Elöverkänslighet är inte en diagnos

Elöverkänsligas förening i Umeå har på sistone skrivit relativt många insändare till den lokala pressen. Ofta förmedlas uppfattningen att lite stöd finns för dessa olyckligt drabbade personer som utger sig för att vara överkänsliga gentemot elektromagnetiska fält.

Vad som brukar utelämnas är att det helt saknas vetenskapliga studier som stärker deras teorier om sjukdomsliknande besvär från omkringliggande magnetfält i vardagen. De studier som gjorts visar snarare på andra problemkällor, såsom stress eller andra emotionella och psykiska besvär.

FASS är en välanalyserad och officiell sammanställning av läkemedelfakta. I FASS konstateras att blindtester har utförts som ej kunnat påvisa samband mellan påslagen elektricitet och besvär. Elkänsligas bekymmer beskrivs där liknande symtomen vid exempelvis depression, såsom oro och ångest. En klar skiljelinje dras mellan elkänsliga och bildskärmkänsliga, där det senare snarare hänvisas till problem med gamla CRT-skärmar och/eller dålig arbetsmiljö.

Till de elöverkänsliga: Detta är menat med all tänkbar respekt. Min mening är att det är föga nytta att slåss mot väderkvarnar. Era upplevda problem har med största sannolikhet en annan orsak än “el- och mikrovågor” som Inger Nilsson (ordförande i nämnd förening) vill mena i sina insändare. FASS menar att kontakt med psykolog kan vara av värde.

Kognitiv beteendeterapi beskrevs redan 1998 som en framgångsrik behandlingsmetod mot elöverkänslighet av Uwe Harlacher, Lunds universitet 1998, omnämnd i Bulletin årgång 16 nummer 4 [Internet archive].

Jag undrar förövrigt när elöverkänslighet, som utvecklats från uttrycket “elallergi”, rättas ytterligare och framöver refereras till som “elfobi”.

3 thoughts on “Elöverkänslighet är inte en diagnos”

  1. Det är vetenskapligt bevisat att högspänningsledningar är farliga – min älskade makak Bingo erfor det den hårda vägen också. Mycket okänsligt av dig.

  2. EHS-association belongs to the Telecomindusti/ICNIRP since middle of eighties. all members are suffering from mercury/heavy metal poisson symptoms. It has nothing to do with electricity. The swedish government is involved
    dark deception

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *