En siffra närmare bussarnas kod i sms-biljett

SMS-biljetterna (säljinfo här) till lokalbussarna i Umeå (Länstrafiken i Västerbotten) ser ut à la såhär:

723 22
Enkelbiljett
Umeå tätort
Tid 2010-11-10 11:47
Giltig till 2010-11-10 13:17
18,00 sek
Ungdom
Till tel 46705657637
Kod 273510716

Alla hittills kända tidsreferenser gäller Giltig till-datumet. Koden (med exemplet ovan) är vad vi hittills vet strukturerad som följer:

  • 2 – Summan av slutdatumdagens tiotal och slutminuts tiotal. (1+1=2)
  • 73 – Beställande mobilnummers sista två siffror baklänges
  • 5hittills okänt
  • 10 – Slutdatums dag med ev. inledande nolla
  • 71 – Slutminut angivet baklänges
  • 6hittills okänt

Sedan senast har vi alltså luskat fram första siffrans betydelse. En god natts sömn kanske hjälper oss på traven till nästkommande upptäckter.

Vi som gör detta är Umeå Hackerspace, aka Grill-bit. Det görs för kuls skull och av principen att information ska vara fri. Fast mest för att det är kul. Problemlösning you know.

Det verkar som att de resterande två okända siffrorna är [beroende av] någon slags löpnummer. Detta klargörs med följande exempel:

uu *98 2010-10-25 16:55 2010-10-25 18:25 489825523 [8,3]
uu *98 2010-10-25 16:55 2010-10-25 18:25 489525527 [5,7]

Eftersom det är samma uppgifter till den grad man kan utläsa från biljetten får det åtminstone mig att tänka mig att skillnaden beror på ett löpnummer. Biljetterna beställdes mottogs i angiven ordning med c:a 11 sekunders mellanrum (16:55:34 och 16:55:45), även om det känns osannolikt att detta är den aktuella variabeln.

Spekulationerna är många. Är du intresserad av att hjälpa till att klura på vad det kan tänkas vara bör du ha en obefläckad tankegång, så läs inte alltför mycket av vad som spekuleras.

SUF Umeå pysslar enligt uppgift också med detta men har inte rapporterat några resultat än. Fast de länkade oss nyligen, så de hoppas väl på våra framgångar.

För rådata att arbeta med själv, kika in det tidigare inlägget [csv].

5 thoughts on “En siffra närmare bussarnas kod i sms-biljett”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *