Kulturministern och TPB-uttalandet inte alls fel

Piratpartiets nyhetsgrupp tycker tydligen att Kulturministern bör be Pirate Bay om ursäkt. Följande är vad jag kommenterade:

Neeeeeeeej, det är inte alls helt uppåt väggarna. På vilket sätt skulle man kunna kräva av någon att inte tycka något om en redan genomförd rättegång?

Sure att det inte är överklagat färdigt än, men så länge folkvalda lagstiftare/regeringsdudes inte lägger sig i _pågående_ rättsfall så är det ju helt lugnt.

Det här är förövrigt gamla nyheter egentligen. Hon har välkomnat domen vid tidigare tillfällen, bland annat i riksdagen direktsänt på SVT24. Det har jag bandat. Jag har även frågat Thomas Bodström om detta i ett inlägg på hans blogg som behandlar ämnet ifråga lite…

Att kommentera specifika rättsfall – fast ur en annan synvinkel än den sittande kulturministerns – är ju exakt vad vi i Piratpartiet vill göra framöver. Inte från ministerpost visserligen, men som folkvalda riksdagsledamöter.

Ta tillbaka detta påstående, Christian Engström och övriga som tycker att det är så fel. Bara det inte rör rättsfall vilka för närvarande utreds eller väntar på dom – vilket tingsrättsfallet ej gör – så bör det vara okej att kommentera rättsfall. Det är ju som en demokratisk plikt – särskilt för de som styr landet.

Liksom. Vadå, skulle hon inte heller få säga “domaren verkar jävig”? Det hade ju varit att kommentera rättsfallet. Jag vill förövrigt mena att tingsrättens dom, i och med att den kommit, är kommenterbar i sig.

6 thoughts on “Kulturministern och TPB-uttalandet inte alls fel”

 1. Rättegången är iofs pågående, tills det kommit en dom som vunnit laga kraft. (Däremot pågår för närvarande inga domstolsförhandlingar, men det är en lite annan sak.)

 2. Ptja. Tingsrättens dom har ju kommit. Sure, det kan kastas tillbaka dit, men det är ju upp till hovrätten, vilket är ett separat beslut och en separat dom.

  Dessutom tycker jag som sagt att kommentera rättsfall är precis vad lagstiftare bör göra. Gör man det på ett sätt som kan påverka utfallet är det dock helt fel.

  Hovrätten har inte ens börjat behandla överklagan ännu, så att prata om tingsrättens dom bör vara helt okej.

 3. Om en företrädare för regeringen applåderar en dom i tingsrätten ger han/hon en hint till hovrättens medlemmar om ett önskat resultat, vilket kan uppfattas som ministerstyre. Därför var det väl inte så smart av kulturministern att uttala sig om rättegångens utfall innan den gått igenom alla instanser.

 4. Linus: Bör det även gälla t.ex. EG-domstolen som beslutade om det kända arbetarrättsmålet som förkastar svenska modellen för avlöning av invandrad arbetskraft?

  Eller den mördade flickan Engla?

  Om politiker/riksdagsledamöter/ministrar yttrar sig om ämnen som _blir_ till rättsfall – bör de genast upphöra när det tas upp i domstol? Ifall det nu blir en utredning av detta – bör inte Adelsohn-Liljeroths kolleger få yttra sig och tycka att det är löjligt t.ex?

  Om däremot en minister t.ex. ber (eller uppmanar starkt till snarlika åtgärder) utredare och åklagare göra ett tillslag mot en internetleverantör… DÅ är det ministerstyre.

  Precis som att t.ex. Norström, den jäviga domaren, får vara med i Svenska Föreningen för Upphovsrätt så får kulturministern yttra sig om domar som redan är lagda.
  Däremot bör t.ex. Norström inte få ta upp fall där han är jävig (t.ex. TPB) – och kulturministern borde inte få uppmana rättsväsendet till att göra specifika åtgärder. Det är där man drar gränsen.

Leave a Reply to Rasmus Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *