Ett ofärdigt valmanifest från PP

Jag medger att jag inte var delaktig i processen att utveckla formuleringarna i “sjökorten”. Oavsett mitt engagemang där har jag dock haft förtroende ett längre tag att det finns någon slags korrekturläsning innan dokument publiceras. Mitt avståndstagande står kvar pga faktafel samt nedanstående problematik.

Ni som hävdar att detta var ett bra valmanifest, snälla läs följande citat ur den publicerade PDFen:

(Denna sektion passar egentligen inte under Integritet, men den passar ännu sämre under Kultur eller Kunskap, och är för liten för ett eget sjökort. Därför ligger den här.)

Det ligger under rubriken “KONSUMENTSKYDD” – som alltså kanske inte ens platsar i Piratpartiets politik – i Integritet-manifestet [PDFen]. Det är ett tecken på att folk inte läst igenom det.

Detta hade kunnat avvärjas med att ha någon slags medlemsomröstning där partiet som sådant spikar ett valmanifest. Inte styrelsen, inte random ansvarig för ett område, inte folk som klagar på att andra inte varit delaktiga nog men ändå släpper igenom sådant som ovan.

Jag hade tänkt hastigt läsa igenom dokumenten idag, våldsrapera formuleringar och lämna mina synpunkter, om jag inte får hjärnaids innan jag läst färdigt.

6 thoughts on “Ett ofärdigt valmanifest från PP”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *