Action Art: Umeå v1.0

Här är videos från första implementationen av Action Art. SUPER AWESOME!

Action Art-video med musik av Ill Bill (tillsammans med Necro på “Street Villians” [sic]) som soundtrack. Fett underground etc. etc.
[youtube geTS0vQpZbA]

Action Art-video med K-Pist – Analog Master, ultrabra electronica-rock, som soundtrack!
[youtube wjiwQ4DhvVI]

One thought on “Action Art: Umeå v1.0”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *