De analoga replokalerna blir kvar

De riktiga replokalerna i Hamnmagasinet, Umeå får vara kvar. Åtminstone tills man genomgått den demokratiska proceduren och åtminstone bjudit in de verksamma för en dialog. Det sker nu på onsdag som tidigast (kolla nedan).

En samrådsgrupp ska sättas ihop med folk som nyttjar utrymmena, arbetar i fritidsgårdverksamhet, politiker och verksamheten etc. Det var vad Lena Sandlin (ordf. fritidsnämnden) kunde lova idag, med konstant instämmande av Lennart Johansson (vice ordf.). Gruppen ska börja vara verksam efter årsskiftet 2009/2010.

Den ursprungliga anledningen förklarades med att Kulturcentrum för Barn och Unga har tvångsflyttats från gamla, obeboeliga lokaler. Fastighetsförvaltningen hyrde som resultat ut “Fack 4” i Hamnmagasinet (lagerutrymme) till dem, så de kunde vara någonstans. Dock låter replokalerna för mycket för deras verksamhet, så något behövde göras.

Kulturcentrum för Barn och Unga har en verksamhet för barn 3-18 år, medan Hamnmagasinet (Ungdomens Hus) har en verksamhet med målgrupp ungdomar 15-25. Det var det ingen på presskonferensen idag som ville bemöta. Dock misstänker jag att förvaltningssamarbetet kritiserats ganska kraftigt internt.

“Det var fastighetsförvaltningens beslut. Vi behövde lösa problemet som uppstod.

Vad som var betryggande var att det uttryckligen sades att det inte ska bli färre replokaler. Man behåller alltså de 2 som redan finns – även om de kan behöva flyttas runt. Hela fastigheten ses över och således kan väldigt mycket komma att temporärt stanna upp.

Men fack 4 – och inte någon del av fack 3 – är alltså vad som hyrs ut enligt uppgift från Hans-Erik Bergström. De ritningar jag har sett har inneburit en liten överträdelse in i fack 3, men dessa ritningar är nu “under diskussion”. Ritningar är relativt gamla, men hade i alla fall kvar replokalerna. Dock fanns det även ett personalrum utskissat – men jag förutsätter att det skulle fortsatt kunna användas som artistloge samtidigt.

På onsdag (efter 18:00 I guess) kommer det att hållas ett möte på Hamnmagasinet om lokalerna. Lena Sandlin och Lennart Johansson kommer att vara där åtminstone, förhoppningsvis även Hans-Erik Bergström (fritidschef). Närmare tid kommer när jag får veta ö.h.t.

Det blir intressant att se om det här i slutänden resulterar i mer dialog som faktiskt leder någonstans. Beslutet är ju redan taget av fritidsnämnden. Flytten har ju redan fått konsekvensen att man skär ner på antalet lokaler för barn- och ungdomsverksamhet i Umeå kommun. Ett hus försvinner. Vilket resulterar i två vitt skilda verksamheter på rätt så liten fysisk yta. Önskade man genuint genom hela den kommunala verksamheten att satsa på barn, ungdomar och kultur så hade Fastighetsförvaltningen ansträngt sig att erbjuda andra lokaler till Kulturcentrumet.

Som det är nu påtvingas Kultur & Fritid att försöka göra något oerhört talangkrävande: Locka en nykaxig tonåring att på sin fritid besöka ett hus som rymmer flertalet skrikande småbarn.

Men det är alltså onsdag kväll som gäller här närmast. Då får folk chans att ställa frågor direkt. Jag undrar väl själv mest om den här samrådsgruppen (efter nyår) hinner finna samråd innan nya beslut ligger i görningen. Jag är fortsatt skeptisk.

Update 2009-11-24 06.19: Fler artiklar.

Update 2009-11-25 11.45: Nu var ju tydligen inte onsdagsmötet en hej-vi-bjuder-in-de-som-debatten-rör utan snarare endast personalen på Hamnmagasinet. Så jag måste ha missuppfattat de grejerna från presskonferensen rätt grovt. Men oh well, det där ungdomsmötet kommer väl i sinom tid…

5 thoughts on “De analoga replokalerna blir kvar”

 1. Vad menar du med att “Beslutet är ju redan taget av fritidsnämnden att skära ner på antalet lokaler för barn- och ungdomsverksamhet i Umeå.” Fritidsnämnden har inte fattat något sådan beslut…

  Nedan kan Ni läsa det jag presenterade på pressträffen och som refereras till ovan.

  Mvh
  Lena Sandlin (s)
  Ordförande Fritidsnämnden

  Hamnmagasinet / Ungdomens Hus

  Kulturcentrum för barn och unga skall förhyra fack 4 i Hamnmagasinet för sin verksamhet. En lokal som tidigare stått tom. Kulturcentrum för barn och unga finns idag i utdömda lokaler i Gjallarhornet och behöver hitta nya lokaler. Detta är ett beslut som Kulturnämnden fattat.

  Detta föranleder att fastighetskontoret som är fastighetsägare av Hamnmagasinet ser över hela byggnaden. De anlitar ljudexperter för att kolla hur man kan lösa ljudproblematiken från replokalerna. Fritidsförvaltningen får besked om att det inte till en rimlig kostnad går att ljudisolera replokalerna för att leva upp till arbetsmiljölagstiftningen. Parallellt med detta får Fritidsförvaltningen en skrivning från Miljö och hälsoskydd inom Samhällsbyggnadskontoret med uppdrag att se över ljudnivåerna i våra replokaler. Uppgiften vi får är att ljudnivåerna på Hamnmagasinet är ett problem både i replokalen och utanför.

  I detta läge gör Fritidsförvaltningen bedömningen att enda sättet att kunna bevara musiken i huset är att övergå till digitala replokaler och börjar därför undersöka dessa möjligheter. Musikens Hus visar intresse för att tillsammans med Umeå Fritid utveckla digitala replokaler varför Fritidsförvaltningen påbörjar ett arbete för att kunna genomföra detta.

  Detta arbete uppmärksammades av Västerbottens Folkblad för några veckor sedan, ett Facebook- upprop startades och uppropet får under mycket kort tid många anhängare. Lokalmedia visar ett stort intresse i frågan. Vi i Fritidsnämndens presidium får många samtal och mail av ungdomar, föräldrar och andra engagerade. Jag tar personligen kontakt med grundaren av Facebook uppropet Mats Björklund och ett möte kommer snabbt tillstånd mellan mig, Fritidschefen Hans-Erik Bergström och Mats Björklund, Robert Arnlund och Peder Sundquist. Mötet sker i positiv anda där problematiken diskuteras. Fritidsnämndens presidium har efter detta ett möte med representanter från fastighetskontoret och TM Konsult. Vid detta möte presenteras den ljudutredning som är gjord, det handlar inte om några mätningar som är utförda utan kunskaperna vilar på erfarenheter och de studier som man gjort på plats i lokalerna. Vid detta möte diskuterades olika möjligheter för att kunna bevara de analoga replokalerna på Hamnmagasinet/Ungdomens Hus.

  Vi kan idag ge fyra tydliga besked

  • De analoga replokalerna blir kvar
  Vi kommer att se över replokalernas placering i vår del av huset samt ljudisolera dem på ett bättre sätt. Väggen mellan Hamnmagasinet/Ungdomens Hus och fack 4 där Kulturcentrum för barn och unga kommer att bedriva sin verksamhet kommer att bullerförstärkas för att klara 55 decibel

  • Nya grannar
  Med anledning av att Kulturcentrum för barn och unga kommer att förhyra lokalerna bredvid Hamnmagasinet /Ungdomens Hus (fack 4) är det av stor vikt att Kulturförvaltningen och Fritidsförvaltningen gemensamt kan kvalitetssäkra bägge verksamheterna. En programutredning är gjord och en fortsatt dialog kommer ett ske.

  • Samråd för utveckling av Hamnmagasinet/ Ungdomens Hus verksamhet
  En samrådsgrupp för utveckling av Hamnmagasinet/Ungdomens Hus verksamhet skall tillskapas. Till gruppen skall representanter från ungdomar, Hamnmagasinets personal, ungdomsombuden samt musiklivet inbjudas.

  • Ungdomsverksamhet går före kontorslokaler
  Jag vill också vara tydlig att om valet handlar om ungdomsverksamhet eller kontorslokaler i Hamnmagasinet så är valet entydigt, det är naturligtvis ungdomarnas verksamhet som skall prioriteras.

 2. Lena Sandlin: …jag måste ha failat och skrivit fel ‘f’-ord. Ändrar omedelbums! Det ska vara “som resultat av flytten”

  Jag var åtminstone tydlig tidigare i texten med frasen “Det var fastighetsförvaltningens beslut. Vi behövde lösa problemet som uppstod.“. Så förhoppningsvis har det inte genererat någon missuppfattning .)

 3. Haha, revisionshanteringen i WordPress bleeding edge var visst lite mysko. Jag är helt hundra på att jag tog bort ena dubletten i en redigering, men behövde skriva om hela ändringen sedan!

  Antingen det eller mysko cachehantering i FF. Alternativt så suger jag bara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *