SVT-anmälan om barnpornografi bör bestå

Uppdatering: Jag noterar att Daniel Tanse i en intervju uttryckligen frånsäger sig ändringen av brottsrubriceringen. Det framgick inte (tydligt åtminstone) i SVT Debatt-inlägget. Således antar jag att mitt resonemang om debattprovokation genom brottsanmälan är det som gäller.

– Polisen har skickat ärendet vidare till Justitiekanslern. Jag har försökt få dem att ändra tillbaka brottsrubriceringen till barnpornografibrott, men det har de hittills inte gjort. Det vore bra om det sker en prövning, inte minst med tanke på den aktuella domen mot mangateckningarna.

—-

Jag har läst igenom Daniel Tanses förklaring till varför han anmälde SVT för barnpornografibrott. Tidigare har jag uttalat mitt stöd för anmälan, med reservationen att jag inte läst så mycket mer av förklaringarna bakom. Jag kan dock härmed påpeka efter att ha läst hans yttrande om varför att jag inte håller med om syftet som Daniel Tanse utger sig ha haft:

Men med tanke på vart UR och RFSU vill leda ”utvecklingen” så är jag glad att jag gjorde den, och jag hoppas verkligen att varken ytterligare sexualisering av ungdomar, eller för den delen dåligt förtäckt barnpornografi, någonsin blir ”modern”.

Daniel Tanse försvarar här ovan sin anmälan trots att rubriceringen ändrades från “barnpornografibrott” till “förledande av ungdom”. Min åsikt om den hävdade moralpaniken kring filmen delar jag med bl.a. RFSUs Lena Lennerhed. En del andra verkar inte vilja se någon poäng med anmälan och menar att det, trots dålig lagstiftning, är skillnad på upplysning och underhållning. Fast fokus just nu ligger på vad som ens kan uppnås med den nya rubriceringen, då min förhoppning var att den ursprungliga rubriceringen skulle kunna provocera fram en mycket nödvändig lagändring.

Åsikterna gentemot lagen som reglerar barnpornografi är i absolut majoritet negativa. Det finns nog inte många individer som på allvar faktiskt anser att tecknad barnpornografi bör vara olaglig. Omoralisk kanske, men inte olaglig. Därför efterfrågas en lagändring av många förespråkare av yttrandefrihet, vilket dock inte kommer att komma genom prövningen i sig utan snarare från reaktioner kring domen. Följande skriver Mats Olofsson, debattredaktör på Västerbottens Kuriren:

Domstolarnas uppgift är inte att överpröva lagstiftarnas intentioner. Slutsatsen av de fällande domarna måste därför bli att dagens lagstiftning är olämplig och bör ändras/justeras.
Dras samma slutsats på den politiska nivån? Det vore på sin plats med en politisk reaktion.

Faktumet att brottsrubriceringen ändrades från “barnpornografibrott” till “förledande av ungdom” gör att det blir fel brott som utreds. Var detta ett medvetet val av åklagaren att göra detta, då denne kanske rimligen antog att SVT skulle bli fällda – och är det i så fall tjänstefel? Eller är det åklagarens legitima beslut baserat på en anmälan som gjorde för mycket fokus i just vad filmens innehåll leder till snarare än det konkreta brottet att materialet distribuerat av SVT skildrar barn i pornografisk bild? Lagen som kriminaliserar SVTs agerande och även Simon Lundström, mangaöversättaren, lyder såhär:

10 a § Den som

 • 1. skildrar barn i pornografisk bild,
 • 2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,
 • 3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,
 • 4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller
 • 5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till

döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.

Bör nu Daniel Tanse göra en ny anmälan, förutsatt att han menade att kritisera lagen som täcker barnpornografibrott? Eller någon annan för den delen. Frågan för min del är dock huruvida en ny anmälan vore att “spamma rättssystemet” – ett ineffektivt (och trollmässigt) sätt försöka göra en lagändring. Om läsare av denna text vill flika in på den diskussionen, vad som är effektivast för att göra skillnad, vore jag oerhört intresserad av att få ta del av era åsikter.

5 thoughts on “SVT-anmälan om barnpornografi bör bestå”

 1. Jaha…
  Jag var nära på att dra slutsatsen att det inte längre existerar övergrepp mot barn eftersom rättsväsendet har tid att jaga fantasibilder

 2. Jag uppfattar att det finns en betydande skillnad i syfte mellan mangabilderna och RFSU-filmen; mangabilderna har ett pornografiskt syfte medan RFSU-filmen har ett upplysningssyfte. Detta öppnar för olika bedömningar i rätten eftersom lagen gäller just “barn i pornografisk bild”.

  (Därmed varken sagt att jag anser att mangadomen är korrekt eller att jag anser det vara fel att polisanmäla filmen.)

 3. För din information så tycker jag att lagen är felaktig och bör ändras vilket jag skrivit massvis om. Men att anmäla en sexualundervisningsfilm finns det inte just något syfte med för att ändra lagen. Varför? Det har jag också skrivit tidigare. Du är välkommen att gå in och läsa det på min blogg om du tror att repliken på Daniel Tanses anmälan är det enda som skrivits. I den diskuteras ju inte ens lagen, så jag har svårt att se vad den egentligen har att göra med din poäng att lagen är fel?

  Men man får otvivelaktigt intrycket av att du försöker nämna mitt inlägg som ett exempel på folk som “inte har en åsikt om lagen” och då jag argumenterar kraftigt emot den så blir det ju väldigt, väldigt missvisande är jag rädd.

  1. Hanna Fridén: Bra att du kommenterar det. Efter att ha läst inlägget som jag hittade genom enkla sökningar kring Tanses anmälan tyckte jag nämligen det mest verkade som en motreaktion på anmälan utan att försöka förstå varför den har gjorts.

   Har nu läst dina övriga inlägg på ämnet och tycker det står klart i att du kritiserar lagstiftningen med i princip samma argument som jag har (fast du har illustrerat mycket bättre).

   Som du själv skriver så diskuterade du inte lagen i Tanse-inlägget, vilket orsakade tidigarenämnda uppfattning. Men jag tar och fixar till det så det inte missuppfattas vidare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *