Frågeformulär från Sami, MMN-o svarar

Jag fick ett schyst mail som verkar komma från Sami! (även om mailheaders pekar på tjänsten epostservice.se)

Det är riktat till EU-kandidater och jag anser det är ett bra och mycket moget steg av dem att betrakta Piratpartiet som en intressent för besvarande av de frågor de ställer. Piratpartiet och Sami borde någon dag sätta sig ner vid ett bord och prata om framtiden!

Vi skriver till dig då du är kandidat i det kommande EU-parlamentsvalet. Svenska Artisters & Musikers Intresseorganisation (SAMI) representerar över 23 000 svenska musiker och artister och vår uppgift är att tillvarata och främja deras rättigheter och ekonomiska intressen inom ramen för svensk och internationell upphovsrättslagstiftning.

Nu vill vi ta reda på vad du som kandidat till EU-parlamentet tycker i några frågor som är avgörande för svenska musikers och artisters möjligheter att försörja sig.

“Schyst att Piratpartiet får en sådan fråga” tänkte jag. Vi är ju inte “etablerade” så att säga, men det är klart att Sami är nyfikna på oss. Fast då läste jag vidare:

SAMI kommer att publicera ditt svar tillsammans med övriga EU-parlamentskandidaters svar på www.sami.se. Frågorna skickas till följande partiers kandidater: Centerpartiet, Folkpartiet, Junilistan, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Inte Piratpartiet? Varför fick då jag ett formulär? Jag hoppas det var ett hederligt fel av mailutskickaren att bara glömma nämna oss där. Med tanke på våra chanser att komma in i EU-parlamentet känns det inte mer än rätt att Piratpartiets svar också publiceras på Samis hemsida. Right?

Nåväl, här är mina svar på frågorna de skickade i alla fall!

 1. Anser du att den upphovsrättsliga skyddstiden för artisters och musikers prestationer bör förlängas så att de får betalt för dem under sin livstid?
  Nej. Upphovsrätten räcker redan idag 70 år _efter_ kreatörens död. För lång skyddstid hämmar kreativitet och kulturell utveckling.
 2. Tycker du det är rätt att artister och musiker garanteras en ersättning när musik används i offentliga miljöer (ex.vis på restauranger och hotell) samt i olika typer av näringsverksamheter (ex.vis på nätet)?
  Nej. Den kommersiella ensamrätten bör bevaras men kortas ner. Med offentliga miljöer tolkar jag det som icke-kommersiell verksamhet, därav mitt nej.
 3. Ska internetoperatörer och bredbandbolag ta ansvar för vad de distribuerar till sina kunder?
  Nej. Inte heller ska Vägverket ansvara för fortkörning och rattfylla.
 4. Anser du att en sänkning av momsen på försäljning av inspelad musik till 6% mot nuvarande 25% skulle gagna den legala distributionen (försäljning) av musik?
  Nej. Den legala distributionen av musik är ineffektiv om man har exemplarförsäljning som ideal.
 5. Hur ska artister och musiker skydda sig mot icke ersatt kommersiellt nyttjande av musik på nätet (dvs pirater)?
  Olaga kommersiellt nyttjande av skyddade verk bör, som all annan brottslighet, behandlas av en rättssäker, brottsbekämpande myndighet.

Udda nog var fråga 3 skev, eftersom “Nej”-alternativt stod ovanför “Ja” (tvärtemot alla andra). Fast treans Nej-radiobutton hade value-parametern itererad ett steg högre än Ja, så det måste bara ha varit någon som slant med musen i WYSIWYG-interfacet!

Tack för ditt intresse!

Tack själv!

Update 2009-05-12 12:14

Jag fick ett förtydligande nu! Det var bara slarv att Piratpartiet inte var med i de listade partierna. Sweet!

Hej,
självklart kommer vi att redovisa alla kandidaters svar på vår hemsida, även Piratpartiets.
Slarv från vår sida i utskicket.

12 thoughts on “Frågeformulär från Sami, MMN-o svarar”

 1. På fråga 4 väljer väl piratpartiet att inte ta ställning, så varför svarar du nej?
  Om det är en ren opolitisk bedömningsfråga så är det väl klart att sänkt moms leder till ökad konsumtion. Sedan är det ju frågan vad som menas med från om detta “gagnar den legala distributionen”. Gagnar på vilket sätt undrar man. Genom ökad försäljning, i förhållande till illegal distribution, eller den långsiktiga utvecklingen för en legal marknad för digitala exemplar.

  Med fråga 1 är det möjligt att de även åsyftar de närstående rättigheterna, men eftersom de skriver “upphovsrätten” så får de väl skylla sig själva om de inte får svar på den frågan de antagligen egentligen vill ställa.

  @MMN-o:
  Det är väl inget konstigt att Pizzerior behöver betala om de använder musiken kommersiellt. En rimlig gräns kanske kan dras mellan om man har en stereo stående innanför disken eller om man har högtalare uppsatta i den del av rummet där kunderna befinner sig.

 2. Hej Mikael

  Jag funderar på om enkäten i fråga 1 hänvisar snarare till Lagen om upphovsrätt (1960:729) 5 Kap. Vissa upphovsrätten närstående rättigheter
  Utövande konstnärer §45 eller Framställare av ljud- eller bildupptagningar §46 Där det står om när man uppför ett verk, och detta skydd är “endast” på 50 år efter uppförandet.
  I och för sig så är samma svar giltligt: “Nej” och “För lång skyddstid hämmar kreativitet och kulturell utveckling.”

  med vänlig hälsning
  C Magnus Berglund

 3. Ja, naturligtvis är det de närstående rättigheterna de menar. Sami företräder inspelande och uppträdande musiker, inte kompositörer.

 4. C Magnus Berglund: Ja det är möjligt (faktiskt sannolikt), men som du säger ändrar det inte svaret.

  Mitt försvar är att de snackar om artister och musikers prestationer (noter, texter, whatever) och inte specifika inspelningar som görs av icke-artister och icke-musiker. :)

 5. Lars: Touché! Jag hade nog en för fri tolkning av “prestationer”.

  Frågan är om det är relevant att skicka in en rättelse. Jag tycker att vad jag skriver fortfarande framför min åsikt om inspelningsrätterna.

  Är det värt? .)

 6. @MMN-o:

  Antagligen ställer de den frågan eftersom det har varit uppe förslag i EU på att utöka de närstående rättigheterna till inspelningar från 50 år till 95, eller 70 i en kompromiss. Det kan ju vara vettigt att skicka in en rättelse bara så att de inte kan säga att piratpartiets kandidater inte har koll på vad som händer i EU i sina egna frågor.

 7. Mina svar:
  1. Jag tror inte att någon artist eller musiker motiveras av eventuella pengar när de är 90. Det gör inte jag. En längre skyddstid gör att många verk blir otillgängliga alltför länge.
  2. “Garanteras” är ett ganska starkt ord. Om en av mina låtar skulle spelas, garanteras jag ersättning? Hur avgör man rättvist vem som får ersättning? Det kan finnas fall där det är befogat, men det är långt ifrån alla.
  3. Absolut inte! På precis samma sätt som posten inte ska ta ansvar för vad de distribuerar. Internetoperatörer ska ha rollen som förmedlare, och inget annat.
  4. Lägre pris brukar innebära en större försäljning, det är väl rätt självklart? Jag invänder mig dock mot att likställa “legal distribution” med “försäljning”. Det finns gott om artister som sprider sin musik gratis via YouTube, MySpace, egna hemsidor och t.o.m. The Pirate Bay!
  5. Privat piratkopiering är inte kommersiellt nyttjande. Jag förstår inte hur det kan komma sig att ni på SAMI inte kan hålla isär begreppen. Kommersiellt nyttjande är dock väldigt lätt att skydda sig mot, eftersom företaget bakom nyttjandet antagligen är lätt att få tag i. Då kan man i första hand kontakta dem och be dem att sluta. Annars anmäler man dem för upphovsrättsintrång, helt enkelt.

 8. Jag mailade in en ändring på svaret på första frågan till

  1. Nej

  Jag vill se en kortare skyddstid för inspelade prestationer. För lång skyddstid hämmar kreativitet och kulturell utveckling. Det säger jag som både kreatör och producent själv.

 9. På 1 är patent en bra jämförelse.
  Patentskydd har ett mycket större allmänintresse än skydd av musik och skapande.

  Ändå gäller patentskydd i 20 år, upphovsrätt i 70 år.

  Då hör ju till saken att de flesta patent inte resulterar i produkter och intäkter förrän efter flera år, i många fall inte förrän patenttiden gått ut. Musik och böcker däremot ger en stor del (någon som har siffror) av intäkterna under det första ett till två åren.

  Antagligen vore 5 år rimligt för upphovsrätt om det ska vara proportionerligt mot patentens 20 år. Oftast kommer nog mycket mer än hälften av intäkterna inom den perioden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *