Live: Danowsky avskriver hela målet?

<MMN-o> AHAHAHA
<MMN-o> Danowsky sade nyss att ingen tilltalad har sett det som relaterat till immaterialrätt
<MMN-o> det är väl att erkänna att de INTE gjort det för att kränka upphovsrätten?
<MMN-o> Därav är hela syftesangivelsen felaktig.

Danowsky sade alltså att vad TPB-killarna gjort har gjorts UTAN att relatera det till immaterialrätt. Det var ju det enda, uppsåt alltså, som höll upp “medhjälp till tillgänggliggörande av material av eventuellt upphovsrättskyddad art” – det enda TPB gör.

Danowsky fattar INTE ALLS vad en tracker är. Han beskriver websidans funktionalitet (dvs cachening av torrents) som angripelse på Samuelsons påpekan att TRACKERN fungerar som vidarebefordran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *