Samma skydd från lagen

Med anledning av mitt förra inlägg där jag beskriver lite nödvändigt-ont-rättshaveri så noterar jag skrivelsen i FNs mänskliga rättigheter, kapitel 7. Likhet inför lagen.

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Frågan är om detta gäller mig. För att anpassa till den sammanfallande, så-kallade-demokratiska staten Sverige, kanske man behöver dra en dålig ordvits. Kanske de inledande orden bör vara:

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd från lagen utan diskriminering av något slag.

Ty jag anser att det är lagen som orsakat lidande för mig som person, mitt ideella fritidsarbete samt privata företagsamhet genom att polisen tillåtits beslagta min egendom. Detta följt av en utdragen, i jämförelse med andra, onödigt lång undersökningsprocess.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *