Radiotjänst och datortv-licens

Proposition 2005/06:112 nämner exempel på tv-kanaler och baserar detta på vilka som skulle behöva skicka över internets för att datorn ska bli en tv-mottagare. UmeTV räcker alltså inte.

Enligt Radiotjänsts jurist tolkar de att endast kanaler som SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5 räknas. När någon av _de_ kanalerna börjar sända hela sitt utbud på internet blir datorn en tv-mottagare.

Det är intressant eftersom även om jag tittar på UmeTV – och endast UmeTV – med min tv-mottagare så måste jag betala tv-licens. Men handlar det alltså om tillgängligheten? Att sändningen måste ske? Kan jag då göra avdrag när det är kabelbrott? Hmm.

Jag ska ta och läsa igenom propositionen, lustigt nog nämnd “Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012”. Det här är intressant. Hur kommer det sig att endast 1:an till 5:an på frekvensutrymmet är betraktat som tv? Vad menade propositionen, vad menar Radiotjänst?

5 thoughts on “Radiotjänst och datortv-licens”

 1. TV-mottagare skall definieras som sådan teknisk utrustning som kan ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program från SVT, SR och UR.

  Skyldighet att betala medieavgift skall dock inte föreligga vid innehav av sådan teknisk utrustning som endast genom anslutning till Internet tar emot utsändning eller vidaresändning av TV-program från SVT, SR och UR.

 2. Zash: Det där var utredningens förslag. Om riksdagen antog det eller ej vet jag inte. Notisum.se har svar om den paragrafen antogs.

  Rådande lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst säger inte att undantag ska gälla “vid innehav av sådan teknisk utrustning som endast genom anslutning till Internet tar emot utsändning eller vidaresändning av TV-program från SVT, SR och UR”.

  Hela paragrafen om Undantag från avgiftsskyldigheten ser i skrivande stund ut som följer:

  5 § Skyldighet att betala TV-avgift finns inte vid innehav av TV-mottagare som finns i anläggningar eller lokaler som är avsedda för annat än bostadsändamål eller i fortskaffningsmedel, om mottagaren på grund av en särskilt vidtagen åtgärd inte kan användas för att ta emot TV-program. Lag (2006:798).

  6 § TV-avgift betalas inte för TV-mottagare som
  1. innehas av någon som är anställd vid en utländsk beskickning eller ett karriärkonsulat, om det har beslutats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att avgift inte skall betalas för mottagaren,
  2. har förts in i riket för tillfälligt bruk och är tullfri,
  3. innehas på prov under högst 15 dagar, eller
  4. är varaktigt undanställd eller obrukbar såvitt gäller tid efter det att förhållandet har anmälts till RIKAB av den avgiftsskyldige. Lag (2006:798).

 3. Som det ser ut nu tolkar jag det (fortfarande) som att datorer inte är TV-mottagare, och ingen har visat att det kommer ändras, vilket leder mig till slutsatsen att dem som tjatar om detta (*host*) är retards.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *