pluginen till att inte påverka fel saker…”

   Instämmer till 120%!

   1. Du behöver lite mer kvalificerad supportpersonal, men å andra sidan så innebär det troligen att den som har den personalen har ett väldigt bra affärsmässigt läge.

    Va? Du menar att kompetens bör belönas? Vad är detta för falsarier?!

   2. Om du förklarar det exakta problemen du har med Openoffice m,m, så kan vi kanske hitta någon som kan lösa detta problem åt dig.
    Jag vet en hel del som kan tänka sig att förbättra saker bara för att det ligger i deras intresse att lösa problemen, speciellt i öppna produkter där man faktiskt kan lösa problem.

    Väldigt jobbigt däremot när man vill lösa problem man finner i stängda produkter som på vissa plan faktiskt också fungerar. Man kan inte göra något åt det, det är helt omöjligt ur laglig synpunkt iallafall. Ibland så vill man gärna att produkter fungerar, för alla ändamål.
    Jag är ganska säker på att OO gärna skulle ta del av de problem du märkt, funktioner du saknat osv. Medans jag är helt säker på att microsoft skulle säga att du är en jävla dum användare om du vill förändra något i deras produkt. Dom anser sig redan som full lärda och mest kompetenta och har inget behov av att vidareutveckla sig i specifika ändamål. Det är ju bara ren tur att de funktioner du gillar och använder finns i en microsoft produkt.

    Själv föredrar jag prestanda och att kunna bygga på produkter lite friare om jag upplever problem. Kan inte jag lösa just det problemet så kan jag säkerligen hitta någon på internet som upplevt samma problem men har mer kunskaper än mig och hittat en lösning.

    När open-vågen kommer, så kommer de flesta openprodukter utvecklas så sjuktligt fort för att människor arbetar tillsammans för att förbättra istället för att tävla i vem som är hemligast. I open världen så är det de bästa funktionerna som tas fram som vinner, inte dem som har mest pengar eller jobbar på rätt ställe. I framtiden kommer detta bli så sjuk intressant att se, hur ska de tackla en användarbas med egna kunskaper som vill och kan utveckla själv. De kommer inte att vara nog snabba i den utvecklingen. De kommer inte heller komma med de bästa lösningarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *