Mitt Ipred-ärende

TeliaSonera AB Network Sales “innehar inte den information som sökanden begär”. TeliaSonera AB Network Sales är alltså enligt TeliaSoneras “Speciella Utredningar” fel svarande part. En annan juridisk person, som inte vet något – vilket verkar gälla inom hela TeliaSonera-koncernen eftersom samtliga jag pratat med inte kunnat svara på var ansökan bör skickas.

Enligt en rådman på Södertörns tingsrätt bör jag återkalla Ä5097/09 och lägga ett nytt ärende med en annan – korrekt – juridisk person som svarande part.

Hade jag ringt förra veckan hade Annika Östlund, som besvarade min ansökan om informationsföreläggande till tingsrätten, varit på jobbet. Jag känner mig dum i huvudet som dragit på det såhär länge.

Det som gäller nu är i alla fall som sagt att återkalla mitt existerande ärende och öppna ett nytt. TeliaSonera AB Speciella Utredningar sade på telefon nyss att jag bör kunna skicka till dem. Hade Annika Östlund inte hunnit gå på semester hade jag nog fått klarare besked. Frågan är varför de inte skrev möjlig svarande part i yttrandet…

TeliaSonera AB
Speciella Utredningar
85187 Sundsvall

I övrigt så ifrågasatte de bevisningen (som ePhone gjorde…) samt påpekade att jag ö.h.t. inte påvisat min upphovsrätt till verken i sig.

Hur bevisar man sin upphovsrätt? Ska det ens behövas? Det var ju inte direkt så att Danowsky & Co. visade att Jan Guillou verkligen hade skrivit sin bok…

I vart fall har Network Sales (trots att det är Speciella Utredningar-sektionen av TeliaSonera AB som hanterade det?) yrkat ersättning för rättegångskostnader “med ett belopp som kommer att anges senare”. Nice.

Jag lägger upp inscannat material som skickats mig från Södertörns tingsrätt på den här bloggposten framöver, om ingen hunnit gå förbi och begärt ut aktbilaga 6 från Ä5097-09 än…

PS. Vad har hänt med Ipredkoll? Har svärmen tagit semester? Föga förvånande förvisso.

4 thoughts on “Mitt Ipred-ärende”

  1. Kämpa på, visa nu att även den mindre människan har samma rättigheter som maffian.

  2. Jag är inte jurist och vet egentligen inte vad jag pratar om. Men ipred-proppen beskriver lite vad som gäller om bevisning av vem som är upphovsman: “Utgångspunkten enligt svensk rätt är att den som påstår sig vara upp-hovsman till ett verk ska styrka detta. Den fysiska person vars namn, allmänt kända pseudonym eller allmänt kända signatur på sedvanligt sätt har satts ut på ett exemplar av verket eller angivits när detta gjorts till-gängligt för allmänheten ska dock, enligt 7 § första stycket upphovs-rättslagen, presumeras vara upphovsman. Syftet med denna bestämmelse är att göra det enklare för upphovsmannen att göra sin rätt gällande. Har upphovsmannen angivits på detta sätt är det alltså inte nödvändigt för den som uppger sig vara upphovsman att på annat sätt styrka sitt upphovs-mannaskap. Presumtionen kan dock motbevisas.”

  3. Haha.
    Undrar varför det går lättare för maffian än för dig?

    Tittar man på paragraferna som Christer Romson Lande nämner så ska man nog sätta upp en FTP med Bo Balderssons verk.
    Personen bakom pseudonym BB vägrar ju att kliva fram. Ska han väcka talan måste han alltså styrka sin upphovsrätt – vilket skulle tvinga ut honom/henne i ljuset :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *