Lämna paketpolitikens Sverige

Många har sagt att enfrågepartier är dåliga. Vi behöver inte sådana! Många har vidare insett att t.ex. Piratpartiet inte alls är ett enfrågeparti och säger att vi inte alls behöver fokuspartier. Paketpolitik är idealet idag och det tycker jag är problematiskt på många sätt.

Ju fler debatter och politiska manifest etc. jag läser desto starkare känslor får jag för specialister inom ämnesområden. Parlamentarismens nackdel är att politikerna behöver sätta sig in i alltför många områden på samma gång. Det är svårt för vem som helst – och därför har vi remissinstanser etc. Tyvärr fungerar ju de inte alltid riktigt som de ska – eller snarare så lyssnar inte politikerna på dem.

Och så tänker ni er här ett rabbel om “friska vindar” och “nytt blod” i politiken, så får ni det gamla tjabblet om att vi behöver engagera unga. Men jag hade tänkt ta det steget längre och se över hur vi bör engagera.

Miljöpartiet och Piratpartiet har varit de tydligaste fokuspartierna med chans att – eller till och med lyckats – få mandat i maktens korridorer. Båda grupperna har etablerats från specialiserade intressen med djup ämnesrelaterad kunskap. Junilistan kan jag även erkänna att jag respekterar, mycket tack vare den sakkunskap om EU (men inte så mycket annat) Sören Wibe har förmedlat (+ kritiskt tänkande).

Jag säger inte “avskaffa parlamentarismen och ersätt med specialister”. Däremot tycker jag att när ett viktigt och brett ämne, där erfarenhet och kunskap är A och O, får ett så starkt intresse som miljö- och piratfrågor… Då ska det uppmuntras! Inte minst av de etablerade partierna!

Det tog Miljöpartiet ett tag att komma in i Riksdagen, men ärligt talat. Tror någon att Sverige hade haft en så avancerad miljösyn – som får resten av världen att verka retarderad – om vi inte haft ett starkt Miljöparti i Riksdagen?

Tror någon då att vi i Sverige skulle kunna ta täten inom informationsteknologin om regeringen står och fnyser åt frågor som dominerar intresset hos de kommande politikernas generation?

Med detta sagt vill jag även styrka att jag är nöjd med ett Miljöparti som riktar in sig på miljöfrågor och ser till att det är vad de kämpar för. Enligt deras överenskommelse med vänsterblocket – i kombination med att behöva upprätthålla en egen samhällsideologi – känns det dock för mig som att mycket bara blir floskler.

Tillräckligt många specialister i samma ämne kommer att nå konsensus. Tillräckligt många utan kompetens i samma riksdag kommer att stifta lagar som våldsraperar inte bara specialisterna utan även resten av nationen.

6 thoughts on “Lämna paketpolitikens Sverige”

 1. “Tillräckligt många specialister i samma ämne kommer att nå konsensus.”

  Jag önskar att du hade haft rätt!

  Men det är helt fel.

  Och naivt.

  Dessvärre bråkar specialisterna med varandra i många ämnen.

  Men jag håller med om grundtanken i ditt inlägg.

 2. Alltså. Nu snackar jag inte specialister som “specialister på astrologi” eller “specialister på kreationism”. De kommer sällan överens med andra eftersom tro inte förutsätter logik…

  Människor med filosofisk erfarenhet (logik) och kunskap om argumentation kan finna kärnpunkterna i varandras argument. Istället för ordbajsande och pajkastning kommer man istället fram till konsensus.

  Det innebär att man är medveten om den andra partens åsikt, _varför_ de tycker så och kan säga “jag håller inte med om det – men bäst för oss båda i dagsläget är…”.

  I vart fall har det bättre förutsättningar än människor som saknar kompetens som ska argumentera utifrån vilka remisssvar de tycker känns bäst. Vilka tenderar vara de som har starkast inflytande snarare än bäst argument…

 3. Jag tycker det inte är rätt att kalla Miljöpartiet ett enfrågeparti. Visst, det är lätt att erkänna att de skapades pga Kärnkraftverksfrågan – men grön ideologi är väldigt utvecklad och distinkt. Istället för hur socialister baserar samhället efter det allmänna, liberalen efter individen eller konservativa efter familjen – så baserar de gröna efter miljön. Det finns dock ingen sådan form av sammanhängande ideologi när det kommer till Piratpartiet/Piratideologi. Det demonstreras av att Piratpartiet inte har åsikter alls inom många stora områden som t.ex. äldreomsorg, monetär politik, etc.

  Själv tycker jag det är bättre att köra integritet- och copyright frågor genom de existerande partierna eftersom det är viktiga frågor men borde istället svetsas fast med existerande ideologier. I USA blir man tvingad att göra det pga tvåpartisystemet, någonting jag tycker är väldigt bra. Dock i Sverige med parlamentarism så är det mindre mycket beläget med möjligheten av parlamentarism och multipartisystem. Att bry sig tillräckligt om frågorna som Piratpartiet fokuserar sig på är någonting som de existerande partierna uppenbarligen misslyckats med och därav själv bringat fram skapandet av Piratpartiet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *