Får riksdagsledamöter kommentera rättsfall?

Nu har jag kommit i en fundersam situation. Får riksdagsledamöter kommentera enskilda rättsfall? Vad innebär att kommentera?

Thomas Bodström har i sin blogg poängterat att han inte, enligt grundlag, får kommentera enskilda rättsfall i egenskap av riksdagsledamot:

Som riksdagsledamot får jag inte enligt grundlagen kommentera ett enskilt fall som Pirat Bay-domen.

Jag förstår om han är extra försiktig, med tanke på anklagelserna om ministerstyre i samband med The Pirate Bay-razzian. Däremot har jag personligen svårt att se just problematiken som han åsyftar här. Det är en sak att utöva ministerstyre och driva fram rättsfall och en annan att efter dom kommentera utfallet.

Inte bara jag har svårt med det verkar det som, för vår kulturminister tillika riksdagsledamot Lena Adelsohn-Liljeroth har uttryckligen välkomnat domen mot The Pirate Bay. Vilket jag tycker är hennes rätt som obildad och oinsatt demokratiförvrängare. Ju mer hon uttalar sig desto sämre blir hennes chanser att bli återvald!

Jag har ingen möjlighet att kolla upp just grundlagsgrejen nu, men ska göra det senare. Först behöver jag mat och kaffe. Kan någon mer om ämnet är ni välkomna att dela med er av kunskapen!

2 thoughts on “Får riksdagsledamöter kommentera rättsfall?”

  1. Ministerstyre förbjuds av 11 kap. (Rättskipning och förvaltning) 7 § regeringsformen:

    7 § Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns beslutande organ, får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag.

    Vid en snabb genomskumning ser jag inget som verkar vara direkt tillämpligt, vare sig angående enskilda riksdagsledamöter eller efterhandskommentarer på enskilda rättsfall. Det finns inget motsvarande kapitel i Riksdagsordningen.

    Rent principiellt tycker jag det är bra om riksdagsledamöter undviker att kommentera random domar hit och dit, men det behöver kanske inte gälla undantagslöst. Å andra sidan är jag väl influerad av PP:s intresse att kommentera vissa specifika mål.

    Sen kan man ju fråga sig hur Peter Althin skulle kunna vara riksdagsledamot och yrkesaktiv advokat samtidigt om han inte fick ha åsikter i enskilda mål.

  2. Jag tycker att kommentera fällda domar är av stor vikt för en politiker. En politiker ska inte bara sitta och vara glad över att vi har en lag – utan måste vara medveten om att lagen alltid behöver utvecklas tillsammans med samhället

Leave a Reply to Ahruman Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *